Alice Schneiter

best looks - amfar gala - 2017

27 May 2017

 

 

 

 

 

 

Här presenterar jag mina bästa looks från Cannes och amfAR galan 2017. Det är något magiskt att uppleva dessa kreationer, tänk drömmen att få bära dom upp piffad som attan! Pussen

 

 

 

 

Here I present my choice of looks from Cannes and the amfAR gala of 2017. There is something absolutely magic to this creations, I am thinking about how dreamy it would be to actually wear them and having been styled from top to toe! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 


pancakes - can not get enough

27 May 2017

 

 

 

 

 

Kan man verkligen få för mycket av amerikanska pannkakor? Tydligen inte! Igår åt jag pannkakor till lunch hemma och imorse lagade jag nya återigen, till en lunchbox att ta med till jobbet. Ääälskar! Pussen

Can one really ge enough of american pancakes? Obviously not! Yesterday I had pancakes for lunch at home and this morning I made new one, to bring in a lunchbox for work. Loooove em! xoxo

 

 

 


mulberry - to meet new consumer habits

27 May 2017

 

 

 

 

 

 

Du vet hur jag alltid försöker hålla mig uppdaterad och relevant inom modeindustrin. Även om jag har bara några veckor kvar att arbeta för Mulberry gillar jag att hålla reda på modehusets förändringar och utveckling av varumärket. :)

Jag läste i British Vogue: Mulberry har meddelat att i stället för att ha en show på London Fashion Week i september, kommer varumärket att hålla privata möten med press och köpare i London och Paris för att visa dem kollektionen för våren / sommaren 2018 med sikte på att återvända till schemat nästa februari som ett direkt-till-konsument varumärke - vanligare kallat som, se nu, köp nu. Läs hela artikeln här

Mulberrys CEO Thierry Andretta berättade för British Vogue: "Vi måste vara relevanta! Vi upptäckte att allt fler av våra kunder når oss från internet och de inte ville vänta på produkten, så vi gör förändringar för att specifikt rikta oss mot de digitala konsumenterna på ett strukturerat sätt!" Vidare berättade Andretta att: "Ready-to-wear fungerar precis som lädervaror med bl.a. leveranser. Vi kommer att samordna dem tillsammans eftersom vi har en livsstilsmetod som gör att de måste vara tillgängliga samtidigt", förklarade han . "Det finns mycket samordning att göra av vår marknadschef och Johnny's team, men vi är redo att genomföra det nu. Vi undertecknade ready-to-wear licenser för ett år sedan, så vi behövde ge det tid och nu vet vi hur det fungerar. " Vad tycker den kreativa chef för Mulberry, Johnny Coca, om detta nya tillvägagångssätt? Andretta berättade för Vogue om saken: "Johnny stödjer saken. Från Johnnys synvinkel är det frustrerande att se att kunden vill ha den produkt du har skapat men du kan inte ge den till kunden", sa Andretta. "Han validerade detta beslut och står bakom det." Läs hela artikeln här!

Strax en promenad till jobbet i Mulberry flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Solen skiner och sommaren är äntligen här, wiiie! Pussen

 

 

 

Mulberry CEO Thierry Andretta

 

 

You know how I always try to stay updated and relevant inside the fashionindustry. Although just a few weeks left working for Mulberry I do like to keep up with the changes and developments of the brand. :)

Accordning to British Vogue: Mulberry has announced that instead of having a show at London Fashion Week this September, the brand will hold private appointments with press and buyers in London and Paris to show them the spring/summer 2018 collection, with the view to returning to the schedule next February as a direct-to-consumer brand - more commonly referred to as see now, buy now. Read full article here!

Mulberry CEO Thierry Andretta told British Vogue: "We have to remain relevant! We were finding that more and more our customer was reaching us from the internet and didn’t want to wait for the product and so we are moving to specifically target the digital consumer in a structured way!" he said. Furthermore Andretta said that: "Ready-to-wear will work exactly the same way as leather goods with drops and deliveries. We will coordinate them together as we have a lifestyle approach and they need to be available at the same time," he explained. "There is a lot of coordination to do by our marketing manager and by Johnny’s team, but we are ready to do it now. We only signed the ready-to-wear licenses a year ago, so we needed to give it time and now we know how that works." What does creative director of Mulberry Johnny Coca think of this new approach? Andretta told Vogue about this: "Johnny is supporting it. From his point of view, it is frustrating when you see your customer wants the product you have created and you’re not able to give it to them," said Andretta. "He validated the decision and is behind it."Read full article here!

Soon, a walk down to work at Mulberry flagshipstore at Birger Jarlsgatan in Stockholm. The sun is shining and summer has finally arrived, wiiie! xoxo

 

 

Mulberry Creative Director Johnny Coca

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


life changing moments

26 May 2017

 

 

 

 

 

Denna fredag har inneburit en underbar och stor förändring i mitt liv! Såå, hej då till det gamla och välkommen till mitt nya liv! Älskar verkligen mitt liv och den här förändringen och möjligheten är mer än vad jag kunnat drömma om för några månader sedan! Pussen

This friday has been all about a wonderful and major change in my life! Sooo, bye bye to the old and welcome to the new in my life! I do love my life and this change and opportunity is more than I could imagine a couple of months back! xoxo

 

 

 


ff - fun fur - fendi

25 May 2017

 

 

 

 

 

 

 

När jag såg den nya kollektionen Fendi ss Resort 2018 så blev jag så himla tagen. Hela kollektionen är så underbart skapad och stylingen perfekt. Som ni redan vet är det alltid viktigt för mig att se ett modehus historia i de olika kollektionerna. I den här kollektionen visar Fendi verkligen upp sitt modehistoriska arv. Suveränt! Den är också något underbart med ett enat Europa och att Fendi numer är en del av LVMH :)

Efter att ha läst modehistoria, är kopplingen i kollektionen till Italien, påtaglig för mig. Jag tänker dock på tidigt 1900-tal och Rosa Genonis undervisning på Universitetet i Milano i modehistoria och kopplingen till historia i stort. Genoni tryckte på behovet att italienska designers och konsumenter förklarade sin självständighet från dominansen av franska modeskapare. För att lyckas med det skulle man försöka: 1. Återskapa känslan från den italienska guldåldern ”Renässansen” som ett moment som ger nationen inspiration och stolthet. 2. Uppdatera och modernisera de institutioner som reglerade modeindustrin i Italien. 3. Frigöra italienskt mode från Frankrikes modehegemoni. Il Dulce, det vill säga Benito Mussolini, tog upp modebranschen som en del av fascismens agenda att hantera kulturyttringar kring nation, klass och genus i byggandet av ett nytt Italien och nya italienare. Eugenia Paulicelli har skrivit om detta i boken ”Fashion and Fascism”. Ett av syftena till bokens skapande var att hon ville visa att mode har varit ett av de viktigaste sätten som Italien använt för att försöka skapa, främja och klargöra en nationell identitet för sig själva. Hon ville också erbjuda en modeanalys som behandlar modet under ett bredare historiskt perspektiv för att se hur och varför fröet, till efterkrigstidens utveckling av det italienska modet att bli en stor aktör på den internationella scenen, grodde. Det här är bara ett exempel på hur viktigt modet verkligen är på olika sätt!!!

Allt började med att Fendi lanserades år 1925 av Edoardo och Adele Fendi, som en päls- och läderbutik på Via del Plebiscito i Rom. Kopplingen är också sååå tydlig i nya kollektionen till uttalandet: "Du vet, när jag uppfann den dubbla "F," stod det för "Fun Fur'"! lär Karl Lagerfeld ha sagt, med hänvisning till den numera berömda logotypen. Karl Lagerfeld gick med Fendi år 1965 och blev creative director för päls- och damkollektionen ready-to-wear.

 

Den här kollektionen visar kopplingen till "FunFur" och det italienska arvet. Numer är Fendi är en del av LVMH och på så sätt finner jag en glädje att se Europa som en helhet och att Fendis inriktning inte ett sätt att försöka frigöra sig från franskt mode. Det känns snarare som Fendi är en egen självständig del och komplement som bidrar till modets utveckling som helhet, med respekt för modehusets egen historia :) ÄlskarT 

 

 

 

 

When I saw the new collection Fendi ss Resort 2018 I was so positively breathtaken. The entire collection is so wonderfully created and the styling is perfect. As you already know, it's always important for me to see the heritage from fashionhouse represented in the different collections. In this collection, Fendi really presents its fashion-historical heritage. Great! It is also something completely wonderful with a united Europe and that Fendi nowadays is part of LVMH :)

After reading fashion history, the link in the collection to Italy is so obvious to me. While studying fashionhistory, I have learned that in Italy, during the early 1900s, Rosa Genoni taught fashion theory and history at the University of Milano. Genoni pointed out the need for Italian designers and consumers to declare their independence from the dominance of French fashion. To do be able to accomplish that, they would try to: 1. Recreate the feeling from the Italian Golden Age "Renaissance" as an element that gives the nation inspiration and pride. 2. Update and modernize the institutions that regulated the fashion industry in Italy. 3. Freeing Italian fashion from the French fashion hegemony. Il Dulce, as Benito Mussolini also is known, used the fashion industry as part of fascism agenda to deal with cultural expressions around the nation, class and gender in the construction of a new Italy and the new Italians. Eugenia Paulicelli has written the book "Fashion and Fascism". One of the aims in writing the book was that she wanted to show that fashion has been one of the main ways that Italy used in order to create, promote and clarify a national identity for themselves. She also wanted to offer a fashion analysis that treats fashion in a broader historical perspective to see how and why the seed, the postwar development of Italian fashion, to become a major player on the international stage, growed. This is just one example how very important fashion really is many areas!!!

The house of Fendi was launched in 1925 by Edoardo and Adele Fendi,[2] as a fur and leather shop in Via del Plebiscito, Rome. The connection in this new collection is sooo strong attatched to the statement: "You know, when I invented the double ‘F,’ it stood for ‘fun fur’,”! Karl Lagerfeld has said, referring to the now famous logo. Karl lagerfeld joined Fendi in 1965 and became the creative director for fur and also for womens ready-to-wear.

This collection shows the connection to "FunFur" and the Italian heritage. Nowadays, Fendi is a part of LVMH and I do find great joy to see Europe as a whole and that Fendis's focus is not a way to try to free themselves from French fashion. It rather feels like Fendi is a separate independent part and a complement that contributes to the development of the world of fashion as a whole, respecting the heritage of the fashion house itself :) Love it!

 

 

 

 

 

All pictures from Fendi ss 2018 Resort at www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


wonderful rosendals tradgard

25 May 2017

 

 

 

 

 

 

En oas i underbara Stockholm är Rosendals Trädgård. Det är en plats där jag spenderat så mycket tid för återhämtning, avslappning och spis i en underbar miljö. Området är också en plats där jag ofta sökte mig till ridande på min ponny som tonåring. Min ponny, som jag hade uppstallad i området, på våra dagliga utflykter upptäckande små smultronkorn på magiska Kungliga Djurgården. En annan sak om Rosendals Trädgård är att det är så genuint, så lantligt men ändå så centralt mitt i Stockholm. Det lantliga och värnandet av vår natur läser jag om på deras hemsida där det bl.a står att:

"Vi drömmer om en värld där vår konsumtion är i samklang med naturen; en värld där vi kan leva det goda livet utan att tära på jordens resurser. Vi är övertygade om att detta är möjligt om vi varje dag tar små steg i rätt riktning. Vi vill dra vårt stå till stacken och samtidigt inspirera fler att vara med och driva utvecklingen framåt! Vi vill vara en scen för hållbarhetsfrågor i stort och sprida kunskap och intresse om sambanden mellan jord och bord, kropp och själ, natur och människa. Vi ser en ära i att få göra saker helt från grunden. Vi älskar att jobba med naturens egna processer: Att lägga och sköta komposten efter konstens alla regler, att varsamt binda en krans av de för dagen vackraste blommorna på ängen, att vårda surdegen för att hålla den vid liv, att grädda bröden i stenugn eldad med björkved. Eller att i veckor vänta på att den syrade kålen ska bli precis perfekt att serveras på dagens lunchmeny. På Rosendals Trädgård hänger allting ihop. Vi följer årstidernas rytm, där ljus och mörker avlöser varandra. Säsongen i trädgården sätter taktpinnen för resten av verksamheten. Till och med ekonomiskt är Rosendals Trädgård ett kretslopp. Bakom stiftelsen finns inga privata vinstintressen. Verksamheten drivs helt av egen kraft och allt eventuellt överskott går bokstavligen tillbaka till trädgården och dess syfte igen. Kan vi bidra till en välmående natur, människors välbefinnande och en bättre framtid är det oändligt mycket större än vad som går att räkna i kronor och ören. Vi tror på människan och vill själva dra vårt strå till stacken för en bättre värld, för både oss själva och för kommande generationer. För oss handlar det om att både bidra och ta ansvar. Vi vill ”så frön” för framtiden och inspirera fler av driva utvecklingen framåt! Välkomna till oss på Rosendals Trädgård – en oas för växande, hållbarhet och njutning, bara ett stenkast i från Stockholms innerstad."

Idag är en sådan underbar och ljuvlig sommardag som jag styr kosan mot denna oas! Magiskt! Pussen

 

 

 

 

An oasis in wonderful Stockholm is Rosendal's Garden. It is a place where I still spend so much time for recovery, relaxation and eating out in a wonderful setting. The area is also a place where I often used to ride on my pony as a teenager. My pony, I used to have in a stable nearby, and I together discovering nature in magical Royal Djurgarden. Another thing about Rosendal's Garden is that it's so genuine, so rural but still so central in the middle of Stockholm. The rural and conservation of our nature I read on their website, which states, among other things, that:

"We dream of a world where our consumption is in harmony with nature: a world where we can live the good life without treading on the earth's resources. We are convinced that this is possible if we take small steps in the right direction every day. We want to take a stand for the stack and at the same time inspire more to be involved in pushing forward progress! We want to be a stage for sustainability issues in general and spreading knowledge and interest about relationships between soil and table, body and soul, nature and humanity. We take an honor into do things from scratch. We love to work with nature's own processes: To put and care the compost according to all the rules of the art, to gently tie a wreath of the most beautiful flowers in the meadow, to care for the sourdough and baking the bread in a stoneware oven with birch wood. Or waiting for weeks to have the soured cabbage just perfect for serving on today's lunch menu. At Rosendal's Garden Pendant It's all together. We follow the rhythm of the seasons, where light and darkness depends on each other. The season in the garden sets the pace for the rest of the business. Even economically, Rosendal's Garden is a circuit. Behind the foundation there are no private profit interests. The operations are driven entirely by their own power and any surplus is literally returned to the garden and its purpose. If we can contribute to a prosperous nature, human wellbeing and a better future, it is infinitely much larger than can profits in crowns. We believe in man and want to make our contribution for a better world for ourselves and for future generations. For us, it is about both contributing and taking responsibility. We want to "plant seeds" for the future and inspire more and pushing forward progress! Welcome to Rosendal's Garden - an oasis of growth, durability and enjoyment, just a stone's throw from Stockholm's inner city. "

Today is such a wonderful and lovely summer day so this is a day I will walk there to enjoy the pleasures of this oasis! Magic! xoxo

 

 

 

 

 

All pictures from www.rosendalstradgard.se. 

 

 


happy happy happy

24 May 2017

 

 

 

 

 

De här bilderna får stå för hur himla glad jag är idag! Annars då? Jo, förutom anledningen till min fullständiga lycka, så har jag arbetat hela dagen och därefter varit på invigningen av nya NYKO Kitchen :)

Kvällen fortsätter med en middag och därefter måste min totala lycka firas ordentligt <3

 

 

 

 

 

These pictures are images of how utterly happy I am today! What else has happened? Well, apart for the reason of my complete joy, I have worked all day and after work I went for to the opening event at new NYKO Kitchen :)

This evening will continue with some fine dining out and after that my happiness will surly be celebrated <3

 

 

 


w magazine - natalia vodianova

23 May 2017

 

 

 

 

 

 

I senaste numret av W magazine finns ootroliga modefotografier tagna av Steven Meisel och stylingen av Edward Enninful är som vanligt helt magisk. Här presenterar jag några av bilderna och även ett klipp från W magazine där underbara SuperNova berättar lite om sitt liv :) Pussen

 

 

 

 

In the latest issue of W magazine there are some aaaamazing fashion pictures captured by Steven Meisel with an absolutely magic styling as usual by Edward Enninful. Here I present some of the images and also a videoclip from W magazine where wonderful SuperNova shares a bit about her life :) xoxo

 

 

 

 

 

All pictures from www.wmagazine.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


stay golden

23 May 2017

 

 

 

 

Alice + Olivia and Oscar de la Renta

 

Tom Ford and Christian Louboutin

Fendi, Saint Laurent, Jimmy Choo and Tom Ford

GUCCI, Chloe, Linda Farrow and Bottega Veneta

 

Eddie Borgo, Rosantica, Lanvin and Cornelia Webb 

 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


manchester on my mind

23 May 2017

 

 

 

 

Today I think about Manchester! My thoughts are with all of England! xoxo

 

 

 

 

  

 


alice - sports - i know nothing

22 May 2017

 

 

 

 

När det kommer till att hålla kort på olika sporter, då är jag heelt borta :) Alltså, jag har lite koll som att Sverige vann hockey VM guld igår och att Manchester United kommer hit på onsdag för att vinna Europa League mot Ajax. Det är typ den sportkollen jag har den här veckan! Inte för att jag har något emot sporter, inte alls. Själv har jag både spelat tennis och ägnat mig åt ridsporten dressyr nästan hela mitt liv. Nuförtiden är det gymmet och powerwalks som är min vardag när det kommer till sporter. Sedan känner jag att credd måste ges där credd förtjänas, vilket min T-shirt ovan är bevis på, haha! Pussen

When it comes to keeping track of various sports, I'm completely lost :) Well, I do know that Sweden won the World Championship hockey gold yesterday and that Manchester United will be here on Wednesday to win the Europa League against Ajax. That's the kind of sports knowledge I have of this week! Not because I do not care about sports, not at all. I myself have both played tennis and devoted myself to the equestrian dressage almost the biggest part of my life. Nowadays, hitting the gym and taking powerwalks are my everyday choices when it comes to sports. But I do feel that credit must be given where credit is earned, which my T-shirt above is proof of, haha! xoxo

 

Picture by Maximilian Borovic from www.finest.se. Me wearing Zlatan Ibrahimovic A-Z  Tee "I came like a King. I left like a Legend"


bottega veneta cruise 2018 - top looks

22 May 2017

 

 

 

 

 

 

Här är mina utvalda bästa looks från Bottega Veneta Cruise 2018 kollektion. Jag tycker det var himla träffsäkert och kanske typiskt av Maier på det sätt han uttryckte sig om kollektionens koppling till bl.a nuet, modernitet och förändrade köpvanor hos kunder. Om Cruise kollektionen berättade Maier till Vogue: Så Cruise kollektionen." "Vad betyder det, kryssing, eller hur? Vi borde byta namn på den kollektionen, för jag tror att kundbeteendet har förändrats helt. Ingen köper kläder för någon tid i framtiden, att resa iväg så småningom. De köper kläder som de vill ha på sig just nu. "Enligt Vogue är en sådan avvisning av anakronism, dock romantisk, säkerligen viktig för en bransch vars framgång definieras av relevans. Det är sådant här tänkesätt av kreatörer som uttalas inför nya kollektioner som jag älskar att djupdyka i för att förstå modet på ett djupare plan. Modet börjar med analys, innovation, kreativitet och hantverk. Därför är det så magiskt att höra underliggande resonemang hos kreatörerna bakom modet :)  xoxo

 

 

 

 

Here are my personal best picks from the Bottega Veneta Cruise 2018 collection. I do think it was so on-fleek, and mayby typical Maier, in the way he expressed himself about the connection to time, modernity and changed customer consumer behaviour. About the Cruise Collection Maier said to Vogue: “So, the Cruise collection.”...“What does that mean, Cruise, right? We should rename that collection, because I think the customer behavior has completely changed. Nobody buys clothes for some time in the future, to go away eventually. They buy clothes that they want to wear right now.” Accordning to Vogue: Such rejection of anachronism, however romantic, is surely important for an industry whose success is defined by relevance. This is the way of thinking, that creators reveal while presenting their new collections, that I love to search deeper into in order to understand fashion. Fashion begins with analysis, innovation, creativity and craftmansship. Therefor it is truly magic to hear the reasons and thoughts of the creators of the fashion :) xoxo

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.


mulberry - streetstyle - inspiration

22 May 2017

 

 

 

 

 

 

Det är något magiskt med modebilder presenterat såsom spontana looker fångade på modemetropolers gator. Därför är den inte konstigt att jag älskar den här approachen från Vogue i en presentation av mode från Mulberry! Bilderna tagna i London andas brittiskt, traditionellt, modernt, elegant och vackert. Framförallt ger bilderna en sådan himla skön tidsmässigt korrekt modestämning! xoxo

 

 

 

 

There is something magic as fashionimages presented as spontanous looks captured in the streets of the fashion metropols. Therefor not such a suprise I do love this approach from Vogue as a presentation of Mulberry fashion! The pictures taken in London is filled with features of brittish, traditional, modern, elegant and ofc beauty. Above all, the images sends that awesome feeling of such smooth and true fashion sense! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. 

