Alaia and the body !

06 April 2015

Picture from confessionsvelvetropes.typepad.com

 

 

När Azzedine Alaia flyttade till Paris fick han sitt första jobb hos Christian Dior, men det varade bara fem dagar. Skälen till detta har varierats beroende på källor, en del uppger att de algeriska kriget precis hade börjat och Alaïa, som arab, inte var välkommen och därför fick sparken. Alaia själv uppgav har sagt att det var hans bästa vän Leila, som hade kontakter med stora kunder till Christian Dior, som ordnade jobbet åt honom. Men när han kom till House of Dior var det vid tidpunkten då slutet på det algeriska kriget var nära, så efter fem dagar sa arbetsgivaren till Alaia, "Du kan inte jobba här längre. Du är en utlänning.".

Efter Alaia öppnade sitt eget designhus, har han parallellt arbetat med uppdrag för andra designers; t.ex. skapade han prototypen för Yves Saint Laurents Mondrian-inspirerade klänning. Alaïa var den första som använde supermodellen Naomi Campbell på catwalken. Han visste från början att Naomi hade ”star quality”, verklig närvaro och har sagt att när hon gör entré i ett rum sker något magiskt. Men i början ville ingen anlita henne som catwalk-modell. Alaia åkte till New York tillsammans med Naomi för att besöka olika modellagenture. Agenturerna ville inte anlita henne. En av agenturerna som nobbade Naomi var Elite. Då gick Alaia för att träffa ägaren till Elite och sa till honom: "Lyssna hon är min dotter, så du måste anlita henne och se efter henne. Jag vill inte att hon ska vara kvar på egen hand i New York." Det var början på en av största supermodellernas karriär.

Alaias unika försäljningsargument vilade på maximal definition av kroppen, hans kläder, ofta bias- cut, tillät bäraren att uppleva största möjliga rörelsefrihet. Idag är Alaias skapelser mindre extrema. Men ändå bygger hans design fortfarande på kroppen, istället trender.

Alaïa iscensatte SS2015 efter det att modemassorna hade åkt ifrån Paris .Han presenterar alltid sina skapelser utanför modekalendern, med mindre media på plats: "Jag gör mode, och är inte här för att sätta upp en show!" Han anser att kollektioner som är styrda av fasta tidpunkter är ett: "kommersiell helvete som inte har någonting att göra med kreativitet" Hans kollektioner presenteras för vänner och kunder i hans Marais studio.

Designern har beskrivit sig själv som en ”bâtisseur” eller byggmästare. Han skär mönstret och monterar prototypen för varenda klänning som han skapar, genom skulptering och drapering av tyget på en levande modell. Han har förklarat, "Jag måste prova mina saker på en levande kropp, eftersom de kläder jag gör måste respektera kroppen"

 

 

When Azzedine Alaia moved to Paris his first job, for Christian Dior, lasted only five days. The reasons for this are uncertain, some state that the Algerian war had just begun and Alaïa, being Arabic, was not welcome so Alaia was fired. Alaia himself stated that through his best friend Leila, who had connections with big clients of Christian Dior, fixed the job for him. But when he arrived at House of Dior it was the end of the Algerian war and after five days there they said to Alaia, "You can't work here any longer. you're a foreigner.".

After Alaia opened his own he also worked on commissions for other designers; for example, he created the prototype for Yves Saint Laurent's Mondrian-inspired shift dress.

Alaïa was the first to feature the supermodel Naomi Campbell on the catwalk. He knew from the start Naomi had star quality, and real presence, whenever she enters a room magic happens. But at the beginning, nobody wanted her to model for shows. Alaia went to New York together with Naomi to see the model agencies. The agencys did not want her and not Elite either. So Alaia went to see the owner and said to him, "Listen. She is my daughter, so you have to take her on and look after her. I don't want her to be left all on her own in New York." The beginning of a supermodels career.

The designers unique selling point was that, despite maximum definition of the body, his clothes, often bias-cut, allowed the wearer to experience the greatest possible freedom of movement . Today Alaias creations are less extreme. And yet his designs are still based on the body rather then trends . Alaïa staged the ss2015 collection after the fashion crowds have all gone home. He always presents his creations outside the fashion calender, with less press in sight: ”I make fashion, and not in order to put on a show!” He believes collections with fixed deadlines to be a ”commercial hell that has nothing to do with creativity ”His collections are presented for friends and clients in his Marais studio .

This season, the standby fit-and-flounce Alaïa silhouettes appeared with raffia knitted into concentric coils around skirts and as a monochromatic jacquard in a vaguely Ottoman motif. Alaïa has described himself as a bâtisseur, or builder. He cuts the pattern and assembles the prototype for every single dress that he creates, sculpting and draping the fabric on a live model. As he explains, "I have to try my things on a living body because the clothes I make must respect the body"

 

Me in Alaia skirts from SS2015. Photo Simon Pudas for Nathalie Schuterman AB (www.nathalieschuterman.com)

(If I would have styled myself. I would have styled the skirt tight in the waist and with a top that following the body lines, as an alternative I could imagine a belt on top of theskirt in the waist.

As I see it, styling a look, the result becomes optimal, when the stylist follow the designers vision for the clothing. Here you do not even think its actually Alaia skirts)

 


0 COMMENTS