 


gorgeous amber valletta - mulberry

22 May 2017

 

 

 

 

 

 

Måndags morgon och dags för dagens jobb :) Idag hittar ni mig i Mulberrys flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan. Cannes filmfestival pågår just nu och en av de mest uppmärksammade och uppskattade lookerna var Amber Vallettas. Supermodellen och ikonen var klädd i Mulberry från topp till tå! Läckert! xoxo

 

 

Monday morning and time for todays work :) Today you find me in the Mulberry flagshipstore at Birger Jarlsgatan. The filmfestival in Cannes is in the spotlight and one of the most talked about and flawless looks was the one of Amber Valletta. The supermodel and icon was dressed up in Mulberry from top-to-toe! On fleek! xoxo

 

 

 

 

 


laaazy sundayz

21 May 2017

 

 

 

 

 

 

Idag var det en riktigt lång sovmorgon :) Sedan promenerade vi till nyöppnade NYKO Kitchen ett kvarter bort. Så himla god mat och inredning precis i min smak! Lyckat! Nu ska jag iväg till min far för en söndagsmiddag. Egentligen skulle vi ätit hos mina farföräldrar, tyvärr var farfar lite förkyld! Jag är verkligen en tjej som älskar att hänga med familjen så mycket som bara är möjligt. Pussen

Today I woke up really late :) The day began with a walk to newly opened NYKO Kitchen in my neighboorhood. So lovely food and awesome interior a la Alice flavor! Awesome! Now off to my father for a sunday dinner. We had planned for a dinner at my grandparents, sadly grandpa has catched a cold. I am really a familygirl and love to spend as much time as possible with my family. xoxo

 

 

 


love my new look

20 May 2017

 

 

 

 

 

 

Igår var jag på Salong Bangs och fixade till en ny sommarlook :) Så himla nöjd med precis allt! Styling on-fleek maximus <3 Nu ska det här hårsvallet ge sig iväg till lördagsbrunch! Här presenterar jag dagens känsla i en sång! Pussen

Yesterday I was at Salong Bangs and got a whole new summerlook :) So freaking satisfied with absolutely everythin! Styling on-fleek maximus <3 Now this hairdo will dash downtown for a saturday brunch! Here I present the feeling of the day in a song! xoxo

 

 

 

 

 

 

 


like a horse - fotografiska

19 May 2017

 

 

 

 

 

En utställning jag verkligen inte kommer att missa är "Like A Horse" på Fotografiska :) Här kan du läsa mer om utställningen som pågår under tiden 19 maj - 3 september! Pussen

An exhibition I surely will not miss out on is "Like A Horse" at Fotografiska :) Here you may read more about the exhibition that is going on 19th May - 3rd Sept! xoxo

 

Picture from www. fotografiska.eu. 

 


flash back friday - short hair

19 May 2017

 

 

 

 

 

 

Här kommer en liten flash-back-friday :) Förra året bestämde jag mig plötsligt för att klippa håret till en mellanlång frisyr! Nu känner jag att det är inte riktigt jag och kanske dags för en make-over? Vad tycker Ni? Pussen

 

Here is a flash-back-friday image :) Last year I suddenly decided to cut my hair shorter! Now I do feel that it does not suit my personality so well, maybe time for a make-over? What do you think? xoxo

 

 

 


just cavalli resort 2018 - attitude

18 May 2017

 

 

 

 

 

 

Alltså omg! Jag vill också vara så där cool!!! Ni vet med den där attityden att jag inte bryr mig ett dugg och är, innerst inne i hjärtat, en riktig rebel. Jag vet att jag inte är den typen av tjej, å andra sidan vet jag att kläder är ett sätt att visa identiteter och det här är verkligen inte jag. Den här coola feelingen är dock verkligen uber attraktiv och precis i min smak och rätt i tiden! Måste nog tuffa till mig lite :) Pussen

 

 

 

These looks are soo omg! I also want to be this cool !!! You know a girl with that attitude "I do not give a shit" and being a true "rebel heart". I know I'm not that kind of girl at all and I am fully aware that clothes are a way of showing one identity on the outside, and this is not me. This cool on fleek feeling, however, is uber attractive for sure and just in my personal favour at this moment! Makes me wanna step up my attitude a bit! xoxo

 

 

 

 

All images fashion from s/s Just Cavalli Resort 2018 @ www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


cannes 2017 - best dressed - part I

18 May 2017

 

 

 

Dresses from Dior and Roberto Cavalli 

 

 

Här är mina favoriter än så länge från Cannes 2017 röda mattan. Fullkomligt ljuvliga klänningar :) Pussen

Here I present my fav looks from the red carpet at Cannes 2017. So absolutely adorable dresses :) xoxo

 

 

Dresses from Alexandre Vauthier, Zuhair Murad and Saint Laurent 

 

 

All pictures from www.harpersbazaar.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


time to hit the gym

18 May 2017

 

 

 

 

 

 

Hela dagen har varit fullbokad med massa möten hit och dit :) Efter en eftermiddagsfika med min mor i musikens tecken på balkongen så är det nu dags! Dags att möta upp mina beeps på gymmet för någon timme på crosstrainern och lite styrketräning! Svettigt, haha! Pussen

This entire day has been booked full with different meetings :) Now, after a coffee with my mother listening to music on the balcony, it is due time! Time to meet up my beeps at the gym for an hour at the crosstrainer + some lifting! Let´s sweat, haha! xoxo

 

 


nationality - changes on

18 May 2017

 

 

 

Det är dags för en hel del möten som måste ordnas, äntligen. Idag ska jag fixa nytt svenskt pass hos Polisen. Anledningen, jo jag har svängt om mina mellannamn/efternamn eftersom mellannamn inte accepteras i alla länder. Så, nu prestenterar jag Alice Victoria Korinth Schneiter. I svenska passet kommer det vara mina namn, fast i en ny ordning. Däremot, imorgon i mötet på den schweiziska ambassaden, så kommer mitt namn i det passet enbart bli Alice Schneiter. En hel del pappersarbete som pågått i flera år, äntligen når vi slutet på resan :)

Annars idag? Ska ta en lunch med söta Hannah och efter det iväg på en hårkonsultation. Det är mycket nu! Älskart! Pussen

 

It's time for some meetings that have to be fixed now, at last. Today I will make a new Swedish passport at the policestation. The reason for that is that I have swapped my middle name / surname because middle names are not accepted in all countries. So, now I am Alice Victoria Korinth Schneiter. In the swedish pass, this will be my name, stuck in a new order. On the other hand, tomorrow I have a meeting of the swiss embassy, my name will be Alice Schneiter in that passporte. A lot of paperwork that has been sent on and forth and been going on for several years. Ffinally we reach the end of this trip :)

Otherwise today? I will take lunch with honeypie Hannah and after that a hairstylist consultation. It's a lot going on right now! Love it! xoxo

 

 

 


so cute - clarimo

17 May 2017

 

 

 

 

 

 

Så himla kul att se att superproffsiga Rolf Göran Bengtsson fortfarande har de rätta takterna vad det gäller tränsning ;) Älskar sådana här klipp! Sedan är ju Clarimo så himla söt och även så jätteduktig som inte hetsar upp sig för mycket! xoxo

 

 

 

 

Love to see that superpro Rolf Göran Bengtsson still knows the basic about reins ;) I do adore clips like these! Clarimo is so cute and so sweet in the way he do not get too upset about the situation! xoxo

 

 

 


royal vintage fashion

17 May 2017

 

 

 

 

Jag vill återigen se en modeställning såsom "Kunglig Vintage" som var 2011 års stora utställning i Livrustkammaren på Kungliga Slottet. Utställningen 2011 visade ett sjuttiotal klänningar som tillhört svenska kungligheter. Alla klänningarna var designade på 1900-talet, men med ett fokus på 1950-1960 talen. Inriktningen var svensktillverkad haute couture från flera av Sveriges exklusiva ateljéer från tiden som Augusta Lundin, Thunborg, NK:s Franska och Märthaskolan. Det som gör att utställningen skulle vara så aktuell idag är att förutom utställningens ledord, färg/ljus/rörelse, så tog den upp frågor om modets hållbara utveckling, återanvändning, miljövänliga material och miljövänlig produktion.

Jag har ofta funderingar kring just modet och kungligheter, kanske inte så konstigt med tanke på min uppsats vid Stockholms Universitet: För Sverige i tiden - Kronprinsessan Victoria och klädsel i kunglig ämbetsutövning. Det skulle vara fullkomligen rätt i tiden om utställningen kom tillbaka just nu, inte minst med tanke på Kronprinsessans engagemang och olika internationella uppdrag om miljöfrågor. Förutom själva utställningen inriktning har jag också andra modefunderingar. Jag skulle vilja klä upp Kronprinsessan i något vintage från Märthaskolan, gärna efter ritningar från Dior som skolan hade tätt samarbete med, ultimata valet vore med inspiration av Diors "The New Look". Tänk er vad underbart att se vår Kronprinsessa, kanske vid möte med nya franska presidenten Emmanuel Macron (en president med gröna idéer), bära något så fransktinspirerat, ändå svensk utsökt hantverk och vintage! Win-win :)

 

I would once again love to see a fashion exhibition such as "Royal Vintage", which was the 2011 major exhibition in Livrustkammaren at the Royal Palace. The exhibition 2011 showed about seventy dresses belonging to Swedish royalties. All the dresses were designed in the 20th century, but with a focus on the 1950s and 1960s. Focus was also Swedish-made haute couture from several of Sweden's exclusive studios of that the time as for example Augusta Lundin, Thunborg, NK's Franska and Märthaskolan. What makes the exhibition so right in time today is that in addition to the show's title, color / light / motion, it raised questions about the sustainable development, reuse and environmentally fashion.

I often have thoughts about the subjects fashion and royalty, maybe not so strange considering my choice of topic for my essay at Stockholm University: Crown Princess Victoria - dress choices in Royal duties. It would be perfectly right on fleek for the exhibition to come back, especially considering the Crown Princess's commitment in, and various international assignments, environmental issues. In addition to the exhibition itself, I also have other fashion thoughts ofc. I would like to dress up the Crown Princess in some vintage dress from Märthaskolan, preferably after Dior's designs that the school had close cooperation with, as the ultimate choice would be inspired by Dior's "The New Look". Imagine how wonderful to see our Crown Princess, maybe at the meeting with the new French president Emmanuel Macron (a president with green thinking), wear something so French-inspired, yet of Swedish exquisite craftmansship and vintage! Win-win :)

 

 


wednesday @ mulberry

17 May 2017

 

 

 

 

 

Idag är en dag på jobbet, Mulberrys flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan. Nu när våren har kommit och naturen blir allt grönare så tänker jag på Mulberrys nya gröna nyans som är färgen för allt inslagningsmaterial och paket. Den gröna färgen är också en inspiration från grundarens intresse i racing bilar och skogar. Just dessa pappersprodukter är faktiskt också gröna på ett helt annat sätt. Alla är framställda i Englands Lake District och är  av 50% återvunnet material och 50% från hållbara skogar. Den gröna färgen kan också finnas i olika detaljer i modet. Allt hänger samman, ansvarsfullt tänk från Mulberrys sida! ÄlskarT! Pussen

 

 

 

 

Today, is a day at work in Mulberry's flagship store at Birger Jarlsgatan. Now that spring is here and nature is getting greener and greener, I do think about the color Mulberry green, which is the color of all wrapping materials and packages. The green color is also a heritage from the founders interest in racing cars and forests. In fact, these products are also green in more then one way as all the paper products are produced in the Lake District in England and made out of 50% recycled material and the rest 50% from sustainable managed forests. One can also find the color in details of the fashion products. Everything is truly connected and this is responsible actions from Mulberry's side! Love it! xoxo

 

All pictures from www.instagram.com/mulberryengland. Please click on image of your choice for a closer look.


louis vuitton - my personal style

16 May 2017

 

 

 

 

Louis Vuitton Pegase Legere 55 Monogram, Louis Vuitton Card Game Box and Louis Vuitton Baxter Xsmall Dog Collar

 

 

Efter att tittat på Louis Vuittons magiska visningen för s/s resort (cruise) 2018 så tittade jag in på deras hemsida för att se vad jag helst av allt skulle vilja få äga, just nu. Även om valet var jättsvårt, såklart, så har jag kommit fram till dessa absoluta favoriter för min personliga smak och stil! Pussen

Louis Vuitton Petite Malle in different materials and finishes

 

Louis Vuitton Laurate Platform Desert Boot, Luis Vuitton Checkpoint Platform Desert Boot and Louis Vuitton Laurate Platform Desert Boot

 

 

After have been watching the Louis Vuitton magic show for s/s resort (cruise) 2018, I looked in at the website to see what fashion I would most ardently want to possess, at this moment. Even though making a choice is very difficult, of course, I have come to the conclusion that these fashion items suits my personal flavor and style! xoxo

 

Louis Vuitton Quilted Lambskin Bomber Jacket with Mink Collar

 

 

All pictures from www.louisvuitton.com. Please click on image of your choice for a closer look.


on my mind

15 May 2017

 

 

 

 

 

 

 

Although I have been so busy and therefor absent, I do wanna share my moodboard at this moment. What better way than in pictures? xoxo

 

 

 

 

 

 


alexander mcqueen - prefall 2017

15 May 2017

 

 

 

 

Alltså, jag känner verkligen den här kollektionen av Sarah Burton för Alexander McQeen. Jag känner så himla mycket, så jag kan lätt säga att jag älskar den! Ni vet hur jag fullkomligen ääälskar när historia och nationalitet visas i modemässiga uttryck. Jag beundrar också kollektioner som görs där kvinnor ses som starka, utan några behov av övertydliga tryck med slagord och texter som jag är så himla trött på. Vad är mer feminint än en starkt kvinna? En kvinna som är klädd i någon slags drömmig medeltida rustning, och ändå himla romantisk vacker. Nationaliteten är såå tydlig, jag ser direkt StorBritannien och Skottland. Herregud, det här är som en sorts kombination Drottning Mary av Skottland blir ultramodern och futuristisk. Älskar, fullkomligen älskar hela kollektionen! Pussen

 

 

Omg, I do feel this collection by Sarah Burton for Alexander McQueen. I feel it so freakin much, so I can express that I love it! You must know by now how I adore when history and nationality is representet in fashionable expressions. I also do think fashion, at is best, show strong women without thoses textprints with sayings that I am so fed up with. What is more feminine then a really fierce and strong woman? A women that is dressed up in a dreamy medieval armor, yet so lovely and romantic. Nationalitet is so transparent and visible, I recognize Great Britain and Scotland immediately! Stunning, like a combo as Mary Queen of Scots gets ubermodern and futuristic. I adooore, completely and utterly, adooore this entire collection! xoxo

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look. 

 

 


recent from the catwalks - magic 2018

15 May 2017

 

 

 

 

Christian Dior ss 2018 Resort

 

 

Ursäkta för att jag varit så himla upptagen och inte kunna blogga ordentligt på flera dagar! Prioriteringarna har snarare varit på hjärtat än modet för en gångs skull :). Här presenterar jag helgens mest underbara looker från s/s 2018 Resort kollektionerna från Christian Dior och Louis Vuitton. Magiska kollektioner! Pussen

 

 

Louis Vuitton ss 2018 Resort

 

 

Please excuse me for being so busy and not blogging properly for a couple of days! Priorities has been my heart before fashion for once :)  Here I do present this weekends faboulus looks from the ss 2018 Resort collections by Christian Dior and Louis Vuitton. Magical collections! xoxo

 


All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


The big 5 - wishlist

13 May 2017

 

 

 

 

 

 

Alltid högst upp på min lista, ändå väldigt svår att hitta eftersom den alltid är slut på Chanel. Det är den ikoniska modeaccessoaren jag önskat mig i typ flera år, dvs en medium eller large Chanel Classic Flap Bag i caviarläder och gulddetaljer. Drömväskan alla kategorier för mig <3

Always on the top of my wishlist, although hard to find due to always out of stock at Chanel. This is for me the iconic fashion accessoire I craved for many years, a medium or large Chanel Classic Flag Bag in caviar leather with gold. The ultimate dreambag of all according to me <3 

 

 

 

Jag har redan börjat så smått samla på den här serien, World Tour, av Louis Vuitton. Älskar den här bagageväskan och den ligger nu på min topp-5 lista av mina mest åtråvärda modeaccessoarer <3

I have already started to collect items from this series, World Tour, by Louis Vuitton. I do adore this luggage bag and it is absolutely on my top-5 wishlist with my most wanted fashion accessoires <3

 

 

 

 

Alltså, på min topp-5 vad det gäller skor och stövlar ligger de här godbitarna. Älsklingarna, designade av magikern Alessandro Michele för GUCCI, är inte bara helt underbara att se på, de ser också himla bekväma ut - win win - hela vägen <3

Omg, on my top-5 list when it comes to shoes and boots are these adorables. These lovies, designed by the magician Alessandro Michele for GUCCI, are not just wonderful to look at they also seems ubercomfy - win win - all the way <3 

 

 

 

 

 

Drottningen av biker jackor för kvinnor stavas Saint Laurent. Den här är fullkomligen magisk och ett plagg som skulle användas alla dagar året runt! <3

The Queen of women biker jacket spells Saint Laurent. This is brilliant and a garment I would surely use all days all year around! <3

 

 

 

 

 

Smyckesaccessoar på min topp-5 lista är sedan länge ett armband från Cartiers Love Collection. Ett klassiskt armband i klassiskt gult guld skulle sitta som ett smäck runt min handled <3

The jewellery accessoir on my top-5 list has been for a long time now a braclet from the Love Collection by Cartier. A classic bracelet in classic yellow gold would fit my wrist perfectly <3 

 

 

 

All pictures from the fashionhouses, in order: www.chanel.com, www.louisvuitton.com, www.gucci.com, www.ysl.com and www.cartier.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 

 

 


fashion ideas for summer

13 May 2017

 

 

 

Roberto Cavalli, Haney, Needle and Thread and Temperley London

 

Alaia, Tom Ford, Giuseppi Zanotti and Giuseppi Zanotti

Dolce & Gabbana, Tom Ford, GUCCI and Valentino

 

Roberto Cavalli, Herve Leger, Chloe and Roberto Cavalli

 

GUCCI, Christian Louboutin, Dolce & Gabbana and Fendi

GUCCI, Linda Farrow, Dolce & Gabbana and Chloe

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look. 

 

 

 


Paris Hilton - fashion memories

13 May 2017

 

 

 

 

 

Fullkomligen älskar det här klippet från W magazine, minnen kommer tillbaka :) När jag var liten bodde vi flera gånger om året på Regents i Bal Harbor (Nu har det bytt namn till One Bal Harbor). En dag när jag var omkring 6-7 år låg vi som vanligt hela familjen vid poolen och en äldre tjej kom med en fullkomligen magisk väska med Paris Hilton på! Jag var helt såld, så det var bara att skynda till Bal Harbor Shop och börja leta, haha! När jag kom tillbaka till skolan, så blev det precis som vanligt! Alla tjejer i skolan slängde lystna blickar på min nya väska, mycket avundsjuka och viskningar, men det var jag så van vid redan som barn. Den här videon väcker upp känslor om just den väskan och att vara en fashionista redan såsom litet barn och våga vara annorlunda! ÄlskarT! Pussen

 

 

 

 

Absolutely love this W magazine clip, walking down memory lane :) When I was a little, we stayed several times a year at Regents in Bal Harbor (now renamed One Bal Harbor). One day, when I was around 6-7 years old, my family was hanging around the pool area as an older girl walked by with a adorable bag with Paris Hilton on! I was completely taken, so we immidiately had to head for  Bal Harbor Shop and start searching, haha! When I got back to school, it was buisness as usual one could say! All the girls in school threw evil glances looking at my new bag, very jealous and whispering, but I was already as a child used to this early on in life. This video bring bac feelings about that bag and being a fashionista already as a little child and already as a child daring to be different! Love it! xoxo

 

 

 

 

 

 


mulberry on a saturday

13 May 2017

 

 

 

 

 

 

 

Idag är en Mulberry dag för mig :) Ni hittar mig i flaggskeppsbutiken på Birger Jarlsgatan. Välkommen in och upptäckt allt nytt underbart mode som Johnny Coca designat! Pussen

 

Today is a Mulberry day for me :) You find me in the flagshipstore at Birger Jarlsgatan. Welcome in and discover all the new wonderful fashion that Johnny Coca has designed! xoxo

 

 

 

 

All pictures from Mulberry Official Instagram at www.instagram.com/mulberryengland. Please click on image of your choice for a closer look.


promise of summer - camilla åkrans

12 May 2017

 

 

 

 

 

Äntligen säger alla vädermänniskor att sommaren verkligen är på väg :) Idag ska vändningen ske och det bara bli allt varmare dag för varje dag! Underbart! Därför går den här fredagsposten i sommarens tecken och jag lägger upp lite bilder från en av mina absoluta favoriter av svenska modefotografer, nämligen Camilla Åkrans! Trevlig helg och såklart Pussen!

 

 

Finally, all the weather persons tells that summer is really on its way :) Today is the day for a change towards warmer and warmer weather! Wonderful! Therefor this friday post is a post dedicated to summer and therefor with images taken by one of my absolute favs of swedish fashion photographers, namely Camilla Akrans! Have a wonderful weekend, xoxo! 

 

 

All pictures from instagram.com/studioakrans. Official instagram of Camilla Åkrans. 


luxury and desire - lvmh - bernard arnault

11 May 2017

 

 

 

 

 

 

Bernard Arnault, CEO för LVMH sedan 1990, diskuterar i det är klippet bland annat begreppet "lyx". (Även om berättar han inte tycker särskilt mycket om just begreppet "lyx", utan hellre benämner området som en kombination av begreppen "kvalitet" och "innovation"). Det är intressant, men ändå självklart, att han med sin erfarenhet och kuskap och i sin position kopplar "lyx" till "begär". En sak som jag finner särskilt intressant är hans syn på marknadsföring. En lyxprodukt startar med innovation och kvalitet, sedan är inte marknadsföring annat än skapandet av "begär". Detta skapande av "begär" kommer sist i kedjan och produkten har redan tagits fram baserad på djupa analyser, konstnärlighet och hantverk innan dem färdiga varans erbjuds till konsumenten genom tillskapandet av ett begär. Det här uttalandet är för mig jätteviktigt och visar att modets kraft i bl.a modernitet, innovativitet och kvalitet utefter resonemanget att hantverket och idén kring lyx är grunden. Det är först när denna grund och varan är klar, som marknadsföringen uppvisar den på ett sådant positivt sätt som det innebär att skapa begär. Analysen är redan klar innan denna del tar vid! 

Jag har genom alla mina universitetsstudier haft inriktningen hur människan förhåller sig till mode och specifikt, i både mina modevetenskapliga och etnologiska studier, har mitt största intresse rört områden som lyx, kopplingen till identitetsskapande och skapandet av begär. Bland annat studerade jag den helt suveräna kursen "Lyx och Begär - i alla tider" där min kursansvariga Paula von Wachenfeldt, som också är medförfattare till boken "Det svenska begäret  - sekler av lyxkonsumtion", briljerade :)

När jag såg det här klippet tänkte jag direkt på Christopher J. Berrys bok "Lyxvaror". Berry diskuterar mycket i boken kring att "lyx" har ett direkt samband med "begärskraft". I detta sammanhang har lyxvara på så sett ett bestämt samband med att vara ett objekt av begär. Författaren skriver bl.a om att lyx alltid förknippats med begär, men fram till 1700-talet , var det harmfullt. Det tillkom dock under 1800-talet ett moraliskt fördömande kring inställning till lyx. Ändå är focus i boken, modern lyx.

I Berrys kategorisering av lyxvaror på olika nivåer börjar han med användningen av den framträdande benämningen av etiketten "lyx" i modern reklam, vilket ger en paradox. (Å ena sidan vill lyxföretagen sälja så mycket som möjligt av sin produkt medan, å andra sidan kan de föremål de benämner som en "lyx" antyda en exklusivitet). Det är i linje med syn på exklusivitet som lyxvaror synes vara förknippade med dyrbarhet och sällsynthet. Berry menar att det först och främst är bilden av de "exklusiva" lyxvarorna som genom ett utspel ökar konsumtionen och för det andra och kanske mindre uppenbara, att varken kostnad eller exklusivitet i sig själva tillräckliga förutsättningar för att en vara ska bli ansedd som "lyx". Berry utvecklar också ytterligare idén om "begär" och identifierar två kännetecknande formella funktioner: 1.  lyxvaror är förädlade och 2. positivt tilltalande och framkallar begär . Dessa karakteriserar lyx, men de är inte tillräckligt mycket enbart själva, för att definiera det. (Notera återigen tidsaspekten: analys och tillskapande av produkt och därefter skapandet av begär) Avseende 1. Förädling: Den första funktionen är att de begär för lyxvaror är önskemål efter alltmer "förfinade" varor. De förbättringar i varor som präglas av lyx är de kvalitativa eller adjektivsaspekterna av varorna. 2. Positivt tilltalande och begär: Är den andra formella funktionen som kännetecknar det specifika önskemålet om en lyxvara ur avser en tanke och en tro. För varje vara som ska bli sedd såsom ett begär till lyx, måste det antas att äga detta goda är "glädjande". Berry menar att begär för lyx är positiva önskemål om vad som behagar och tillfredsställer.  Implicit här är en övergående status av lyxvaran i sig. En lyx är inte något statiskt, det är dynamiskt, det är föremål för utveckling av begär, och nödvändigtvis när åtföljande övertygelse är uppfyllda drivs denna lyx sedan vidare med ett begär av ytterligare kvalitativa ändringar och förbättringar.

Det är i det här sammanhanget enbart lyx och begär kopplat till materiella ting som jag diskuterat här. Men jag tycker det är så intressant att just min akademiska syn är den ledande hos en sådan framstående person såsom Bernard Arnault. Kan det innebära att denna syn är fakta? Jag är övertygad att denna nivå av kunskap skulle jag aldrig kunnat erhålla utan de många åren av universitetsstudier i området. Lyx är i stort för mig själv, och andra, varierande utefter hur vi resonerar som kulturella varelser. Den största lyxen för mig är att få möjlighet att arbeta med det jag är intresserad av, få tid till en meningsfull fritid och självklart att alla nära och kära är friska och lyckliga. Det är å andra sidan en ytterligare utveckling av lyxbegreppet i sin helhet! Pussen

 

 

 

 

Bernard Arnault, CEO of LVMH since 1990, discusses in the clip above the term "luxury". (Although he does not like so much the term "luxury" and rather refers the area to a combination of the terms "quality" and "innovation").  It is so interesting to listen to someone with his experience and intelligence and in his position to discuss the connection between "luxury" and "desire". One thing that I find particularly important is his view of marketing. A luxury product starts, as he says, with innovation and quality. Marketing is nothing but the creation of "desire". This creation of "desire" comes last in as the link in the chain where the product already has been created based on deep analyzes, artistry, modernity and craftmanship. Therefor, marketing begins as the completed product is offered to appear on the market and create a desire. This statement is very important to me and shows that the power of fashion in modernity, innovation and quality is based upon the idea that the craftmanship and modernity of fashion that leads to an object of ​​luxury, is basic. It is only when the analysis och creation has come to a result in a product, as the marketing begins to present the luxury product in such a positive way as possible,  to create desire. 

Throughout my university studies, I have been focusing on the way we relate to fashion and specifically during my, both fashion science and ethnological studies, the focus for me has been courses about luxury, how to form identities thru fashion and the creation of desire within the fashion industry.  I studied, for example,  the absolutely superb course "Luxury and Desire - of all times" mentored by Paula von Wachenfeldt who has also is the co-author to the brilliant book about luxury and desire from the 1500s until today: "The Swedish desire - centuries of luxury consumption" :)

When I saw this clip I directly got a flashback to all I have read, learned and discussed at Stockholm University about the subjects "luxury" and "desire". One book that comes to mind is Christopher J. Berry's "Luxury Goods". Berry discusses a great deal about the fact that "luxury" has a direct connection with "corporate power". In this context, luxury has seen a certain connection with being an object of "desire". The author expressed, among other things, that luxury was always associated with desire, but until the 18th century it was harmful. However, during the 19th century, it became a moral condemnation about the attitude towards luxury. But mainly his focus is the contemporary luxury.

In Berry's categorization of luxury goods at different levels, he begins with the use of the prominent name of the luxury label in modern advertising, which gives a paradox. (On the one hand, luxury fashion companies want to sell as much as possible of their product while, on the other hand, the items they name as a "luxury" suggest an exclusivity). It is in line with the view of exclusivity as luxury goods seem to be associated with preciousness and rarity. Berry argues that, first of all, the image of the "exclusive" luxury goods is a pretext for increasing consumption and, secondly, and perhaps less obvious, neither cost nor rarity is of themselves sufficient prerequisites for a product to be regarded as "luxury ". Berry also develops the idea of ​​"desires" and identifies two distinctive formal features: 1. Luxury goods are refined and 2. Positively appealing and induces desires. This characterizes luxury, but they are not enough only themselves to define it. (Note once again the time aspect: Analysis and creation and then follows the creation of desires) Regarding 1. Processing: The first feature is that the request for luxury goods are desires for increasingly "refined" goods. The improvements in goods characterized by luxury are the qualitative or adjective aspects of the goods. 2. Positively Appealing and Desire: Is the other formal feature that characterizes the specific desire of a luxury watch for an idea and a belief. For each product to be seen as a desire for luxury, it must be assumed that owning this good is "pleasing." Berry believes that the desire for luxury is a positive wish for what pleases and satisfies. Implicit here is a transient status of the luxury product itself. A luxury good is not static, it is dynamic, it is the subject of development of desires, and necessarily when the accompanying conviction is met, this luxury is driven by further requests for further qualitative changes, modernity and improvements.

In this context, only luxury and desires as linked to material things, are discussed here. But I think it's so interesting that my academic vision is validated by such a prominent leader in the fashion industry as Bernard Arnault. Could this mean that this view is fact? One thing I am certained of is that my knowledge had never been achieved without my extended university studies. On the other hand if I look at the term "luxury" itself. Luxury for myself, and others, varies according to how we function and our priorities as cultural creatures in general. The biggest luxury for me is to have the opportunity to work with what I'm interested in, make time for a meaningful leisure and of course that every loved one around me is healthy and happy. That is on the other hand, a way of looking at luxury in a much wider perspective! xoxo

 

 

Picture of LVMH CEO Bernard Arnault

 


lvmh - on-line 6th june

11 May 2017

 

 

 

 

Nu kommer den ultimate lyxmodebutiken on-line :)  Den 6e juni är det premiär för "24 Sevres" med produkter dels från LVMH koncernen och även dels från andra modemärken. Sajten kommer erbjuda alltifrån mode, kosmetik till resevaror.  Inspirationen för sajten kommer från det franska Bon Marche som nu steppat upp till digital nivå. På sajten kommer erbjudas mer än 150 olika märken och självklart kommer även inkludera LVMH koncernens egna,  vilket innebär on-line försäljning av bl.a.  Louis Vuitton, Dior, Fendi, Prada, GUCCI och Valentino :) 

Världen blir alltmer digitaliserad och köpare vänder sig allt mer till nätköp. Detat är ett steg i att möta köparnas behov när LVMH konstruerar denna sajt med sitt attraktiva modeerbjudande! Vill ni läsa mer om händelsen läs fler artiklar på Buisness of Fashion här! Jag vet att, förutom att flagga på balkongen och titta på tvsändningar från kungahuset på nationaldagen, så kommer jag titta in på den nya sajten på Sveriges Nationaldag! Pussen

 

Now the ultimate luxury fashion shop is coming on-line :) On the 6th of June launch the premiere of "24 Sevres" with products from the LVMH group and also from other fashion brands. The site will offer for examble fashion, cosmetics to travel goods. The inspiration in the creation of the site comes from the French Bon Marche which has now has influenced a new digital level. The site will offer more than 150 different brands and of course, will also include the LVMH Group's own, which means online sales of for example Louis Vuitton, Dior, Fendi, Prada, GUCCI and Valentino :)

The world is becoming increasingly digitalized and buyers are increasingly turning to online shopping. This is a step in meeting up to the modern buyers' needs as LVMH designs this site with its attractive fashion offer! Would you like to read more about it read more articles on Buisness of Fashion here! I know that, apart from flagging on the balcony and watching television broadcasts from the royal house on our Swedish National day, I will surely look into this new fashionsite! xoxo

 

Picture from article at www.buisinessoffashion.com


sneakers - need em!

10 May 2017

 

 

 

 

 

Picture Louis Vuitton Millenium Wedge Sneaker and of me wearing them last summer at a festival in Stockholm.

 

 

Det är något fullkomligt magiskt med dessa sneakers. Jag köpte dessa på Louis Vuitton i Stockholm för över ett år sedan och jag kan fortfarande använda dom hur mycket som helst vid alla tillfällen. De har inte blivit det minsta slitna eller blekta på något sätt, ändå använder jag dom nästan dagligen. Ibland tar jag en promenad i dom, himla sköna. Ibland går jag på middag eller festar i dom, aldrig ont i fötterna dagen efter. I Dubai kunde jag strosa på strandkanten i dom och ändå varken blektes dom eller blev påverkade av sand och vatten. De har också helt behållt sin form trots den hårda användningen, helt magiska! Nu letar jag efter lite nya sneakers. Även om jag har himla många sneakers enbart för just träning och löpning, så behöver jag ytterligare par som dom här, alltså som man kan ha till både fest och vardag! Här är några som jag kikar på lite extra just nu! Vad tycker Ni? Pussen

 

 

Giuseppi Zanotti, Fendi, Christian Louboutin and GUCCI

 

 

There is something completely magical with these sneakers. I bought these at Louis Vuitton in Stockholm over a year ago and I can still use them anytime on all occasions. They have not become the least worn out or bleached in any way, yet I use them almost daily. Sometimes I take a walk in them, heaven comfy. Sometimes I go for dinner or party in them, never sore feet the following day. In Dubai, I was able to stroll on the beach in them and yet no affection on the by the sand and water. They have also kept in perfect shape, absolutely magic! Now I'm looking for some new sneakers. Even though I have a lot of sneakers for just exercise and running, I need more pairs like these, paire one can use for both party and everyday life! Here I present some sneakers I am thinking about buying choosing from right now! What do you think? xoxo

 

 

Isabel Marant, Prada, Alexander McQueen and Saint Laurent

 

 

 

Picture of Louis Vuitton sneaker from www.louisvuitton.com. Images of other sneakers from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


h&m - concious today

08 May 2017

 

 

 

 

 

 

Idag började jag med att på morgonen sukta efter lite kläder på nätet :) Jag är inte en som shoppar hela tiden, kanske har jag blivit mer shoppingblasé eller kanske mer medveten i mina inköp? Jag var främst ute efter en bikerjacka, en kappa och en klänning. Det har blivit väldigt medveten om att komplettera min befintliga garderob mer strategiskt. Antingen köper jag i väldigt hög kvalité och av erkända designers, andra dagar försöker jag leta efter hållbara inköp och vissa dagar strosar jag runt i alla vintageaffärer och söker efter godbitar. Idag var en nätdag, så jag tittade in på H&M hemsida och på deras hållbara kollektioner t.ex. "Consious Sustainable Style". Det sa bara "klick" och snart kommer en underbar look av dessa hem till lilla mig! Magiskt! Pussen

 

 

 

 

 

Today I began the morning in searchn for some clothes online :) I'm not the typ who goes shopping all the time, maybe I have become more shoppingblasé or maybe just more aware of my purchases? I was primarly looking for a biker jacket, a coat and a dress. The last years I have become more conscious in choices to complement my existing wardrobe and more strategically in the choices. Either I buy in very high quality and by recognized designers, or I try to look for sustainable purchases or stroll around in all vintage stores and search for lovely looks. Today was a web day, so I looked into the H&M website and on their concious collections or "Consious Sustainable Style". I fell in love and literary it just went "click", so very soon a wonderful look of these will sent home to little me! Magic! xoxo

 

 

All pictures from www.hm.com. Please click on image of your choice for a closer look.


woke up like this - awesome as usual

07 May 2017

 

 

 

 

 

Jag vaknade upp nyss och lite trött med håret på ända, haha! Nu är det dags att gå ut och njuta det underbara vädret Stockholm erbjuder med några vänner :) Det lutar åt brunch på Milles. Mums! Pussen

This little one just woke up with a messy hair, haha! Now, time to walk out to the wonderful weather that Stockholm offers today with some friends :) It looks like we will begin with a brunch at Milles. Yummie! xoxo

 

 


Philip Warkander - tells the story of fashion

07 May 2017

 

 

 

 

Är det något som jag fullkomligen älskar så är det att hela tiden utveckla min känsla för mode. Kunskapskanalen är fullkomligt magisk i sitt närmande av mode. I fredags såg jag ett klipp som heter "Mode som identitetshandling" från UR Samtiden med modedoktorn Philip Warkander i sitt essä. Efter alla mina studier vid Stockholms Universitet så är faktiskt just Philip Warkander den fullkomliga brillianta modetolkaren. Nu är det ju så att jag när jag började utbilda mig inom mode skulle välja ett ämne som ligger nära för att få en fullständig examen. Många tänker typ om jag studerar mode kompletterar jag med media- och kommunikationsvetenskap. Inte min idé alls! Jag tänker ännu djupare. Mode är kommunikation i sig och modet är något som blir synligt och påverkar människor i deras egenskaper av sociala varelser. Därför tänkte jag direkt att det är etnologi jag ska studera. Inte många förstår vad ämnet etnologi verkligen innebär dock. Inom etnologin, som kompletterar mina modevetenskapliga studier, är det studier av framförallt identitetsskapande som är så viktiga för min utveckling av modestudierna. Det har blivit många etnologiska kurser genom åren om mode, kläder, kropp och identitet t.ex kategoriseringar inom kläder, grupper och gränser men även kläder och den sociala kroppen samt hur man genom modet i sitt identitetsskapande kan utöva kontroll, underkastelse och frigörelse. När jag tänker på mina etnologiska studier så bidrar också kulturella kurser såsom perspektiv på människa, kultur, samhälle och kulturhistoria till min djupa modeutbildning. Hur tänker jag då? Jo, modeutbildningen är som en djupare kurs inom modet i en global värld men denna globala värld och modeutbildningen som fokuserar på modets uttryck, gestaltningar, modeekonomi, modemarknad, marknadsföring och media är ju alltid en del tillskapad av just människan. Om man inte förstår människan och de sociala relationerna hur ska man då kunna förstå, påverka, analyser och utveckla modebranschen? Det är därför denna kombination av utbildningar var så himla viktig för mig. Herregud, vad just de etnologiska studierna blev fundamentet till min uppsats om Kronprinsessan Victoria och hennes klädval!Nu är jag färdig med mina universitetsstudier för den här gången :) Skulle det vara så att jag är intresserad att fördjupa mig inom media och PR, som ändå är en del av modevetenskapen som jag redan studerat, då skulle jag nog ta någon mer praktisk kort arbetsinrikad kurs på t.ex. Berghs School of Communication :)

Jag rekommenderar nu den här filmen/föreläsningen som jag länkar till här! Tyvärr, får jag känslan ibland att inte många inom modebranschen förstår vad som kommer att ske och redan är på gång? Det slår mig ofta när jag läser modesidor, modetidningar och inte minst när jag ser marknadsföring för modemärken. Jag har dock stora förhoppningar att det är under förändring :) I mitt liv just nu vill jag slutligen bara visa på ett litet exempel hur min utbildning t.o.m är magisk när jag jobbar med försäljning av mode lyxvaror just för att jag förstår produktens värde för kunden ur ett socialt perspektiv. Jag förstår vad kunden vill uppnå med sitt köp och jag vidimerar kundens behov. Även om jag kallas för "supersäljaren" på mitt jobb, så är det inte något som genom magi har uppnåtts. Jag vet att min syn på modet och människans identitetsskapande är något som inte"ramlat på mig" huxflux, utan något som alla mina år av studier har skapat! Pussen

 

If there is something that I totally adore, it is to constantly develop my sense of fashion. "Kunskapskanalen" (a swedish knowledge TV-channel) is completely magic in its approach to fashion. Last friday, I saw a clip called "Fashion as an Identity Document" at the channel with the fashion dr. Philip Warkander lecturing. After all my studies at Stockholm University, Philip Warkander is the perfect brilliant fashion interpreter. As I started my education in fashion, I first made the choice of completing with a subject very close to fashion in order to get my BA. Many students I sense think like if I'm studying fashion, I'm supplementing with media and communication science. Not my approach at all! I go deeper! Fashion is communication in itself and fashion is something that becomes visible and affects people in their characteristics as social beings. That's why I thought straight away that it's ethnology I'm going to study a long side with fashion. Not many understand what the topic ethnology really means though. Within ethnology, which complements my fashion science studies, it is studying primarily identities that are so important in my development of the idea of fashion. There have been many ethnological courses throughout all the years of fashion studies as: clothing, body and identity and categorization within clothes, groups and borders, but also clothes and the social body as well as how to exercise control, submission and liberation through identity creation. When I think of my ethnological studies, cultural courses like human, cultural, social and cultural history also contribute to my deep fashion education. What do I wanna say with this? Well, fashion education is like a deeper course in fashion in a global world, but this global world and fashion education is focusing on fashion expressions, gestures, fashion economics, fmarketing and media are always the choice of a human being. If you do not understand humans and social relations, how can you understand, influence, analyze and develop the fashion industry? That's why this combination of education was so important to me. It was the ethnological studies that formed  foundation of my essay about our Crown Princess Victoria and her fashionable choices. Now I'm done with my university studies for this time :) If I should be interested in developing myself in the media and PR area, as a complement to the fashion that I have already studied, then I would probably take a more practical short work-oriented course on Bergh's School of Communication :)

I highly recommend this clip / lecture (in Swedish) that I link, here! Unfortunately, I do sometimes feel that not many in the fashion industry understand what will happen and is already under way? It often hits me, as I read fashion magazines and on fashion sites and especially when I see the marketing for fashion brands. However, I have great hopes that this will change :) In my life, at this moment in time,  I just want to present a small example how my education is magic even while working in sales of fashion luxury good.  I understand the value of the product for the customer in a social perspective. I understand what the customer wants to achieve with the purchase and I acknowledge the customer's needs. Even though I'm called the "super seller" at my job, it's not something that has been achieved through magic. I know that my view of fashion and the creation of human identity thru fashion is something that is not entirly natural for me,  but something that all my years of studies has created! xoxo

 

 

 


all eyes on you

06 May 2017

 

 

 

 

 

Sometimes, quite often lately, I really feel like I am the subject of  "All eyes are on you". That is when I do choices and make desicions according to my personal self with my strong opinions based upon hight standards both ethic and moral  :)

 

Although it is about turning into a Saturday night in Stockholm it does not thrill me anymore. Regarding clubbing: Nothing in the world compares to the nightlife and people you hang with in Dubai! :)

 

 

 

This is my no1 song at this moment and the one I listen to constantly every day! :)

 

 

 


saturday - whats cooking?

06 May 2017

 

 

 

 

 

Nu kom jag precis hem efter en dag på jobbet för att nästan vända i dörren :) Det är mycket nu! Ikväll ska jag lära mig lite mer om matlagning. Jag lagar all mat själv hemma och aldrig använder halvfabrikat, utan älskar att använda bra råvaror och stå i timmar och laga till något riktigt gott. Nu ska jag lära mig ännu mer ikväll, så jag kan bli en riktig wifey i framtiden, haha! Vi blir ett gäng som privat ska lära oss och laga typ riktig Bocuse D`Or mat av en svensk superkock :) Himla kul! Pussen

 

As I just got home from a day at work, and on the way out in minutes :) Lots happening at the moment! Tonight I will learn more about fine dining. Usually I cook all food at home by myself, always by fresh ingredients and cooking for hours to make some awesome food. Now it is about time to learn some more tonight, getting to be a true wifey in the future, haha! We are a group of friends that privately will learn to cook true like Bocuse D`Or food by a Swedish chef:) So fun! xoxo

 

 


This saturday - Mulberry

05 May 2017

 

 

 

 

Min lördag kommer spenderas i Mulberrys flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan. När jag tittar på de här bilderna så tänker jag mycket in i min egen värld och sommaren som kommer. Jag tänker att hänga på murarna som omgärdar ängarna och åkrarna på landet. Hur roligt jag har det när jag cyklar runt på landet med familjen och självklart hur mycket jag nyser av min allergi i stallet av allt hö och halm :) 

Nu är det ju inte sommar och semester riktigt ännu, så jag visar här några av mina modefavoriter från Mulberry just nu! Pussen

 

My Saturday will be spent at the Mulberry flagshipstore in Birger Jarlsgatan. As I watch these pictures I do think about my own world and the summer that is on its way. I think about the stonewalls surrounding the fields and meadows around my family country house. About how much fun it is to bicycle around at the countryside with my family and finally ofc about how much a sneeze from hay and straw allergy in the stables :) 

Although not summer and vacation really yet, I present some of my personal fashion favs from Mulberry at this moment! xoxo

 

 

 

 

 

 

All pictures from instagram.com/mulberryengland and www.mulberry.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


alice in wonderland

05 May 2017

 

 

 

 

 

Is it not truly amazing that the more you see and learn about the world and life itself, the more curious you get! Soo much you never knew about that you wanna learn about <3

 

 

 

 

Is it not truly amazing how people you do not even know want to tell you how to live your life, especially thoses who do not know anything at all about your lifestyle? My number one motto has always been to spread kindness! The only ones I live to please is the ones close to my heart, my loved ones! <3 

 

 

 

 

Is it not truly amazing how easy you just can brush off bad energy, when you finally found a place where you can put your heart and are soo blessed! A place that just makes you wanna dance of happiness constantly! <3 

 

 

 


schibsted - the future for media?

05 May 2017

 

 

SCREENSHOT OF SUNDVE FROM THIS YOUTUBE VIDEO.

 

 

Jag läste en himla intressant artikel av Joseph Lichterman på NiemanLab (Harvard Universitet) :) Ofta funderar jag kring kundsegment, personifierad media utifrån kundens intressen. I mitt fall såklart inom specialiseringen, modet, främst! Hur jobbigt är det inte att gå in på nätupplagor med hur mycket pop-up annonser som helst och leta sig vidare i ett ständigt skrollande för att nå just den typen av nyheter som just jag själv är ute efter, eller via helt värdelösa trubbiga sökfunktioner på dessa sidor? Det är därför den här artikeln är så himla intressant! Även om jag är superduktig på att hitta nyheter på nätet, upplärd av min mor som är mästare just på nätsökningar, så är det inte alla som kan just den biten. Jag går aldrig in på modesidor och tittar på allt, utan jag söker via google i en kombination av tid, sökord och teckenkombinationer, efter just det jag vill veta om det kommit några nyheter kring. Det är aldrig så att jag går rakt in på modemagasins nätupplagor och blir serverad, utan jag hittar det jag är ute efter i min egna personliga sökning. Tänk om nyheterna var mer personifierade och levererad tekniskt till kunden på det sätt kunden själv har intresse för, magi! Läs hela artikeln här! Pussen

 

I read an extremely interesting article by Joseph Lichterman on NiemanLab (Harvard University) :) Often I think about customer segments with personalized media based on customer interests. In my case, of course, within the specialization area of fashion, mainly! How tough is not to get online updates with soo many pop-up ads as you are trying to constantly be in search for exactly the kind of news that I am personally in search for, or even trying to use the blunt search function on these online magazines? That's why this article is of such great interest! Although one of my superpowers is finding online news, taught by my mother who is a "master of the google", it's not so many who has learnt this way to search and master it. I never go to fashionpages and look at everything, instead I'm searching through google in a combination of time, keywords and character combinations, mainly after what news I want to know more about and if they exist. I never so that go straight to the fashion magazine's online editions and get served, instead I find what I'm looking for in my own personal search. Imagine in the future if the news was more personalized and delivered technically to the customer in the sense that the customer self had an interest for,  magic! Read the full article here! xoxo

 

 

Picture from article mentioned in post.


strandbryggan sea club - friday

05 May 2017

 

 

 

 

 

 

Igårkväll åt jag middag på Suite med Oliva och Jenny, det blev en tidig hemgång så när klockan var 1 då låg prinsessan redan i sin säng :) Skönt! Nu, kommer Angie snart förbi och hämtar upp mig för en promenad till Strandbryggan Seaclub där vi ska luncha med Lammet i det ljuvliga vårvädret. Dagens outfit, "His" T-shirt", haha! <3 

Det blir lite Flash-Back-Friday också då Strandbryggan innebär sååå många minnen <3 Jag bodde runt hörnan under tiden jag var 7-15 år och var familjen i stan, så var vi där nästan varenda dag. Himla bra också att de är så hundvänliga och alltid erbjuder Krispy vattenskål och filtar att ligga på :) Jag hittade några riktiga gamla bilder på mig som 15åring och när Krispy bara var 1 år, sötnötter vi var då, haha! Pussen 

 

 

 

Last night I had dinner at Suite with Oliva and Jenny, we returned hom early so this princess was already in bed as 0100 :) Lovely! Currently, Angie will soon pass by my house and pick me up for a short walk to Strandbryggan Seaclub where we will have lunch with Lammis in the lovely spring weather. Today's outfit, "His" T-shirt, haha! <3

It will be a bit of Flash-Back-Friday too, as Strandbryggan renders sooo many memories <3 I lived around the corner when I was 7-15 years old and if my family was home, we went there almost every day. So nice also that they are so dog friendly and always offer Krispy a water bowl and blankets:)   I found some real old pictures on me when about 15 years old and Krispy that was then only 1 year old, sweetiepies we were then, haha! xoxo

 

 


My look wishlist - aw 2017-2018

04 May 2017

 

 

 

 

 

 

Nu när jag är hemma så lovar jag att bli bättre på att skriva här om mode och lite annat! Jag hade inte tid igår eftersom det var direkt från Dubai rakt in på jobbet! Idag är jag ledig, så dagen kommer spenderas dels med att se vad som hänt i modevärlden, dels med en underbar powerwalk på underbara Djurgården. Jag köpte nya Vogue Paris collections aw 2017-2018 igår, efter att ha bläddrat fram och tillbaka i timmar har jag kommit fram till att i toppen på min önskelista till hösten så är det modemässigt enligt nedan:

Now that I'm back home again , I promise to write more here about both fashion and my life in general! I did not find the time yesterday, due to returning back from Dubai and right back at work! Today I have no fixed engagements, so the day will be spent partly on looking in what has happened in the fashion world, and partly by taking a powerwalk on wonderful Djurgården. Yesterday I bought the new Vogue Paris collections aw 2017-2018 magazine. After looking in the magazine back and forth for hours, I have summond a fashion wishlist for autumn as below:

 

 

 

 

Saint Laurent - knälång klänning med långa ärmar och skarpa axlar i skimrande silver kristaller med underbara nerhasade svarta stövlar till.

Louis Vuitton - päls i olika bruna, beiga och svarta nyanser i ett mönster som ser ut som ett 1970tals lapptäcke med ett skärp i midjan.

Stella McCartney - dubbelknäppta kavajklänningen med oversize axlar i ett klassiskt rutmönster.

Zuhair Murad - svart dubbelknäppt sammetskavaj med silver knappar även på ärmarna som går att öppna upp. 

GUCCI - djurmönstrade outfiten, precis allt från topp till tå. 

 

Saint Laurent - knee length dress with long sleeves and sharp cutted shoulders in shimmering silver crystals with wonderful black boots.

Louis Vuitton - fur in various brown, beige and black shades in a pattern that looks a lot like a 1970s patchwork with a belt attached.

Stella McCartney - doublebreasted jacketdress with oversized shoulders in a classic square pattern.

Zuhair Murad - black doublebreasted velvet jacket with silver buttons, even on the sleeves, that can be opened up.

GUCCI - animal patterned outfit, all the way from top to toe.

 

 

 

 

Fendi - den grå dubbelknäppta ullkappan med trekvartsärm och päls vid ärmsluten. 

Moschino - en klassisk beige trenchcoat med applikationer, tryck och skärp. 

Philosophy di Lorenzo Serafini - de underbara vita lackiga läderbyxorna

Alexander Wang - den underbara tröjan med en assymetrisk genomskinlig utskuren skärning kantad av silverpaljetter. 

Jeremy Scott - den glammiga silver trenchcoaten

 

Fendi - the gray doublebreasted wool coat with three-quarter sleeves and fur at the end of the sleeves.

Moschino - a classic beige trench coat with applications and prints.

Philosophy of Lorenzo Serafini - the wonderful white, faux leather pants

Alexander Wang - the lovely sweater with an asymmetric translucent cut, lined with silver pellets.

Jeremy Scott - the glossy silver trenchcoat.

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look. 

 

 


Chanel - ss 2018 resort

04 May 2017

 

 

 

 

Den här veckan har Karl Lagerfeld visat upp kollektionen för Chanel ss 2018 resort :) De här var de bästa lookerna enligt min smak! Jag ycker mig känna igen den sista looken på något sätt? Sen kom jag på, den påminner mig om en av Rita Hayworths outfits i filmen "Gilda" :) Pussen

 

 

 

 

This week Karl Lagerfeld showed his collection for Chanel ss 2018 resort :) These are the best looks according to my personal taste! I got some sense of recognition by the last look here? Then it hit me, it reminds me of one of Rita Hayworths outfits in the movie "Gilda" :)  xoxo

 

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.


dubai - how may I ever leave you

30 April 2017

 

 

 

 

 

Jag kan inte få ihop det i mitt huvud att jag någon gång måste lämna detta paradis. Det dröjer ännu, men jag fullkomligen älskar allt här! Även om mina instagram bilder tyder på att allt är mat och fest, så är Dubai mycket mer än dessa stilla bilder på sekunden! Dubai är framförallt människor, människor som gjort och fortsätter göra stora intryck på mig dagligen. Vänligheten, ärligheten, tacksamheten och glädjen som alla ger och sprider runt sig ger mig en sådan enorm positiv energi! Så himla lycklig! xoxo

 

 

 

 

I can not figure out in my head the thing that I one day must leave this paradise. Even if not yet, due to in love here! Although my instagram pictures tells a story about food and party, Dubai is sooo very much more then this seconds captured with the camera! Dubai is foremost people, people who has done and continues to do, such impression on my daily. The kindness, the honesty, the gratitude and the joy that everyone provides and spreads around gives me such enormous positive energy! I am so blessed! xoxo

 

 

 

 

 

 


kate moss - love this

30 April 2017

 

 

 

 

 

 

 

I adore this clip :) So open, so funny and so freakin brilliant and perceptive! xoxo


kate moss - interview

30 April 2017

 

 

 

Ni vet ju redan hur jag älskar djupdykningar i modets värld. Framförallt öppenhet i livet runt och med modet. Den här intervjun av Fiona Golfar för Vogue är absolut inget undantag :) Älskar den, så länkar den här! Pussen

You know how much I adore to reach a closer insight in the world of fashion! Especially as getting close to peoples lifes within and besides fashion. This interview by Fiona Golfar for Vogue, is no exception :) Love it, read it thru link here! xoxo

 

 

 

Picture featuring Kate Moss from article mentioned in post. Photographers Mert Alas and Marc Piggott

 

 


when i was a child - darin

29 April 2017

 

 

 

 

I was just 9 years when Darin became my first idol, in the swedish television show "Idol". We used to play his songs in the car every year while crusing Miami and people come up and ask who the artist was, haha! Still, my very first idol and still I listen to him often. As for today while chillin in Miami all by myself! xoxo

 

 

 

 

 


shhhhh

29 April 2017

 

 

 

 

 

Shhhhh! Morgonen startade strålande med ett litet gulligt troll som skrivit en kommentar på den här sidan :) Kommentaren var något om att jag fick betalt för att vara i Dubai och att festa med kända människor? Jag förstår verkligen inte vissa människor med alla dessa fördomar, ännu mindre förstår jag att de har sådant engagemang i helt okända personers liv. Stackarna! Kände du mig, så skulle du veta att jag är väldigt traditionellt gammaldags och blyg vad det gäller relationer och väldigt annorlunda än tjejer överlag på den punkten. Ändå vill jag på något sätt bemöta detta, speciellt när det inte är första gången det tas upp :)

Jag har aldrig i mitt vuxna liv fått en resa någonstans betald av någon annan än mina föräldrar (får sådan förfrågningar dock precis hela tiden). Inte heller har jag någonsin fått någon "present" som typ skor, väskor eller juveler av någon människa (annat än av mina föräldrar). Jag har heller aldrig fått betalt för att gå ut och festa eller hänga med människor. Nu när jag är i Dubai så har jag betalat resan helt själv och bor i min bästa vän Angelicas lägenhet som hon har såsom anställd på Emirates flygbolag. Vad det gäller "kändisar" som jag umgås mycket med särskilt utomlands, så är det vänners vänner och skönt folk som jag har himla kul med! Nästan alla bilderna ligger såsom minnen i min mobilkamera :) Min rekommendation: Försök att sluta vara så himla avundsjuka och försök att skapa er ett liv som ni trivs med, istället för att hänga upp er på mitt som ni uppenbarligen inte vet ett smack om :) Pussen

 

Shhhhh! This morning started absolutely brilliant with a little cute troll who wrote a comment on this page :) The comment was something about getting paid for being in Dubai and partying with famous people? I do not really understand some people with all these prejudices, further more I do not understand their commitment to the lifestyle of complete strangers. Poor little thing! If you did know me, you would know that I'm very traditional and old-fashioned shy in terms of relationships and very different in that way compared to other girls nowadays. Nevertheless, I would like to adress this in some way, especially when it's not the first time I get falsely accused :)

I have never received a trip or vacation anywhere in my entire adult life by anyone other than my parents (nevertheless, such requests pop up very frequently). Nor have I ever received any "gift" as designer shoes, bags or jewels by any person (other than my parents). Nor have I ever been paid to go out and party or hang out with people. Now that I'm in Dubai, I've paid the trip all by myself and I live in my best friend Angelica's apartment, which she has as an employee at Emirates Airlines. As far as "celebrities" are concerned, I spend a lot of time abroad with celebs and they are friends of friends and chill people to hang around with! Almost all of the pictures are never showed, just kept as memories in my mobile camera :) My recommendation: Try to stop being so freakin envious and strive to create a life for yourself that you like, instead of focusing on my life that you obviously know nothing about :) xoxo

 

 


visby gotland - summerweek - dresscodes

28 April 2017

 

 

 

 

 

Herve Leger and Michelle Mason

 

 

Nu är äntligen Stockholmsveckan i Visby på Gotland bokad, wiie! Vi blir samma gäng som förra året, alltså fyra supersnygga och partyglada tjejer :) Jag har börjat att leta redan efter nya vita och rosa kläder,  eftersom det är dresskoder för "White Party" och "Pink Party". Förra året virrade vi runt i sista stund ut och in i alla affärer i Visby och hittade till sist rosa kläder på en barnavdelning, haha! Vita kläder är så himla mycket lättare att hitta favoriter bland!  Jag ser sååå framemot en underbar vecka tillsammans med mina superbabes, wiee! Pussen

 

 

Alaia and Christian Louboutin

 

 

Now the Stockholm week in Visby on Gotland has finally been booked, wiie! We will be the same gang as last year, four gorgeous partyprincesses :) I have begun to look at new white and pink clothes, due to dress codes for "White Party" and "Pink Party", already! Last year we wandered around in the last minute  into all the shops in Visby and finally found pink clothes in a children wear store, haha!.White clothes are much easier to find and wear. Now I'm looking really forward to a wonderful week together with my superbabes, wiee! xoxo

 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look. 

 

 


friday - feeling it

28 April 2017

 

 

 

 

Herregud, trots att jag snart inte har koll på vilken veckodag det faktiskt är så är jag klar på att idag är det fredag, vilken innebär "en halv dollar" :) Igår, var vi på Base Dubai, så himla grymt och Axwell i båset var helt amazing! Här får ni en känsla från en liten gammal goding, budskapet kvarstår ändå, haha! Pussen

 

 

Omg, althought not entire sure what day it is anymore, I am clear on that today it is friday which equals "halv a buck" tonight :) Yesterday, Base Dubai was so freakin awesome and Axwell was totally mindblastning ! Here I give you the feeling of an olden golden, the message is still the same, haha! xoxo

 

 

 

 


thursday - base - dubai

27 April 2017

 

 

 

 

Ni vet väl att jag är på semester? Ändå försöker jag titta in här lite då och då för att uppdatera er i mitt liv :) Ikväll rond 1, Base Dubai! Pussen

 

You must know by now that I am currently on my vacay? Yet, I do try to find time to check in here every now and then to keep you updated :) Tonight round 1, Base Dubai! xoxo

 

 

 

 

 

 


#returntobase - dubai

26 April 2017

 

 

 

 

 

 

Dubai är inte bara en njutning med det underbara vädret och alla chill människor, utan det är också oslagbar partystad! De artister som uppträder i Dubai är helt i min smak, haha ;) Ikväll flyger det in några bekantingar inför Base öppning i övermorgon, återigen lite chill nytt folk att hänga med i några dagar. Nya klubben Base Dubai har ju sin världpremiär i helgen och har satsat så himla mycket på både musik, teknik och show så den kommer bli en riktig håll-käften klubb i världen <3 Så, det är bara att börja värma upp med lite danssteg, vill du inte dansa - så skam på dig! Pussen

 

Dubai is not just lovely due to the wonderful climate and all the chill people, it is also an awesome party place! The artists that are booked in Dubai is exactly in my flavour, haha ;) Today, a couple of friends of friends will arrive before they will perform at the Base opening this weekend, so again some new chill people to hang with. The new club Base Dubai has its world opening this weekend and has gone all-in with music, technics and show, so I do think it will be a real "shut-up" club in the world <3 So, now just time to warm up with some dance moves, if you do not wanna dance - shame on you! xoxo

 

 

 

Picture and youtube clip featuring swedish model and acress, Izabella Scorupco. (Almost makes me wanna cut my hair short, so dope)

 


bride spring/summer 2018?

26 April 2017

 

 

 

 

Oscar de la Renta

 

Även om jag är i Dubai just nu, så försöker jag hänga med i det nya modet! Nu har de kommit nya kollektioner för brudklänningar vår/sommar 2018 visats på catwalken. Jag är helt övertygad om att jag kommer gifta mig med mannen i mina drömmar :) Däremot tror jag att jag kommer ha väldigt svårt att välja brudklänning och säga "Yes, to the dress", eftersom det finns så himla många vackra att välja mellan. Ibland tänker jag att min brudklänning bör vara väldigt enkel och sedesam, ibland tänker jag prinsessbakelse och ibland tänker jag lite utmanande och edgy? Herregud, kanske klarnar det i framtiden hur jag vill att jag ska klä mig såsom brud! Mycket har också med att göra vilken storlek på bröllop som jag kommer ha, på vilken plats och med vilka gäster. Även om jag är långt därifrån idag, att drömma är väl tillåtet? Pussen

 

Temperley London

 

Viktor & Rolf

 

Even though I'm currently in Dubai, I'm trying to take time and keep up with new fashion. As for now, the new collections for weddingdresses / spring/ summer 2018 has reached the catwalks. I'm completely convinced that I will marry the man of my dreams :) However, I think I will have very hard to choose wedding dress and say "Yes, two the dress", due to so many dresses to choose from. Sometimes I think my wedding dress should be very simple and modest, sometimes I think princess size and sometimes I think a little bit sexy and edgy? Omg, maybe in the future I will know want i want to look as being a bride! Much also has to do what size of wedding I will have, at what location and with how many guests. Although far from wedding today, but dreaming is allowed is it not? xoxo

 

Reem Acra

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


that kind of woman

25 April 2017

 

 

 

 

 

My love is precious as my love is hard to get! Most important in a man that want to get close to me is being cute, being loyal, being kind, being smart and being patient! I am that kind of woman that can create a Starboy, not so many of us around! xoxo

 

 

 

 


creating memoires

25 April 2017

 

 

 

Det finns några saker jag alltid gör när jag är utomlands: 1. Dricker mängder av vatten och väldigt lite alkohol 2. Försöker njuta så många vyer och solnedgångar som möjligt 3. Gör kulturella saker, som att besöka utställningar eller upptäcka landets historiska kulturella arv på olika sätt.

Älskar mitt liv! <3

 

There are some things I alway try to do when being abroad: 1. Drink enormous amounts of water and just zip the alcohol. 2. Try to see so many amazing views and sunsets as possible 3. Try to be cultural, as visiting exhibitions or discover the country I visit in terms if visiting historical important places.

I do love my life! <3

 

 

 

 


how to do a fresh makeup

24 April 2017

 

 

 

 

 

 

Det är så himla svårt med make-up när man har så starka drag och unikt utseende som jag själv har! Många brukar jämföra mitt utseende med Rosie Huntington-Whiteley eller Joanna Krupa, kanske är jag typ en mix av dessa båda skönheter. Nu hittade jag en make-up tutorial som jag verkligen älskar! Saken är den att även om jag alltid varit noga med min hud, som är helt amazing, så har jag aldrig haft intresse för smink.

Nu har jag bestämt mig på att jag ska lära mig mer om detta för mig outforskade område och bli bättre på att lägga min makeup på olika sätt. Exempelvis ska jag sluta upp med att måla ögonbrynen så jämna och svarta, utan låta de vara lite spretiga och glesa. Även om jag tror att ögonskugga kanske bara kommer användas av mig vid någon speciell typ galafest, så ska jag alltid börja använda en brun penna som eyeliner, istället för svart rinnande som jag har nu och blir alltför skarp mot min ljusa hy och mina små ögon. Det är också snyggt att applicera tunna streck inifrån med den bruna eyelinerpennan, för att göra dom lite bredare vid utsidan på ögonlocket. Underlocket ska vara utan den bruna pennan, förutom precis i början av ögonvrån. Rikligt med svart mascara på alla fransar ska jag såklart fortsätta mer med. När det kommer till ansiktsformen, så känner jag att jag måste börja använda mer highligheter och mindre mörk rouge och contouring som blir för skarpt och onaturligt. Jag ska verkligen jobba på att få fram en mer naturlig glänsande look som framhäver mina naturligt höga kindben och skarpa haklinjer.  Läpparna är ett annat område som är svårt, särskilt när jag har så stora läppar och mina läppkonturer (som är så grova precis som pappas) är så framträdande. När jag använder  läppglans i färg eller läppstift blir allt alldeles för mycket. Den här filmen lär mig att man bara ska dutta lite i en färg eller glans som är diskret och i samma färg som ens naturliga läppar! <3

Det blir att köpa in en hel del nytt till sminkväskan, men det är det värt! Mitt nya projekt, lära mig lägga en riktigt vacker naturlig make-up som passar just mig, både till vardag och fest! Pussen

 

 

 

 

It's so freakin difficult to set a beautiful make-up, especially as having such strong features and unique look as myself! Many people usually compare my face with Rosie Huntington-Whiteley or Joanna Krupa, maybe I'm a mix of these two beauties. Now however, I found a makeup tutorial that I really love! The thing is that, though I have always been careful with my beauty routines which has maked my skin absolutely amazing, I have never had an interest in learing about doing a good makeup.

Now I have decided that I will learn more about this unexplored area and be better at putting on my makeup for different occasions. For example, I will stop painting the eyebrows sharp and black, instead I will let them be a bit sparse and irregular. Even though I think eyeshadow may only be used by myself at any particular type of gala, I will always start using a brown pen as my eyeliner instead of the black running on I use at the momemt as it looks way to sharp against my bright skin and the shape of my eyes. It is also good to apply it very thin  from the inside of the eye with the brown eyeliner pen, and then broader up at from the middel to the outside of the eyelid. Under the eye there should be no brown eyepen at all except a little little bit from the middle to the outside of the eye. I will still use a rich volume black mascara on all eyelashes. When it comes to the face shape, I feel I have to start using more highlights and less dark shadows as contouring that make my face look too sharp and unnatural. I'm really going to work on getting a more natural shiny look with highlights and rouge that boosts my naturally high cheekbones and sharp jawline. The lips are another area that is difficult I think, especially when I have soo big lips and also that my lip contours (which are exactly like my dads) are so prominent and sharp in their lines. When I use lip gloss in color, or lipstick, everything just gets too much and looks so unnatural and fake. This tutorial teaches me how to just smudge on with the fingers a tiny bit of color or shine, very discreet, and in the same color as one's natural lips! <3

I do presume that I have great deal of buying new make-up to do, and change the stuff in my makeup pouch entirely, but it will soo be worth it! My new project, learn how to put on a really beautiful natural make-up that suits me, both for leisure and partys! xoxo

 

 

 

 


dreamchaser - white dubai

23 April 2017

 

 

 

 

 

Den här bilden får stå lite för natten på White Dubai! Den får vara moodboard för att vara lite annorlunda än andra, vilket passar min personlighet. Älskar allt med Dubai! Människorna här ger verkligen den där energiboosten som jag behövde så otroligt mycket. Mentaliteten passar mig mer också här eftersom allt är mer oskyldigt och ärligt, precis som jag själv! Jag är ju också en tjej som gillar att leva renlevnadsliv och stå på mina egna ben! Det kallas väl att jaga sina drömmar genom eget hårt arbete, och i mitt fall kanske både mina studier och modejobb:)

Är det här ett paradis? Kanske eftersom människor jag träffar här är så genuina och glada, vilket är helt underbart! Idag, har mestadels gått till att ligga i sängen och chilla :) Ibland behöver man sådana dagar också, eller hur. Ikväll är det ett antal olika privata fester som droppat in, så bara att välja och vraka, haha! Älskar verkligen mitt liv! Pussen

 

This picture stands for a night at White Dubai! It may be a kind of moodboard about being a little bit different than others, which suits my personality. I adore everything with Dubai! The people here really provides that energy boost that I needed so incredibly much. The mentality of people that are here fits me more too,  due to that life here is more innocent and honest, exactly like myself! I am also a girl who likes to live a true healthy lifestyle and stand on my own two feet! Dreamchasers chase their dreams through their own pure grinding, and in my case, that defines mainly by my studies and work with fashion . :)

Is this a kind of paradise? Maybe as people I meet here are so genuine and happy. Today, I have just been chilling in bed :) Some days one really need just to take time to relax, right.  Tonight there are a numerous of different private parties that I have been invited to, so just for me to make some choices, haha! I do love my life! xoxo

 

 

 


Crown Princess Victoria - voted best dressed royalty

23 April 2017

 

 

 

 

 

När jag flög hit i torsdags, så köpte jag lite olika svenska tidningar att läsa på planet! Nu börjar det verkligen hända saker i den kungliga svenska modevärlden :) Kronprinsessans nya stil har gjort att hon röstats fram, i en SIFO undersökning beställd av Svensk Damtidning, till den bäst klädda svenska kungligheten, wiie! Prinsessan Madeleine, som kom på andra plats, fick endast hälften av rösterna av svenska folket. Enligt Svensk Damtidning så är det kombinationen svenska märken och en blandning av budget och lyx som verkar vara något som går hem hos modeintresserade svenskar.

Utan att sticka ut näsan alltför mycket verkar mitt uppsatsarbete om Kronprinsessan Victorias klädsel haft en påverkan. Eller kan det bara vara en tillfällighet att den nya stilen, som nu blir så uppmärksammad och har utvecklats en hel del sedan jag började skriva på uppsatsen för över ett halvt år sedan, har förändrats påtagligt under precis samma tid. Modepressen, som jag kritiserade i min uppsats, för att inte bevaka Kronprinsessans modeval, har gjort stora förändringar i sin bevakning av Kronprinsessans stil och bevakar nu tydligare de svenska kungligheternas modeval. (Modepressen och Svensk Damtidning var delaktiga i min forskning och bidragit till den med svar på enkätfrågor).

Uppsatsens vetenskaplighet hade varit omöjlig om jag inte fått förmånen och förtroendet att få komma nära Kronprinsessan Victorias klädstil i ett generöst arbete i samarbete med bl.a. Kungl. Hovstaternas representanter. Under mitt arbete med uppsatsen så var jag därför väldigt noga att dela med mig av alla utkast, löpande till Kungl. Hovstaterna, för både att uppnå högsta möjliga vetenskaplighet men även transparens. Det verkar som om Kronprinsessan Victoria har uppskattat min uppsats och mina modevetenskapliga förslag till en ytterligare utveckling av hennes kungliga stil.

Kronprinsessan Victoria gör ett enormt arbete och är verkligen en modern kvinna att beundra för sina insatser. Främst tänker jag på hennes engagemang för miljöfrågor. Min utgångspunkt i forskningen var Kronprinsessans offentliga kungliga uppdrag. Slutsatserna i uppsatsen var att jag efterfrågade utveckling på flera plan i Kronprinsessans stil. Särskilt när modet är ett utmärkt medel för offentlig uppmärksamhet för Kronprinsessans engagemang och hårda arbete i dels sina kungliga uppdrag, men även viktiga hjärtefrågor, på den offentliga scenen.För att nämna några av mina vetenskapliga förslag var det att Kronprinsessan skulle använda sig mer av svenskt mode, använda mer kläder som wowfactor med bl.a färger och tryck. Jag tog också upp förslag om användning av vintage ur ett hållbarhetsperspektiv och att Kronprinsessan, genom att vara mer modig och ”sticka ut” modemässigt, skulle dra uppmärksamhet till de frågor som hon är så engagerad i.

Kronprinsessans klädsel vad det gäller det senaste halvårets förändringar, med fokus på senaste månaden, är en succe! Jag ser nu hur Kronprinsessan har använt en underbar blå kostym på föredrag för Baltic Sea, där snittet och färgen gjorde att hon verkligen fick ”sticka ut” och hennes comeback efter semestern fick modepressens hyllning. Kronprinsessans rosa svenska kreation från Fadi El Khory, med visat respekt för värdlandet Japan på hennes stadsbesök där, helt magiskt. Såklart, höjdpunkten i mina ögon, en skräddarsydd H&M galaklänning i återvunnet material, på Nobelbanketten. Senaste modemässiga lyckade valet, och statement för miljön, var när Kronprinsessan bar en underbar, färgstark och prickig klänning som är sk. vintage, dvs en klänning som tidigare burits av någon annan, Drottning Silvia i det här fallet.

För mig, som följt Kronprinsessans modemässiga utveckling de senaste 3,5 åren, så har en enorm förändring skett under det senaste dryga halvåret. En förändring som är väldigt lyckad och gör att svenska folket älskar Kronprinsessans nya stil! Ni kan se på bilderna här att Kronprinsessan själv älskar sin nya stil :) Magi

Vad skrev Stockholms Universitet och Institutionen för Mediestudier om min uppsats? De skrev bl.a.: En ambitiös uppsats om ett hittills knappt beforskat ämne av vikt för svensk samtida modekultur. Uppsatsen spänner över ett stort materialområde, från intervjuer till pressbilder och en utställning och använder en flexibel metod i sin analys där intressanta observationer och tankar knyts till relevant tidigare forskning. Du visar självständighet och originalitet samt stort engagemang i ditt tänkande. En viktig insats som präglas av engagemang och kreativt självständigt tänkande. Uppsatsen i sin helhet hittar ni på Stockholms Universitets bibliotek, här!

Pussen

 

 

 

Before I boarded my plane last Thursday, I bought some Swedish magazines to read on board! Now it's really happening things in the royal Swedish fashion world :) The Crown Princess's new style has made her elected, in a SIFO survey commissioned by Svensk Damtidning, to the best-dressed Swedish royal, wiie! Princess Madeleine, who came second, received only half of the votes from the Swedish people. According to Svensk Damtidning, the combination of Swedish brands and a mix of budget and luxury seems to be something that agrees with fashionintensive Swedes.

Without being too presumtious, my resarch seems to have influenced the Crown Princess Victoria's attire. Or it may only be a coincidence that the new style, which is now becoming so noticeable and developed a lot since I started writing the paper more than half a year ago, has changed significantly during that very same time. The fashion press, which I criticized in my essay, in order of not writing enough about the Crown Princess's fashion choices, has made major changes in its focus now being drawn to the Crown Princess's style and now more clearly monitors the fashionable choices of all the Swedish Royals. (The Swedish Fashionmagazines and Svensk Damtidning were involved in my research and contributed to it in response to some fixed questions).

The scientific depth of the essay would have been impossible to reach unless I had the privilege and trust to get close to Crown Princess Victoria's dress choices in a generous transparence from the collaboration with, among others, The Royal Court representatives. During my work with the essay, I was therefore very open during my research and shared all my drafts with the Royal Court, to achieve the highest level of truth but also, transparency. It seems that the Crown Princess Victoria has appreciated my essay and my fashionable suggestions for a further development of her royal style.

Crown Princess Victoria work very hard and is truly a modern woman to admire for her efforts. First of all, I think of her commitment in environmental issues. My starting point in the research was the Crown Princess's public royal duties. The conclusions of the analysis were that I asked for a development on several levels concerning the Crown Princess's style. Particularly, as fashion is a great means to draw public attention and further to the Crown Princess's commitment and hard work as partly her royal duties, but also those so important issues close to her heart, on the public scene. To mention just a few of my scientific suggestions in the essay, the Crown Princess should use more of Swedish Fashion, use more clothes with an wowfactor in bright clear colors and prints. I also put forward strong suggestions for using vintage from a sustainability perspective and that the Crown Princess, by being more courageous and "standing out" fashionably, would draw attention to the issues she is so engaged in.

The Crown Princess's clothing as the past six months, with focus on the last month, is a huge success! I now see how the Crown Princess has been wearing a wonderful blue suit on Baltic Sea talks, where the cut and the color of the suit made her really to "stand out" and her comeback after the holiday received ovations of the fashion press. The Crown Princess's pink Swedish creation from Fadi El Khory, with demonstrated a deep respect for the host Japan on her royal visit there, completely magical. Of course, the highlight in my eyes, the couture H & M galagown in recycled material, at the Nobel Banket. The latest fashionable successful election, and statement for the environment concern, was as the Crown Princess wore a wonderful, colorful and dotted dress. Vintage, ie a dress previously borne by someone else, Queen Silvia in this case.

As for me, who has been following the Crown Princess's fashionable development during the last 3.5 years, a huge change has taken place in the last six months. A change that seems so very successful that i rendors the Swedish peoples appreciation for the Crown Princess's new style! And you can see by the images here that she loves her new style! Smashing

What did the Stockholm University and its Intitution for Media studies write about the essay? Well they wrote for instance: An ambitious essay on a hitherto barely researched topic of importance to Swedish contemporary fashion culture. The essay covers a wide range of materials, from interviews to press and an exhibition and use a flexible approach in its analysis, where interesting observations and thoughts are linked to relevant prior research. You show independence and originality and great commitment in your thinking. This is an important work that is characterized by commitment and creative independent thinking.

The essay you find at the Stockholm University Library, here!

xoxo

 

 

 

 

 

All pictures from www.svenskdam.se. Please click on image of your choice for a closer look.

 


saturyay - dubai

22 April 2017

 

 

 

 

 

Efter en skön dag i solen på en beachclub är det nu dags att klä om till middagen! Angie jobbar ju på Emirates hela helgen, så tur att jag har så många vänner hemifrån som jag kan hänga med :) Idag, middag på Nobu och därefter en liten sväng till älskade White <3 Pussen

 

After a great day at a beachclub, it is now time to go home and change for dinner! Angie works at Emirates the whole weekend, luckily I have many friends from home to hang out with :) Today, dinner at Nobu followed with a little bit of party at beloved White <3 xoxo

 

 

 

 


nasimi beach - dubai

22 April 2017

 

 

 

 

Igår var magiskt på Nikki Beach <3 Älskar verkligen Dubai! Imorse var jag uppe med tuppen eftersom Angie skulle flyga på jobb tidigt. Idag så blir det lite beach häng med några vänner som kommer och hämtar mig strax! Det lutar åt en dag på Nasimi Beach! Lyllo lyllo jag! Pussen

Yesterday was magic at Nikki Beach <3 I do adore Dubari! Early bird this morining due to Angie having a flight to catch for work eary. Today beach chill is on the menue and with some friends that will pick me up very soon! It seems like today will be a day at Nasimi Beach! Lucky, lucky me! xoxo

 

 

 

 


Dubai - by day

21 April 2017

 

 

 

 

Dagen började med lite fix, manikyr och pedikyr :) Därefter till Nikki Beach Dubai för lite poolhäng, schysst musik och yummie spis! Det är något fullkomligt magiskt med solnedgångar, eller hur! Pussen

 

 

Today started off with some quick-fix, manicure and pedicure :) After that down to Nikki Beach Dubai to hang around the pool, cool music and yummie food! I do think sunsets are absolutely magic, are they not? xoxo

 

 

 

 


i will miss my little monster

20 April 2017

 

 

 

 

 

Nu är klockan snart 12 och det är dags att ge sig iväg mot Arlanda :) Jag kommer sakna min lilla Krispy så oerhört, precis som alla andra i familjen! När jag är i Dubai ska jag leta efter nya halsband och koppel till henne. Krispy har ju en sådan oerhört fin stamtavla, då ska man ha det bästa. Nu använder vi mest Juicy Couture (köpt i U.S) och GUCCI (som vi beställde i GUCCI affären i Stockholm, ända från Italien). Det jag är mest intresserad av är det här gulliga från Louis Vuitton. Himla fint, eller hur! Pussen

 

Soon 12 o´clock and time to move towards Arlanda :) I will sure miss my little Krispy, as the rest of my family! While in Dubai I will try to find a new collar for her. Krispy has such an awesome pedigree, so she must have the very best. At the moment she mostly use Juicy Couture (bought in U.S) and GUCCI (ordered in the GUCCI store in Stockholm, from Italy). Tne collar I am most into is this little cutie from Louis Vuitton. Lovely, isn´t it! xoxo

 

 

Pictures from www.louisvuitton.com. 

 

 


time to pack - dubai

19 April 2017

 

 

 

 

Nu är det bara dags att packa det sista inför Dubai. Imorgon eftermiddag så lyfter planet! Så himla lycklig att få vara i Dubai med älskade Angie och bo i hennes underbara våning! Just nu har jag så himla många vänner som är på plats också :)  Älskar mitt liv! Pussen

Now, time to finish the packing for Dubai. Tomorrow in the afternoon it is take-off! I am so truly blessed to have my beloved Angie in Dubai and live in her wonderful apartement! Currently, there are so many friends there too :) I do love my life! xoxo

 

 


the fountain - amazing

19 April 2017

 

 

 

 

 

 

Igår tittade jag vilka filmer som fanns nedladdade på ett USB hemma. Min morbror Jesse älskar science fiction, så det fanns en film nedladdad som hette "The Fountain". Herregud, vilken film! En film som för mig allt djupare i tankar kring vår existens. Såklart, tolkar jag filmens budskap på mitt eget sätt och andra tolkar det på sitt sätt. Kanske är också det en del av tanken bakom filmen, att idén var att skapa en film som fick tittare att inte bara matas med det som visas på filmduken, utan faktiskt börja tänka djupare kring existentiella frågor. För mig är tolkningen att filmen, och de tre dimensionerna i tid, är ett kvitto på att döden inte är något att vara rädd för eller möjlig att förhindra för evigt. Däremot den stora kärleken, som följs i de tre dimensionerna, är det som är odödligt och följer själen i evighet. Sanningen är för mig att strävan efter att möta den sanna kärleken, den odödliga kärleken, är så mycket starkare än tron på evigt kroppsligt liv! Att få uppleva den sanna kärleken, är målet med livet! Se filmen, pronto! Pussen

 

Yesterday I checked out what movies that were downloaded to a USB in my home. My uncle Jesse loves science fiction, so there was a movie downloaded, "The Fountain." My God, what movie! A movie that for me offers a deeper insight in thoughts about our existence. Of course, I interpret the plot of the film in my own way and others interpret it their waya. Perhaps this is also a part of the idea behind making the film, an idea to create a film that made viewers to not only look on the screen, but actually begin to think more deeply about existential issues. For me the interpretation of the film, and the plot with three dimensions of time, is proof that death is not something to be afraid of or preventable as being able to live forever. However the true love, which we see in all the three dimensions,  is immortal and follows the soul into eternity. The truth is for me that to endeavor the finding of ones  true love, the immortal love, is so much stronger than the belief in an eternal physical life! To be blessed to experience that one true love, is the meaning of life! See the movie, pronto! xoxo

 

 


mood for desert

19 April 2017

 

 

 

Peter Lindbergh

 

Solve Sundsbo

 

Although at work for Mulberry today, I do looong for the desert! Already checked in for tomorrows flight with Emirates to Dubai, wiie! Tomorrow I will leave for an amazing long vacay with hot sun, beaches and amazing friends! Love my life! xoxo

 

Mikael Jansson

 

Camilla Akrans

 

 

 

 


my hoods -karlavagen

18 April 2017

 

 

 

 

Jag älskar mitt hem på Karlavägen. Jag älskar min gata och jag älskar hjärtat på Karlavägen, Karlaplan. Idag är det dags att promenera längs allén för att sedan gena genom Humlegården till ännu en arbetsdag på Mulberry invid Stureplan. Magiskt liten morgonpromenad i mina älskade kvarter! Pussen

I love my home at Karlavägen. I adore my streets and the heart of the neighborhood, Karlaplan. Now, time for me to walk through the alley and then thru the little park Humlegården for yet a workday at Mulberry. A magic short morningwalk in my beloved hoods! xoxo

 

 

 

Så här såg mitt hus ut för över 50 år sedan, inte mycket är förändrat alls t.om. min balkong ser likadan ut <3

This is the way my house looked over 50 years back, not much has changed even my balcony looks exactly the same <3

 

 

 

 

 


jane birkin - rememberence in her own words

18 April 2017

 

 

 

 

 

Är det inte helt otroligt, precis hur bildligt man kommer ihåg det i livet som betytt mest, som den stora kärleken! Jag tänker inte ta delar av den här artikeln som Jane Birkin skrivit på 25-års dagen av Serge Gainsbourg´s bortgång! Istället kommer jag enbart rekommendera att läsa den i DocumentJournal. Underbar berättelse om alla de små detaljerna som blir stor kärlek! Pussen

 

Is it not amazing, just how detailed one remembers moments in live that has made the biggest impacts, as the one true love! I will not take out parts of this article that Jane Birken has written on the 25th anniversary of Serge Gainsbourg´s passing! Instead I will souly recommend you to read it at DocumetJournal. A wonderful story with all these main small ingredients that creats a great love! xoxo

 

 

Picture from article: “Jane and Serge,” 1969 from “Jane & Serge. A Family Album” by Andrew Birkin and Alison Castle. Published by TASCHEN.


Teotoki - swedish fashion - new collection

16 April 2017

 

 

 

 

Det är något himla fint med både idén och utförandet av Emelie von Hofstens märke, Teotoki :)

Jag älskar också idén bakom plaggen med inspiration av en byxdress som hennes mor hade i garderoben, som tagen från New York och Studio 54 på 1970talet.  Byxdressarna har också en mängd olika användningsområde i allt från gala till vardag.

Eftersom jag blev så himla imponerad av Teotoki tog jag upp Emelie von Hofsten design i mina modediskussioner på Kungliga Slottet med hovstylist Tina Törnqvist, under mitt uppsatsarbete om Kronprinsessan Victorias klädsel. Tillsammans med hovstylisten visade jag Teotokis hemsida, ett märke som hovstylisten aldrig hört talas om. Törnqvist berättade för mig att det är en design som de absolut skulle kunna tänka sig som kunglig klädsel.

Sedan Kungl. Hovstaterna fick kopia av min uppsats, i olika utkastomgångar från början av november - januari, så känner jag att Kronprinsessan Victorias klädval har förändrats på flera olika sätt till det ännu bättre. Jag hoppas så att få vår Kronprinsessa i en Teotoki byxdress snart också! Pussen

 

 

There is something amazingly lovely with, both the concept and execution,  in Emelie von Hofstens brand Teotoki :)

I also love the idea behind the garments, inspired by a jumpsuit that her mother had in her closet, that had been used during the 70s in New York and Studio 54. The jumpsuits are designed in a variety of shapes and patterns, that makes them useable at all occasions from gala to leisure.  

Due to me being so impressed by Teotoki,  I mentioned Emelie von Hofsten in my fashiondiscussions at the Royal Palace with royal stylist Tina Tornqvist, during the research for my thesis about Crown Princess Victoria's dress. While with the royal stylist I showed Teotokis website on-line, a brand the royal stylist never heard of before. Tornqvist told me that the designs could absolutely be worn in the royal duties. 

Since the Royal Court received copies of my essay, and the various draft stages from the beginning of November up until January,  I do sense that Crown Princess Victoria's choice of dress has changed in several ways and for the better. I really do hope to see our Crown Princess in a Teotoki jumpsuits soon too! xoxo

 

 

 

All pictures from www.teotoki.com . Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


walk of shame - sunday

16 April 2017

 

 

 

 

Idag var det lite typ skammens hemgång vid lunchtid :) Jag tror faktiskt jag inte varit på en efterkaka på flera år, men inatt så hade vi så himla kul och hamnade vid Djursholms torg någonstans med ett gäng glada festprissar! Nu, är det dags för pannkaksbrunch med far min, mums! Egentligen skulle vi träffat Lena Lindman som är här på blixtvisit från Marbella, men det verkar knas att hitta öppningar som passar alla. Får alltså bli en raincheck på den! Pussen

Today I did the walk of shame around lunch time :) I do think I have not been at an afterparty in years, but last night we had so much fun and ended up somewhere around Djursholms torg with a bunch of  fun people! Now, time for pancake brunch with my father, yummie! We had booked up to meet Lena Lindman, who is here on a short break from Marbella, but it seems hard to fix a time that suits all. Must be a raincheck on that one though! xoxo

 

 

Me dressed up in haute couture dress by Lars Wallin and hat from milliner Malinda Damgaard at work for Martina Bonnier chief.editor Damernas Varld.

 


top notch - black bags

16 April 2017

 

Chanel

 

Louis Vuitton

 

 

Det här är mina absoluta favoriter av alla svarta väskor i hela världen just nu! Vilken skulle du välja? Pussen

 

 

Gucci

 

Dior

 

 

These are my absolutely choices of all the black bags in the world at this moment! Which one would you choose? xoxo​

 

 

Dolce & Gabbana

 

Hermes

 

 

Please click on image of your choice for a closer look.


A Princess can create a starboy

15 April 2017

 

 

 

 

Now, time to hit the night in Stockholm and I am feeling good :) Feels magic as this Princess is able to create a Starboy! If she really really want to! xoxo

 

 

 

 


Easter @ Mulberry

15 April 2017

 

 

 

 

Picture featuring a Mulberry Small Zipped Bayswater on the beautiful hills of Somerset, Britain

 

 

Idag, på självaste påskafton hittar ni mig i Mulberrys flagskeppsbutik, som vanligt :) När jag tittar i min kalender finns det inte en enda dag, förutom röda dagar dvs söndagar, som jag inte jobbat på himla många veckor. Lite tacksam att butiken är stängd på söndagar, så man får en chans till återhämtning. Även om jag älskar att jobba och faktiskt aldrig känt att det är jobbigt att gå till jobbet, haha! Idag lyser solen i Stockholm, så varför inte passa på att ta en underbar promenad i vårsolen och titta in och säga hej till lilla mig? Pussen

Today, on easter saturday you find my in the Mulberry flagshipstore, as usal :) As I check my calender there is not one single day, except sundays, that I have not been woring for great many weeks. I am grateful that the store is closed on sundays, so I get a chance to recharge my batteries. Even though I love working and actually never felt that its hard to work hard, haha! Today the sun shines over Stockholm, so why not take the opportunity to take a long nice walk in the spring sun and stop by me on the way and say hello? xoxo

 

 

All pictures from www.instagram.com/mulberryengland. Please click on image of your choice for a closer look. 


Coachella - music and fashion

15 April 2017

 

 

 

 

 

Det var efter lite funderande som jag faktiskt valde att åka till Dubai, istället för musikfestivalen Coachella i L.A :) Även om lilla jag finns i lilla ankdammen Stockholm, så har jag fått en hel del inbjudningar hela vägen från andra sidan Atlanten. För att bara nämna några så har jag fått inbjudan till ett Coachella Playboy party med alla i dagens kända ratpack på 200W Ramon Rd i Palm Springs med massa cool musik och DJs. Ett annat Coachella party var Coachella Pool Party på Lucky Lounge på samma adress med superroligt folk. Okej, jag ska inte dra iväg det för långt utan nämner ett tredje som var "Daddy, I´m legel now!" på Tropicana pool i The Roosevelt Hotel på Hollywood Blvd, som lät himla kul :) 

Även om jag nu valt Dubai, så är det ändå kul att såsom fashionista kolla in hur lookerna såg ut på förra årets festival :) Här visar jag några coola outfits som verkligen står för den dresscode som gäller på musikfestivaler! Pussen

 

 

 

 

It was after some consideration that I actually choosed to go to Dubai, instead of the Coachella music festival in L.A ) Even though little me is living in the little duck pond Stockholm, I have received a whole lot of invites all the way from across the Atlantic Sea. In order just to name a few I got an invite for the Coachella Playboy party with all the celebs ratpack at 200W Ramon Rd in Palm Springs with great DJs and awesome musik. Another party was the Coachella Pool Party at Lucky Lounge with a great crowd. Okey, I will not mention all the partys I got invited to so I will just name a third that was "Daddy, I´m legal now!" at the Tropicana Pool in The Roosevelt Hotel at Hollywood Blvd, that sounded awesome :)

Even as I have choosen Dubai it is so much fun, being a true fashionista, to check out all the looks at last years festival :) Here I present a few cool outfits that really are the essence of the dresscode at music festivals! xoxo

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look. 


all set for tmrw

13 April 2017

 

 

 

 

 

När jag kom hem från jobbet så fixade jag allt inför påsklunchen imorgon :) Så himla skönt att ha handlat all mat, städat och dukat. Nu kommer snart Cissi över för lite mys snart! Pussen

As I got home from work I fixed all for tomorrows easter lunch :) So nice to have done all the grocery shopping, cleaning and setting the table. Now I just wait for Cissi to come over this evening! xoxo

 


how to get into the fashionindustry

13 April 2017

 

 

 

 

Ja, man kan säga att den frågan snurrar i mitt huvud dagligen! Hade jag valt läkarutbildning, civilingenjör, matematiker eller juridik hade det varit inga problem, eftersom det är liksom sånt som släkten arbetar med. Nu valde jag utbildning utefter mitt största intresse, mode! Igår blev jag tipsad om en podcast där några unga modetjejer pratar om hur man får jobb i modebranschen. Jag lyssnade inte hela vägen eftersom podden bestod av orden: exakt, precis, absolut och utan tvekan, i varenda mening. Det var några unga tjejer som ville framhäva sig själva och hela tiden vidimera varandras existens och hur de visste bäst och precis allt om mode. De skrattade högt åt människor som arbetade inom modebranschen i högklackat, vilken miss var nog uttrycket, följt av massa fnissande. Vidare var deras absoluta bästa jobbtips och nummer ett att starta i branschen tidigt, en av dom var 15 år gammal när hon började praktisera. Vidare var det jätteviktigt att kunna koka kaffe, städa och slänga sopor dagarna i ända!

Alltså, jag vill inte sitta här och kritisera. Utan jag tar in vad dessa modemänniskor hade att säga och reflekterar kring det. Det är inga problem för mig att börja med en praktik, tvärtom ser jag en praktik som ett bra sätt att få inblick och erfarenhet! Inte heller har jag några problem alls av att hjälpa till på alla områden runtomkring modet såsom koka kaffe, städa och slänga sopor. Är det så himla hemskt och löjeväckande att arbeta i högklackat, så kan jag skippa det också :) När jag reflekterar kring podden och dess budskap kommer jag direkt fram till,  nu förstår jag! Lite av den där heureka känslan! Modebranschen känns såsom kommunikation och marknadsföring står stilla, tidningarnas upplagor sjunker, PR byråer verkar tänka att "följare" eller "bloggare" innebär ett likatecken med influencers överhuvudtaget och ökad synlighet och med det cash. För mig är här djup erfarenhet från många år i branschen och gärna i kombination med spetsutbildning såsom modevetenskap kommer in. Det vill säga att lyfta blicken, reflektera, analysera, agera och sedan utvärdera. Kunskapen att lokalisera, attrahera, underhålla och bibehålla olika kundsegement på olika nivåer. 

Slutorden för denna gång får bli: Jag börjar alltmer förstå den svenska modebranschen. Frågan är: Förstår den svenska modebranschen vad som är bäst för sin egen utveckling (och då pratar jag inte bara om att positionera sig, utan också krasst att bibehålla och ta nya marknadsandelar inom sin egen branch)? Pussen

 

Yes, you could say that the question is spinning around in my head constantly! Had I chosen educations as medical, engineer, mathematician or law there would have been no problemas, due to that is the kind of educations my extended family is working within. Now, I chose an education along my main interest, fashion! Yesterday, I was tipped off about a podcast where some young fashion girls are talking about how to get a job in the fashion industry. I did not listen to the entire pod because it was mostly consisting of the words: precisely, exactly, absolutely and without doubt, in every sense. There were some young girls who wanted to highlight themselves and constantly certify each other's existence as in a way that they knew best and just about everything concerning fashion. They laughed loudly at people who worked in the fashion industry in high heels, "big fail" was the expression, followed by the three giggling. Further, their absolute best job tips and number one to start woring within the industry was very early , one of them was 15 years old when she started her internship. Furthermore, it was really really important  to make coffee, be a cleaner and being able to take out the garbage all day long!

Thus, I do not want to sit here and criticize. But I take in what these fashion people had to say and reflect upon it. It's no problem for me to start with an internship, on the contrary, I see an internship as a great way to gain insight and experience! Nor have I any problem at all in assisting in all areas around fashion as for example making coffee, cleaning and dispose of garbage. If it is so very awful and ridiculous to work in high heels, I can wear flats too :) When I reflect on the pod and its message, I directly feel like, now I understand! You must know that eureka feeling! The fashion industry seems as communication and marketing has turned stationary, magazine buyers is dropping off, PR agencies seem to think that "followers" or "blogger" has an equal sign and automatically means influencers in general and that visibility has a direct following of cash. For me, a deep experience, from many years in the industry and often in combination with the right education such as fashion studies, makes the difference. That ability and deep knowledge how to precict, reflect, analyze, act and then evaluate. The knowledge to identify, attract, entertain and keep the different customer segment for a specific cause.

The final words of today in this subject will be: I'm starting to increasingly understand the Swedish fashion industry. The question is: Do the Swedish fashion industry really know what is best for their own development (and I am talking not just about the position it hold itself, but also as a way to maintain and capture new market shares in their own segments)? xoxo

 

 


ejes chocolate - for easter

13 April 2017

 

 

 

 

 

 

Ni missar väl inte att de godaste och mest eleganta påskgotterna kommer från Ejes! Själv ska jag dit imorgon och handla in allt som behövs till helgens festligheter.  Himla tur för mig att de har extra öppet också: Långfredagen 11.00 – 16.00 och Påskaftonen 10.00 – 15.00 :) Mums

You must not miss out on the most delicious and elegante easter candy from Ejes! I myself will go there tomorrow and buy all that is necessary to complete the festivities of the holidays. Lucky me, due to working everyday, Ejes are extra open: Friday 11-16 and Saturday 10-15 this week :) Yummy

 

 

 

 

Pictures from www.facebook.com/ejeschoklad

 


easter - whats up?

13 April 2017

 

 

 

 

Så, nu är det strax dags för påskfirande. Eftersom jag arbetar på Mulberry både idag (skärtorsdag) och på lördag (påskafton), så krävs lite logistik för att få tid för firandet av påsken. Nu verkar det som om det blir en hel del från familjen Korinth och familjen Al Fakir som kommer över på en påsklunch eller påskmiddag antingen på fredag eller söndag? Det är inte riktigt helt klart för hänsyn tas till musiken :) Delar av familjen Al Fakir, som faktiskt är våra släktingar, har vikt undan mycket tid för att repa i lokalen under lovet,  så själva påskmaten kommer intas när dessa reptider är fastställda :) Pussen

Soon, time for celebration of easter. Due to work at Mulberry both today and saturday, there is some need for logistics to work in order to celebrate. It seems like some from the family Korinth and the family Al Fakir will come over for a easter lunch or easter dinner, probably friday or sunday? There are no fixed plans yet as music has to take considiration to :) Big parts of the family Al Fakir, our cousins, has booked times to rehearse in the studio during the holidays, so due to that easter family gathering will take place as the schedule for music is fixed :) xoxo

 

 

 


today - woke up to blossom and mulberry

12 April 2017

 

 

 

 

 

Idag vaknade jag upp till den här utsikten från mitt sovrum :) Körsbärsträdet (sakura) blommar och visar att nu är våren verkligen på väg, även om det blåser isvindar ute! Nu, dags för ännu en arbetsdag i Mulberrys flaggskeppsbutik! Pussen

Today I woke up to this view from my bedroom :) The cherry tree (sakura) is in bloom which is the first sign of spring on the way, even though the wind today is icecold! Now, time for yet a workday in the Mulberry flagshipstore! xoxo

 

 

 


need sand between my toes shoes

11 April 2017

 

 

 

 

Börjar i sista minuten att leta efter nya skor till Dubais sandstränder :) Vad tycker Ni om dessa, himla fina tycker jag iaf! Pussen

In the last minute I start looking for shoes to wear at the sandbeaches of Dubai :) What do you think about these, I do adore them? xoxo

 

 

GUCCI, Tom Ford, Sanayi 313 and The Row

 

 

Saint Laurent, Alaia, Christian Louboutin and Dolce & Gabbana

 

 

Alexander Wang, Tibi, Marni and GUCCI

 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


dubai polo & equestrian club

11 April 2017

 

 

 

 

Alltså jag är i ett sådan mood att jag saknar livet med häst dagligen! Nu är det så att jag inte suttit på en häst sedan min älskade Gila gick bort för några år sedan :( Jag funderar på att komma upp på hästryggen igen när jag kommer till Dubai nästa vecka? Blir å andra sidan en hel del packning om man ska ha med sig alla ridkläder? Kanske kan man hyra dessa på plats också? Var inne och tittade på Dubai Polo & Equestrian Club eftersom flera jag känner i Dubai har rekommenderat just den anläggningen! Ser fullkomligt magiskt ut och det är en anläggning med alla olika sorts inriktningar, alltifrån polo till dressyr. Längtar verkligen till Dubai, frågan är ska jag äntligen upp på hästryggen igen? Pussen

I am in such a mood that I really do miss the daily life with horses! Although I have not been on a horse since my beloved horse Gila passed away a few years back :( So, now I am thinking maybe it is about time to get back on horsback when arriving to Dubai next week? On the other hand I have to do a whole lot of packing and there will be so much extra luggage if I have to bring all the gear? Maybe, one may rent gear at the club? I am most interested in Dubai Polo & Equestrian Club due to recommended by many friends in Dubai! The club look absolutely magic and there seem to be all time of equestrian sports as for example polo and dressage. I loooong for Dubai, the question remains will I get back in the saddle again? xoxo

 

 

 

All pictures from www.poloclubdubai.com. Please click on image of your choice for a closer look

 


the love for horses

10 April 2017

 

 

 

 

 

 

Om jag visste vad jag skulle arbeta med? Om jag visste var jag skulle bo i framtiden? Om jag visste att jag hittat hem till något och någon som fick min själ till ro! Isåfall skulle jag omedelbums köpa mig en ny häst. En häst som skulle få mig att gå tillbaka till den tid som varit lyckligast i mitt liv. Jag och min häst, ett partnerskap fyllt av ovillkorlig glädje och kärlek! Innan dess jag hittat min tillvaro, innan dess jag hittat min drömhäst, dåå drömmer jag mig in i lala land av kläder och accessoarer för både häst och ryttare! Det finns nog inget jag längtar mer efter, förutom en soulmate, såsom jag längtar efter en ny häst och tillbaka till en livsstil som jag saknar så oerhört dagligen! Pussen

 

 

 

If I knew what I should work with? If I knew where I would live in the future? If I knew that I had reached a home somewhere and with someone that soothed my soul! If so, I would instantly buy me a new horse. A horse that would make me, in a sense, go back to that time in my life when I have been happiest. Me and my horse, a partnership filled with unconditional love and joy! Until I found my way of life, before I fhave found my dream horse,  I dream myself away into la la land of clothing and accessories for both horse and rider! There is probably nothing I long for more, except for a soul mate, as I yearn for a new horse and to get back to a lifestyle that I miss most in life daily! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.hermes.com


mulberry - tyndale

10 April 2017

 

 

 

 

 

Idag är som vanligt en arbetsdag på Mulberry :) När jag kollade mitt schema såg jag att jag arbetar varje dag under nästan 3 veckor (förutom söndagar, när vi har stängt). Men jag älskar att arbeta och få nöjda kunder och både butikspersonal och butikschef är underbara, så det är inte alltför tufft utan fungerar utmärkt varje dag. <3

Jag läste på Luxury London att: När det gäller handväskor, diskuteras varje säsong storlekar, strukturer och former. Under våren är det inget undantag: det finns minimala boxväskor, miniväskor och påsväskoräskor som praktiskt taget minimerar kroppen och alla är långt ifrån i utilitaristiska former. Men remmar är också i rampljuset. Handledsremmar eller väskor med en enda rem fäst vid en central punkt visades på catwalken av många modehus för första gången. Mulberrys creative director Johnny Coca använder sig ofta av kontrasterande idéer om det brittiska i hans design den här säsongen, bland annat påsväskor och skolväskor som finns sida vid sida med punk och landsbygds glamour och i färger som marin, oxblood och grönt. ”Det handlar om hur vi kan göra så det traditionella kan kännas modernt”, säger han. Hans nya Tyndale har en sportig längre rem och är designad som en överdimensionerad handväska i form av en påse eller en hink när den visades på catwalken - Väskan viker in sig naturligt på sidorna och skrynklas ihop högst upp. På Mulberry webbplats beskrivs Tyndale som en mjuk hinkformad väska som man håller i handen och som dras ihop genom en raffinerad läderrem. Dess ursprungliga geometriska form gör handväskan unik, medan dess klassiska stil är tidlös .

Jag fullkomligen älskar Tyndale! xoxo

 

 

Today is as usual a Mulberry workday :) As I checked my schedule I am working every single day for almost 3 week (except for sundays, when we are closed). But I do love to work and make customers happy and also love both the staff and the boss instore, so it does not seem too hard as I enjoy work every single day. <3

I read at Luxury London that: When it comes to handbags, each season the conversation returns to size, structure and shape. This spring is no exception: there are miniscule box bags and minaudières galore, sack bags that practically dwarf the torso and all manner of far from utilitarian shapes. But straps are also sharing the limelight. Wristlets or designs with a single strap attached at one central point were shown on the catwalks by many fashion houses for the first time. Mulberry’s creative director Johnny Coca lays often contrasting ideas of Britishness onto his designs this season, including sacks and satchels that juxtapose punk and countrified glamour in navy, oxblood and racing green. “It’s about how we can use tradition, to make it feel modern,” he says. His new Tyndale, while sporting a longer strap, was styled as an oversize wristlet-cum-bucket bag on the runway – folded in on itself at the sides, and scrunched at the top. At the Mulberry website Tyndale is described as a soft, handheld bucket-shaped bag, drawn in through a refined leather belt. Its original geometric shape makes this a statement handbag, while its classic style has a timeless appeal.

I for sure love the Tyndale! xoxo

 

 

 

 

Pictures of a variety of Tyndale from www.mulberry.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


when you made the right choice - education

10 April 2017

 

 

Stockholm University Fashion Centra is located in Filmhuset

 

När man har valt rätt universitet, då känner man sig riktigt glad! Särskilt när utbildningen, modevetenskap, som tillhör institutionen för media- och kommunikationsvetenskap på Stockholms Universitet är rankad i sig som bäst i hela Sverige vad det gäller forskning och utbildning samt står sig himla bra i jämförelse med övriga Europa och för den delen hela världen.  Det är viktigt att tillhöra ett bra universitet, dels för att erhålla den bästa tillgängliga utbildningen inom sitt studieområde, dels för att hela världen vet att har man klarat den nivån då tillhör man den kretsen av ambitiösa människor som verkligen vill satsa på utbildning och kunskap. När jag funderade på utbildning så gjorde jag vissa överväganden och undersökte noga utbildningar och lärosäten. Från att ursprungligen funderat på modestudier på någon privat högskola i London och Paris, senare förstod jag att dessa högskolor (med sin intagning och utbildning) inte håller riktigt en traditionellt hög akademisk nivå! Därför valde jag utefter punktsatserna: 1. En utbildning som berör ett ämne som jag verkligen är intresserad av (mode/etnologi) 2. Utbildningen skulle kunna användas internationellt, om jag i framtiden flyttar utomlands (därför valde jag bort juridiken). 3. Utbildningen skulle leda till en universitets fil.kand och därefter kunna utvidgas till en magister och ske vid ett ansett universitet med god internationell ranking.

Jag är så himla stolt över att jag, trots allas varningar att mitt uppsatsämne (Kronprinsessan Victoria - klädsel i kunglig ämbetsutövning) inte var genomförbart,  men det verkligen gick att vetenskapligt forska om och lyckades ypperligt. Jag är också nu så himla stolt, när det bara gått drygt en månad sedan jag fick hem mitt examensbevis, att jag klarat av att kombinera heltidstudier med arbete inom lyxmode på hel- och halvfart under hela studietiden :) Nu letar jag efter en plats där jag får använda mina kunskaper och utvecklas! xoxo

 

Crown Princess Victoria working at the congress "Baltic Sea Future" (picture from www.svenskdam.se)

 

After selecting the right university, i do feel soo content! Especially as my field of education, fashionscience, sort under and are a part of the Department of Media and Communication Studies at Stockholm University and being so ranked as the top in Sweden in terms of research and education, and stands up amazingly well compared to the rest of Europe and indeed the world. It is important to belong to a high standard university, and to obtain the best education available in their area of ​​choosen studies, and also that the whole world knows that one has passed the grade while belonging to the circle of ambitious people who really want to invest a lot in education and knowledge. When I first thought about education and career, I did some consideration after research! From originally having thoughts of fashion studies at a private college in London and Paris, I quickly realized that these colleges (with their low admissions test and line of education) is not at a traditionally high academic level! Therefore, I chose like this: 1. An education that involves a subject that I am truly interested in (fashion / ethnology) 2. The education and exame should be able to be used internationally, in case I will in the future move abroad (because of this I did not choose law). 3. The education would result in an university BA and then be expanded to a master and be taken at a university with very good international rankings.

I'm so proud that I, despite everyone's warnings that my essay topic (Crown Princess Victoria - dress in royal duties) was not impracticabel, but it really indeed was possible and I managed a scientific research and succeeded superbly. I am also so proud, as it has yet only been about a month since I got home my diploma, that I managed to combine full time studies with work alongside in the luxury fashion market throughout all my studies:) As for now I am looking for a place where my knowledge can be of use and where I can develop even further! xoxo

 

 


yesterday - sunday

10 April 2017

 

 

 

 

 

Söndagsmorgonen startade på Sheraton med frukost på sängen med älsklingen Angie <3 Vid lunch tog hon på sig sin söta Emirates uniform för flyg mot Hong Kong, medan jag tog en bil hem i solen. Jag tog en brunch på MOCCO med min mor och därefter åkte jag över till Eric och Somayeah för att gosa lite på Prins George. Herregud, när jag håller i honom känns det som något omtumlande i kroppen?  Han är ju så söt liten bäbis, som luktar så gott också! xoxo

Sunday morning started off at Sheraton with a breakfast in bed with sweetheart Angie <3 At lunch she put on her sweet Emirates uniform for a flight to Hong Kong, while I took a cabbie home in the sun. I later grabbed a brunch at Mocco with my mother, and then I was invited to Eric and Somayeah to cuddle with Prince George of course :). My God, when I hold him in my arms, it feels like something bewildering happing inside me? He's such a cute little baby, and he smells soo good too! xoxo

 

 

 


today i will wear black

08 April 2017

 

 

 

Idag kommer jag välja att vara klädd i svart! Svart, för det som hänt i Stockholm, svart för alla offer och deras anhöriga, svart för rädslan att Sverige kan förändras om vi låter rädslan ta plats i våra hjärtan. Svart för alla vi som påverkats så starkt och aldrig kommer glömma gårdagen. Svart också för allt folk som vill leva i frid och frihet med sin Gud, men som får utstå hat enbart för deras religionsval, för att någon galning gjort något totalt oförklarligt fruktansvärt!  Idag bär jag svart, fast jag kommer fortsätta leva på som vanligt och inte låta denna händelsen ändra min livsstil eller begränsa min frihet eller minska min tilltro till världens alla folk! Kärleken kommer alltid stå segrande! xoxo

Today I choose to be dressed in black! Black, for what happened in Stockholm, black for all the victims and their loved ones, black for fear that Sweden may change if we let fear enter our hearts. Black for all of us who was affected so strongly and will never forget yesterday. Black also for all people who want to live in peace and freedom with their God, but suffer hatred solely for their religious choices, when some madman did something totally inexplicable terrible! Today I wear the black, though I will continue life as usual and I will not let this incident change my lifestyle or limit my freedom or reduce my confidence in all the people of the world! Love always wins! xoxo

 

 


CEO of Gant - analysis

07 April 2017

 

 

 

Tech prep shirts by Gant/Facebook/Gant

 

Ni vet hur jag hela tiden försöker uppdatera min modekänsla och då speciellt rätt i tiden och framåt. Men självklart måste man ha goda kunskap i historia för att göra sådana analyser, mycket sker i cycler. På något sätt måste jag ha en utgångspunkt för att se nutid och försöka förstå hur framtiden kan bli inom modeindustrin. Den här artikeln i Nordic Buisiness Insider är faktiskt intressant, läs hela artikeln här

Patrik Nilsson, Gants VD berättar om modemärken förlorar kampen vad det gäller sportmodet. I artikeln står det att mode är döende, och sportmodet frodas i dess ställe. Anledningen till detta är enkel enligt artikeln. Sport och idrottsföretag bryr sig mycket mer om konsumentens upplevelse, enligt Patrik Nilsson. Och det är just därför de vinner. Han säger: "Jag tror att sportvaruindustrin är 10 år före den livsstil och modebranschen på många nivåer."

Nilsson var tidigare Adidas nordamerikanska chef i sju år, och han säger att han lärt sig mycket om hur man fokusera på konsumenten under sin tid där. Sportföretag, säger han, har främst varit inriktad på hur deras kläder känns och för ett specifikt agerande. Målet för dessa företag har alltid varit att hjälpa idrottare prestera bättre och känner sig mer bekväma när de utför dessa. Nu har dessa företag insett att folk också bryr sig om hur deras kläder ser ut.

Nilsson är ute efter att ändra på det genom att vad han lärt sig under sin tid på Adidas till mindre, Sverige-baserade märket han nu styr: Gant. En av Gants nya linjer kallas Tech Prep. De ser ut som traditionella skjortor, men de är gjorda med högteknologiska töjbara tygmixer som har både luftgenomsläpp och fukttransport. "Sportvarumärkena har vunnit mot livsstilsvarumärken, eftersom de använder ny teknik och ser nya lösningar på gamla problem betydligt mer än livsstilsvarumärken".

Jag håller med Nilsson i det han säger och tror marknaden för "vardagsplagg och sportplagg" har en utveckling i den här riktningen som måste tas på allvar av alla företag som slåss om marknadsandelar inom detta segment, men även för lyxmodemärken med dessa typer av plagg. Nisson känns verkligen som rätt man på rätt plats för Gant.

Mode är dock så himla mycket större, mode är konst eller kanske konst är mode, mode är extravagant, mode är uttryck och medel för att skapa sig en identitet, mode är ett uttryck för historia, nationalitet och modernitet. Eller, alltså för att uttrycka det enkelt, mode är för stort och komplicerat för att ens närma sig en klar definition av! Mode kommer alltid ha sina olika segement, modeföretagen måste dock bli tydligare inom vilket/vilka segment de vill jobba inom och utveckla segmenten på ett modernt sätt, med tiden! Pussen

 

You know how I am constantly trying to update my fashion sense and especially timely and forward. But of course you have to have the history in mind to make such analysis. Somehow I often see my mind working with a starting point in history in order to look upon the present and try to understand how the future may be in the fashion industry.This article in the Nordic Buisiness Insider is actually interesting, read it!

Patrik Nilsson, GANT'S CEO, talks about how fashion brands are losing the battle to athleisure. In the article it states that fashion is dying, and athleisure is thriving in its place. The reason for that is simple, accordning to the article. Sports and athletic companies care much more about the consumer experience, according to Patrik Nilsson. And that's exactly why they're winning. He states: "I believe that the sportinggoods industry is 10 years ahead of the lifestyle and fashion industry on many levels."

Nilsson was previously Adidas' North American boss for seven years, and he says he learned a lot about how to focus on the consumer during his tenure there. Sportscompanies, he says, have primarily been focused on how their apparel feels and performs. The goal for these companies has always been to help athletes perform better and feel more comfortable while performing. Now these same companies is starting to realize that people also care about how their apparel looks.

Nilsson is working for this change by bringing what he learned during his time at Adidas to the smaller, Sweden-based brand he now runs: Gant. One of Gant's new lines is called Tech Prep. They look like traditional collard shirts, but they're made with high-tech fabric blends that are stretchy, breathable, and moisture-wicking. "The sports brands have been winning against lifestyle brands because they have been bringing new technologies and new solutions to old problems a lot more than lifestyle brands"

I agree with Nilsson in what he says and believes about the market for "casual wear and sportswear" and as a trend in this direction must be taken seriously by all companies fighting for market share in this segment, in fact even for luxury brands that create these garments. It seems that he is the right man for the job at Gant. Fashion, however, is so very much more, fashion is art or perhaps art is fashion, fashion is extravagant, fashion is expression and a way to create an identites, fashion is an expression of history, nationality and modernity. Or, in other words, to put it simply: fashion is too big and too complicated to even approach a clear definition! Fashion will always have its various segments, fashion companies need to be clearer in which / what segments they want to work in and develop the segments in a modern way according to time! xoxo

 

Picture from article that post is based upon at nordic. buisnessinsider.com

 

 


i wanna go naked

07 April 2017

 

 

 

 

 

Lilla Krispy Kreme njuter verkligen av solen och värmen särskilt, så hon slipper gå runt i kläder. Den här veckan arbetar jag varenda dag på Mulberry, dvs alla sex dagar som vi har öppet i flaggskeppsbutiken på Birger Jarlsgatan. Det har varit svårt att hinna med gymmet, däremot så tog jag en runda med lilla monstret runt Djurgården imorse! Magiskt! Pussen

Little Krispy Kreme sure enjoys the sun and especially the warmth, due to hating to wear clothes. This week I work every day at Mulberry, with that I mean all the six days that the flagship store at Birger Jarlsgatan is open. It has been difficult to fit in the gym, on the other hand the pw with my little monster around Djurgården was magic! xoxo

 

 


he´s just not that into you!

06 April 2017

 

 

 

 

”Dumpa honom”! Jag skulle inte kalla den här boken för min Bibel, ändå dyker den upp i mina tankar utefter olika situationer som jag ställs inför. Boken är väldigt enkel egentligen i sitt sätt att ställa upp frågeställningar om relationer och kärlek, samt ge vägledning därefter. Alltför ofta kommer frågor upp i mitt huvud som: Varför ringer han inte? Varför gick han med sina kompisar istället för att stanna med mig? Varför visar han inte hur mycket han tycker om mig inför alla? Svaren är enkla och du ska bara ”Dumpa honom”. Det finns egentligen inget annat universialt svar på dessa frågor annat än att: Han vill inte ha dig tillräckligt mycket! Så, då är det bara att skaka av sig dessa fåniga funderingar och gå vidare, eller hur? Kanske inte för dig, men för mig är det solklart att är inte kärleken djup och ärligt nog, så är det inte för mig! Pussen

 

”He´s just not that into you”! I would not go so far as calling this book my Bible, still it pops up in my memory as I face different situations. The book is very simple in its script as showing showing sceneries in relationships and love, with suggested conclusion and guidance. Too often, questions come into my head as: Why does he not call me? Why did he prefer to walk away with his friends instead of staying with me? Why does he not show how much he is into me in front of others? The answers are simply: ”He´s just not that into you!”. There really does not exist another universial answer to these questions other than that! So, then it is just to shake off those silly thoughts and move on, right? Maybe not for you, but for me it is obvious that if the love is not deep and honest enough, it's not for me at all! xoxo

 

 

 

 

 

 


netflix and chill

06 April 2017

 

 

 

 

Jag erkänner! Det är roligt att titta på både ”Paradise Hotel” och ”Ex on the Beach” :) Precis lika roligt som att titta på ”En annan del av Köping”. Det som slår mig är att det är precis samma upplägg, en dokusåpa med människor som ska interagera med varandra. Vad som är mest slående är att det i alla serier finns frestelser, svartsjuka och ex. Skillnaderna är hur man hanterar förändrade relationer i gruppen när dessa uppstår! En slående skillnad är i att de förstnämnda programmen går allt ut på att utesluta en eller flera personer av de mest bisarra anledningarna, emedan det i det sistnämnda programmet är det viktigast för gruppen att vara vänliga och stötta varandra. Vilken grupp skulle du vilja tillhöra om du måste välja, och varför? Pussen

 

 

 

I confess! It's great fun to watch both "Paradise Hotel" and "Ex on the Beach" :) Just as much fun as watching "En annan del av Köping". What strikes me is that it's exactly the same plot, a reality show with people who interact with each other. What is most striking is all these series contains temptation, jealousy and exes. The differences are how they handle the changing relationships in the group when they arise: A striking difference is that the former programs go all-in to exclude a person or persons of the most bizarre reasons, while in the latter program, it is most important for the group to be friendly and support each other. Which group would you like to belong to if you had to make that choice,  and why that one? xoxo

 

 


u.s - booked but not hooked

06 April 2017

 

 

 

 

 

Yepp, nu är U.S bokat! Ingen hemlighet överhuvudtaget utan jag fullkomligen älskar U.S! Ses snart du älskade plats på jorden! Pussen

Yepp, now U.S is booked! No secret at all, I do completely adore U.S! Soon we meet again you beloved place on earth! xoxo


tbt - game on

06 April 2017

 

 

 

 

Dad in pyama

 

Dagens TBT, åter till barndomen och de tidigaste tonåren :) Underbara barndom i olika hem, Birger Jarlsgatan, Tysta Gatan och Banérgatan!

Något som jag hade i alla mina barnrum som liten, och för övrigt i hela våra olika lägenheter på den tiden var spel och musik. Arkadspelet som alltid stod i mitt rum var såklart "Defender" <3 Hur många kompisar har inte blivit spelgalna när de kommit hem till mig? Inte bara på Defender utan även på alla enarmade banditer, eller att få välja skivor via wallboxen vid köksbordet och höra jukeboxen, Rock-Olan, i hallen utanför dra igång någon singel man valt! Eller kanske dansa, när pappa står och mixar skivor i sitt DJbås med pinspottar och spegelboll snurrande i taket. Eller titta in i matsalen som var full med vitrinskåp med gamla leksaksbilar! Ett annorlunda hem som gjort för att vara lycklig i, inte för att visas upp som i något inredningsreportage även om vardagsrum och sovrum, var mammas domäner, och helt vanligt inredda! Lyckliga barndom, ibland saknar jag verkligen den dagliga dosen av ljudet från Defendern! xoxo

 

Todays TBT, return to childhood and the earliest teens :) Wonderful childhood in different homes, Birger Jarlsgatan, Tysta Gatan and Banérgatan!

Something that I had in all of my own rooms as a child, and for that matter throughout our various apartments at the time, games and music. An arcade game that always stood out in my room was obviously the "Defender" <3 How many friends have not been mad gambling when they came home to me? Not only the Defender, but also on all the slot machines, or to opt records through the wallbox on the kitchen table and listen to the Rock-Ola jukebox in the hall outside putting on any chosen single! Or maybe dancing, when Dad stands and mixes vinyls in his DJbooth with pinspots and mirrorball spinning around at the ceiling. Or look into the dining room which was full of glass-fronted cabinets with old toy cars! A different kind of home made to be happy in, not to be displayed in any décor story, although livingroom and bedroom, that was mums holy places, was decorade in a normal way! Happy childhood, sometimes I really miss the daily dose of the sound from the Defender! xoxo

 

 

Dad just bought a new sign to hang up in the kitchen

 

 

 

 

 


lars wallin - ready to wear

06 April 2017

 

 

 

Designmodeller Beatrice och Bahira

 

Ibland känns det som om jag inte riktigt hänger med i allt nyhetsflöde. Å andra sidan är det här bara min lilla privata hemsida, så den har stått lite tillbaka då jag kombinerat studier och jobb på dubbel fart ändra fram till för någon månad sedan! Det kommer förbättras från nu, såklart!

Jag blev så himla glatt överraskad när jag upptäckte den här Lars Wallin ready-to-wear kollektionen. Magiska kreationer av en mästare som är ett erkänt svenskt geni när det kommer till haute couture och numer utvecklat sitt erbjudande till att även innefatta ready-to-wear, bordsdukningar och även juveler och accessoarer. Underbart! Prinsessan Sofia var underbar i nedanstående modell "Berry" häromdagen på ett offentligt kungligt uppdrag. En ytterligare sak jag verkligen måste tillägga, dessa bilder är fullkomligt magiska. ÄlskarT

 

 

 

Designmodeller Bijou och Beatha

 

Sometimes it feels like I do not really keep up with all the fashion news feed. On the other hand, this is just my little private website, so it has been a bit non prioritated before as I combined studies and work at double speed upon until a month ago! This will now change for the better!

I was so very pleasantly surprised when I discovered this Lars Wallin ready-to-wear collection. Magical creations of a master who is a recognized as a Swedish genius when it comes to haute couture and nowadays has extended his offering to include ready-to-wear, table settings and even jewelry and accessories. Wonderfully! Princess Sofia was lovely wearing the designmodel "Berry" the other day in her public royal duties. Another thing I really have to add, these pictures are absolutely magical. Love it all!

 

 

Designmodeller Blix och Berry

 

 

All pictures from www.larswallin.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 

 


nelly - equals party for me

05 April 2017

 

 

 

 

 

Alltså när det kommer till partyklänningar, då säger jag bara Nelly! Här är mina val just nu från Nelly.com. Vad som är lite roligt är att jag redan har tre av de här klänningarna, känner ni egen vilka? Några av dessa är också på rean just nu, bara och klicka hem mao! Pussen

 

 

Btw, when it comes to partydresses, all I can really say is Nelly! Here are my current choices from Nelly.com. One thing that is a little funny is that already have three of these dresses, do you recoginze which ones? Some of them are available on the ongoing sale, just to click really! xoxo

 

 

 

All pictures from www.nelly.com Please click on image of your choice for a closer look.


the importance of hands

05 April 2017

 

 

 

 

 

 

För mig är händer väldigt viktiga! Precis lika viktiga är välvårdade och vackra naglar :) Faktiskt är just händerna något jag tittar väldigt tidigt på hos en man! Händerna visar så mycket och är så viktiga vid uppvisning av t.ex. klockor, armband och ringar. En sensuell och välformad vacker handled, med långa vackra fingar och en hud som är välvårdad, måste alltid vara grunden om man någon gång skulle uppvisa smycken, eller hur! Därför, direkt nu när jag avslutat en arbetsdag på Mulberry, så ska jag till Five Five Nails i MOOD Sthlm för en touch-up! Pussen

For me, hands are really important! Just as much as perfect manicure and beautiful nails :) Acutually, the hands are one of the first things I notice as I meet men! The hands are a reflections of so much and so important for showing off watches, bracelets and rings. A sensuell and beautifully shape of a wrist with long beautiful nails and smooth skin, has to be the main musts if one is supposed to show jewellery, right! Therefor, directly now as I just finished a workday at Mulberry, I am off to Five Five Nails in MOOD Sthlm for a touch-up! xoxo

 

 


luggage - part II

05 April 2017

 

 

 

GUCCI

 

 

Mulberry

 

Så fortsätter sökande efter den perfekta cabinväskan! Finns så himla många fina, med massa olika fiffiga detaljer. Himla svårt att välja, det är iaf något jag kommit fram till, även om vilken jag ska välja fortfarande är ett mysterium! Pussen

 

 

Louis Vuitton

 

And so the search for the ultimate cabin bag continues! There are so many lovely ones, with a lot of clever details. So freakin hard to choose, that is one thing that I know now, but the question of which one is still a mystery! xoxo

 

Samsonite

 

Rinowa

 

 

Pictures from www.gucci.com, www.mulberry.com, www.louisvuitton.com, www.samsonite.se and www.strandlinds.com. 


luggage - tecknomonster virus trunk set

04 April 2017

 

 

 

 

 

 

Jag har så smått börjat fundera på vilka sorts nya bagageväskor jag behöver för alla mina väskor har redan gjort sitt! Det är viktigt att jag får ner alla mina skor i påsar och att de inte är så tight packade, särskilt alla de nya par skor som jag aldrig använt som de här godingarna från Mulberry som jag köpte för några månader sedan <3

Alltså, herregud och satan i gatan! Det finns en bagageserie som heter TecknoMonster Virtus Trunk Set! Alltså prislappen, £99.500, det är ju typ över 1 miljon svenska kronor :o !!! Kanske inte en sådan jag behöver när jag tänker efter, haha! Serien verkar vara ett riktigt monster med beskrivningen: I spetsen av ly resetillbehör har Tecknomonster utformat Virtus Trunk Set exklusivt för Harrods som det ultimata komplement till de transatlantiska resorna. De är de enda i hela världen som är tillverkade i Italien från glansigt kolfiber, och är kantaded med prestigefyllda mässingsförslutningsmekanismer , lyxiga krokodilskinn handtag och med en interiör av vadderat läder. Med en perfekt tillordnade interiör som inkluderar en teleskopisk mekanism som är utformad för att passa för att hänga kläder och tre enkelt glidande lådor. De innehåller ochså flera fack/påsar som kan hysa allt från klockor till bälten. Monterad på fyra handbearbetade hjul tillverkade av flygkonstruktions aluminium kommer denna premie trunk med en matchande rullande cabinväska för ökad säkerhet.

Lyx för vissa är inte lyx för andra, som jag lärde mig under mina universitetsstudier om lyx! Ändå, himla häftigt! Pussen

 

 

 

 

I have slowly started to think about buying a new luggage set, due to mine are wore out! It is crucial that I can fit in all my shoes in their bags and not so tightly packed, especially all the new ones that I have never used like these sweeties from Mulberry that I purchased a couple of months ago.<3

Omg, wtf and hell yeah! There is a luggage series with a set that is called TecknoMonster Virtus Trunk Set! The pricetag, £99.500, that is about 1 milj. SEK :o !!! Maybe, not for my needs when I give it a thought, haha! Even though it seems to be a monster as the despriction follows as: At the forefront of luxury travel accessories, Tecknomonster have designed the Virtus Trunk Set exclusively for Harrods as the ultimate accompaniment to transatlantic pursuits. The only one in the entire world, it is crafted in Italy from glossy carbon fibre, and is trimmed with prestigious brass closure mechanisms, luxurious crocodile skin handles and a quilted leather interior. Featuring a perfectly arranged interiror, which includes a telescopic mechanism designed to hang suit carriers and three sliding draws, it also boasts several pouches that can house everything from watches to belts. Mounted on four hand-machined wheels manufactured from aeronautical aluminium, this premium trunk comes with a matching cabin sized trolley for added security.

Luxury for some is not luxury for others, as I learned when I studied luxury at the university! Anyway, so cool though! xoxo

 

 

Pictures from www.harrods.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


speed the time up for dubai

04 April 2017

 

 

 

 

 

 

Lääängtar till Dubai! Längtar härifrån! Egentligen vet jag inte vilket som jag längtar efter mest, är det att jag reser till någonting eller från någonting? Senaste veckan tyder det snarare på det senare kanske? Underbart är också att jag samlar mina styrkor, dvs mina vänner :) Vi kommer bli himla många som kommer från många olika länder och samlas i Dubai samtidigt, helt magiskt! Pussen

I do long for Dubai! I do long to get out of here! Actually I do not really know what I long for the most, to travel somewhere or travel away for something? The last week might relate to the latter maybe? Wonderful too that I am collection my energies, with this I mean my friends :) We are gonna be so many coming from various counties to gather in Dubai at the same time, completely magic! xoxo

 

 

 

 


shoes for work @ mulberry

04 April 2017

 

 

 

Bottega Veneta, Givenchy, GUCCI and Church

 

En sak som jag har haft på min to-do lista en lång tid, 1,5 år, är att inhandla nya svarta skor till jobbet på Mulberry. Mina chefer kräver att det är helsvarta skor. Jag har ett par superbekväma Alexander McQueen skor med vit sula, men de blev inte godkända. Ända sedan jag började arbeta på Mulberry har jag använt mig av ett par Chanel ballerinas, känns lite konstigt för även om de är helsvarta så har de ändå Chanel-loggan på flera ställen. Det är flera saker med skorna som krävs som att de får inte vara öppna någonstans och de får inte vara för simpla i kvalitet och inte heller mönster eller annat än svarta sulor! Så, nu är mitt första nästa inköp ett par bekväma och representativa svarta skor och jag har hittat några som kanske blir godkända? Vad tycker Ni? Pussen

 

One thing I have had on my to-do list for a loong time, 1,5 years, is the purchase of new black shoes for work at Mulberry. My bosses demand that the shoes should be whole black. I have a pair of ubercomfy Alexander McQueen shoes with a white sole, they were not approved of. Ever since started working at Mulberry I have been using a pair of Chanel ballerinas, even though they are all black it feels quite strange due to the Chanel logotype on several places on the shoes. Many things has to be approved with the shoes, they will not agree with shoes with open toes or open somewhere else, not to low quality and not patterns or soles in a different color! So, now my next fashion purchase will be a pair of comfy and representative black shoes and I do think I found a selection that might get passed? What do you think? xoxo

 

 

Saint Laurent, Nike, Prada and Axel Arigato

 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look


balmain - new leadership - new visions

04 April 2017

 

 

 

 

Jag läste i Los Angeles Times att Balmain i måndags utsåg Massimo Piombini till toppenposten såsom efterträderare Emmanuel Diemoz. Med detta signalerar Balmain sina ambitioner att bli en global ledare inom lyxvaror under sina nya Qatari ägare. ”Det finns en stor möjlighet på marknaden. Balmain är en av de bästa dolda hemligheterna, eftersom varumärket inte är utvecklat med sin fulla potential ännu och med stöd av Olivier och en struktur som vi redan har och som vi kommer att förstärka tror jag att vi kommer att ha en lovande framtid ”, säger Piombini.

Oliver Rousteing indikerade att Balmain skulle utöka sina modevaror, utan att för den delen avvika från kärnpositionering såsom lyxmärke: ”Vi vill tänka avslappnad lyx”, sade han. ”. Vi vill använda mer denim, vi vill få in mer jersey i kollektionerna, stickat - något mer avslappnat, men ändå hålla kvar couturen och lyxen" Designern planerar nu att utveckla daywear för kvinnan: ”Hon är fortfarande stark, hon är säker, men jag tror att jag kommer att ta in en bit av bräcklighet i mina kläder också, lite mer romantik, eftersom jag tror att nu är det dags för mig att utforska en annan typ av stil och estetik, samtidigt behålla modehusets DNA som jag känd för och Balmain är känt för ”, säger han om hans kvinnliga kund. Rousteing kommer också närma sig en bredare manlig publiken.”Du känner igen Balmainkunden såsom att vara riktigt rock 'n' roll och hip-hop stil eller popstjärna, men jag tror att vi kommer att öppna Balmain till olika åldrar, olika typer av män, och det är verkligen viktigt. Jag är känd för superstjärnan Balmain, men jag tror att nu är det dags för Balmain att visa en annan aspekt och detta lockar mig ”.

Jag rekommenderar dig att läsa hela artikeln, som du hittar här! Det verkar som om Balmain armén stärker och samlar sina styrkor för en ny position i modevärlden! Om jag ägde ett modeföretag i Sverige, så skulle jag iaf börja inleda förhandlingar" xoxo

 

I read in Los Angeles Times that Balmain on Monday named Massimo Piombini to the top post, succeeding Emmanuel Diemoz, signaling its ambition to become a global leader in luxury goods under its new Qatari owners. “There is a great opportunity in the market. Balmain is one of the best hidden secrets, because it’s not developed at full potential yet, and so with the support of Olivier and a structure that we have and that we are going to reinforce, I think we’re going to have a great future,” Piombini said.

Oliver Rousteing indicated Balmain would expand its offering without straying from its core luxury positioning. “We want to rethink casual luxury,” he said. “We want to put more denims, we want to bring more jersey in the collection, knitwear – something more casual, but still keeping it couture and luxury."The designer now plans to develop his daywear offering for women: “She’s still powerful, she’s confident, but I think I will bring a bit of fragility in my clothes as well, a bit more romanticism, because I think now it’s time for me to explore a different kind of style and aesthetic, keeping the DNA of the house which I’m known for and Balmain is known for,” he said of his female customer. He will also address a broader male audience: “You know the Balmain customer for being really rock ‘n’ roll or hip-hop style or pop star, but I think we’re going to open Balmain to different kinds of ages, different kinds of men, and this is really important. I’m known for the superstar Balmain, but I think now it’s time for Balmain to show another aspect, and this is what excites me,” Rousteing said.

I recommend reading the whole article, which you find here! It seems that the Balmain army is strenghtening and gathering its forces and its position in the world of fashion! If I owned a fashion company in Sweden I would start negotiation pronto! xoxo

 

Picture from collection fall2017 taken from article that post is based upon at www.latimes.com.

 


early morning bath

04 April 2017

 

 

 

 

 

Tisdagsmorgonen började inte bara som vanligt med en egen dusch! Buset behövde också tvätta håret :) Inte så uppskattat, men det behövdes verkligen. Nu, måste skynda för en arbetsdag på Mulberry! Pussen

This tuesday started off, not just as usual with myself taking a shower! This little rascal needed a bath too :) Not so appreciated though, but it needed to be done. Now, gotta hurry off for a workday at Mulberry! xoxo

 

 


li edelkoort - sure knows trends

03 April 2017

 

 

 

 

 

Li Edelkoort har återigen gjort det. Hon har berättat sanningen om modevärlden med sin manifestation "Anti-Fashion" där hon berättar om att allt modevärlden gör idag, är gör om mode som finns i historien. Det finns inga riktigt "nya" modeplagg eller accessoarer på det sätt såsom YSL gjorde smokingen för kvinnor och förändrade människors praktiker till fullo. Edelkoort berättar att med bristen av innovation inom modet, så förlorar världen hela idén om var mode verkligen är! Jag som är en fullkomligen nörd i min djupa kunskap för just trender, historia, nationalitet och hur man ur detta skapar en förändrad modevärld, älskar artikeln på Buisness of Fashion, som jag länkar till här! Läs den! Pussen

 

Li Edelkoort has again done it. She has told the truth about the fashion world with her manifesto "Anti-Fashion" where she talks about how everything fashion world is creating today, is doing a change in already earlier created fashio in history. There are not really excisting "new" fashion items and accessories in the manner as YSL tuxedo for women with an impact of changing people's practices in full. Edelkoort says that the lack of innovation in fashion, has led to that the world is loosing the whole idea of what fashion really is! I who is a complete nerd, as least in my wurm for deep knowledge of trendforecasting, history, nationality and how out of all this combined the creation of a change in the fashion world, love the article in the Buisness of Fashion, which I link to here! Read it! xoxo

 

 

 

Picture of Li Edelkoort taken from www.pinterest.com

 


m - for monday @ mulberry

03 April 2017

 

 

 

 

Alltså, hur coola är inte de här skomodellerna? Många har de senaste säsongerna haft it-skor från J.W Anderson, GUCCI och Vetements. Jag tycker att de här skorna är modevärldens absoluta wow-factors just nu! Johnny Coca visar återigen att Mulberry ligger i fronten för innovativ design som funkar alldeles utmärkt och medför det där måste-ha begäret fullkomligt! Pussen

Btw, how cool are not these shoes? Many have the last season had a vurm for it-shoes by J.W Anderson, GUCCI and Vetements. I do think though that these shoes are the it-shoes and absolute wow-factors currently in the fashionworld! Johnny Coca has once again proved that Mulberry is at the frontline with new innovative design that actually works and brings that must-have need completely! xoxo

 

All pictures from instagram.com/mulberryengland. Please click on image of your choice for a closer look. 

 


Beautiful monday

03 April 2017

 

 

 

 

Jag började måndagen med en lång och skön promenad på Djurgården. Våren är verkligen på väg och lilla Krispy njuuter också :) Nu, ner till stan för en arbetsdag på Mulberry! Pussen

I started up this monday with a long lovely walk on Djurgarden. The spring is surely on its way and little Krispy is also enjoying herself :) Now, off for a workday at Mulberry! xoxo

 

 


saturday - say it in music

02 April 2017

 

 

 

 

 

Känslan av att vara ååh så nära det som betyder såå mycket , men inte få komma ända fram eller riktigt nära. Känslan av att öppna en bok, men inte få läsa den. Känslan av att vilja veta så mycket mer, men hindras hela tiden. Så känns det idag! xoxo

That feeling of being ooh so close to what means so much, but not yet close enought and all the way. That feeling of opening a book, but being stopped from reading it. That feeling of wanting to know so much more, but being deprived of it all the time. That is todays feeling! xoxo

 

 

 

 

Känslan av att vara ärlig med sig själv och sitt hjärta. Känslan av att lida för någon i själen. Känslan av att vara känslosam. Dagens känsla! xoxo

The feeling of being true to oneself and ones hart. The feeling of suffering for someone in the soul. The feeling of being sensible. Todays feeling! xoxo

 


Sunday - family first - need it

02 April 2017

 

 

 

 

 

Idag är det lite av den där feelingen, solsken ute mörker inne! Så, perfekt att använda solglasögon för att både skydda sig mot solen och dölja sina ögon. För ögonen är väl själens spegel. Nu snart iväg för att fira min faster Pias fölsis hemma hos henne på Kungsholmen. Jag ser fram emot att träffa hennes barn, mina kusiner: Marta, Victor, Masse och Mabbe och självklart mina favoriter, farmor och farfar:) Känner att idag är en sådan dag som jag verkligen behöver vara nära familjen. Pussen

 

Today I feel much like, sunshine outside and darkness inside! So, perfect to use sunnies for sunprotection but also to hide my eyes. They do say that the eyes reflects the soul. Soon off to celebrate my aunt Pia and her birthday at Kungsholmen. I look forward to meet her children, my cousins: Marta, Victor, Masse and Mabbe and of cours my favs, grandma and grandpa :) Today is that kind of a day when I really do need my family close. xoxo

 

 


soon - maxidresses - in use

02 April 2017

 

 

 

Etro, Stella Mccartney and Roberto Cavalli

 

Väldigt snart kommer jag få använding av mina maxiklänningar, wiie! De är så himla sköna, vackra och med det bästa användningsområdet i att skydda kroppen från solen! Här är några som jag också gärna skulle införskaffa pronto! Pussen

 

 

¨


Temperley London, Roberto Cavalli and Philosophy di Lorenzo Serafini

 

 

Very soon I will have use for my maxidresses, wiie! They are so comfy, beautiful and with the best us in keeping the body from the sun! Here are a few I also would love to purchase, pronto! xoxo

 

 

MCQ Alexander Mcqueen, Rachel Zoe and Philosophy di Lorenzo Serafini

 

 

 

All pictures from www.netaporter.com. Please click on image of your choice for a closer look. 

 


Tom Dixon - IKEA - Perfect match

02 April 2017

 

 

 

 

Jag älskar den här artikeln i N.Y. Times om samarbetet mellan Tom Dixon och IKEA. Som ni redan måste veta,  älskar jag uförliga artiklar med massor av information och bakgrundsberättelser. Den här artikeln är superb med allt från information om hans privatliv till bilder på hans design och prototyper för IKEA, så läs den här.

I artikeln står det bla. att givet Mr Dixon historia av att göra det oväntade, är hans samarbete med Ikea inte så chockerande . Vad som är mer förvånande, kanske ligger fokus på livslängd. ”Ingen vill göra köp-och-släng produkter - ingen”, berättar Marcus Engman, chef för design på Ikea, som började arbeta med Mr. Dixon för 1,5 år sedan. ”Det som är lite tjatigt i människors sinnen när det gäller massproduktion, är att allt ser likadant ut. Men kan man massproducera det unika? Det är det perfekta brottet.”

ÄlskarT! Pussen

 

I do love this article in N.Y Times about the collaboration between Tom Dixon and IKEA. As you must already know I also love full articles with lots of information and backgroud stories. This article is great with all from information about his privatelife to pictures of his designs and a look at prototype for IKEA, so read it, here. 

In the article it says that given Mr. Dixon’s history of doing the unexpected, his collaboration with Ikea isn’t that shocking. What’s more surprising, perhaps, is the focus on longevity. “Nobody wants to do throwaway objects — nobody,” said Marcus Engman, the head of design at Ikea, which began working with Mr. Dixon a year and half ago. “The thing that is a little bit nagging in people’s minds about mass production is that everything looks the same. But could you mass-produce uniqueness? That’s the perfect crime.”

This is great! xoxo

 

 

 

All pictures from article mentioned and linked to in this post online at www.nytimes.com


about friday

02 April 2017

 

 

 

 

Fredagskvällen började så himla mysigt. Den spenderades på bästa sätt med min mor och alla hennes vänner med en middag på Aubergine. Så himla bra mat och så himla bra stämning där :) Såklart det alltid är kul att hänga med dom, även om jag mest var där för att hjälpa mamma om hon mådde sämre pga stroken. Det gick förvånadsvis bra och jag har inte sett mamma skratta så mycket på lääänge! Herregud, de var de vildaste när de var unga och har så många historier och har gjort så mycket bus och vilka äventyr. Å andra sida var det en tid innan mobiler, internet och sociala medier. Jag tror att riktigt vänskap och att faktiskt göra saker hela tiden tillsammans, är en av anledningarna att de fortfarande älskar varandra så mycket. De delar så mycket underbara minnen. Alla har också gått från att vara typ Stureplans-tjejer till att bli enormt framgångsrika kvinnor, sådana föredömen. Vi hade så himla kul, de skrattade i timmar med höga röster och jag såg hur hela restaurangen följde deras glädje! ÄlskarT

The friday evenening started off so great. It was spent in the best way with my mum and a lot of her friends with dinner at Aubergine. So great food and so lovely atmosphere there :) Ofc it is always great fun hanging out with them, even thought my main job was to help mum out if she would feel worse because of the stroke. Althought, it worked out surprisingly well and I have not seen my mother laugh som much in a looong time! Omg, they were so wild when they were young and have so many hilarious storys to tell about all the adventures and all the pranks. I do think it has a bit to do with a time before mobile phones, internet and social media. They have that kind of really close friendship that comes with being together and doing stuff together all the time, a mayor reason I think why they love each other so much still. I mean, they share so many wonderful memories. Everyone of then has gone from being Stureplan girls to be strong independent successful women, what rolemodels. We had so much fun, they laughed for hours in loud voices and I observed how the whole restaurant glanced at their joy! Love it