Guess for Gumball 3000 :)

17 May 2015

Picture @ instagram.com/guess

Jag har vuxit upp bland muskelbilar :) Hur många gånger har jag inte varit med pappa på bilmarknader genom åren, som ex.vis. PowerMeet, Wheelnats? Vilka bilar har vi haft/har kvar, för att nämna några Plymouth Roadrunner 68 , Dodge Charger RT 69 och Chevrolet Impala 63. Snabba bilar och vackra kvinnor är en välkänd kombo sedan lång tid tillbaka. Jag anser att kombinationen av dessa är helt ok, särskilt när kvinnorna är snarare påklädda än avklädda. Speciellt kul är det när bilarna frontas av riktiga modeller istället för ”glamourgirls”.

Enligt autoevolution.com kommer tre modeller köra varsin Dodge Viper SRTs för Guess på Gumball 3000. De tog tre av USA: s favoritsportbilar och pimpade upp dem galet och frågade tre vackra modeller om de ville köra dom i årets Gumball 3000 rally. Autoevolution menar att de visste att den glassiga eventet handlade om att överglänsa de andra konkurrenterna med sin egen bil, men att lägga till vackra modeller är helt enkelt inte fair play. De ställer sig frågan: Vad är det viktigaste, vid sidan av, snygga bilar som du behöver för en sådan händelse att överleva i 16 år? Vackra kvinnor, naturligtvis! Du kan ha de bästa DJs i världen, hålla de galnaste festerna men om du saknar fotomodeller så blir det inget party. Hur som helst, detta måste vara anledningen till att de också har bett det exklusiva klädmärke att få tre av deras bästa modeller att delta i årets rally.

I år visas bilarna på Norrbro i Stockholm och är öppet för allmänheten helt gratis. Enligt schemat så är det öppet på lördagen den 23 maj från kl 10.00. På söndagen den 24 maj flaggas bilarna av kl 12 då 120 lag kör mot första delmålet under Gumball 3000, Oslo i Norge.

Vi ses väl där? ;)

I have grown up among muscle cars :) How many times have I been with my father on the automotive markets throughout the years, as for example. Power Meet, Wheelnats? The cars we have owned / still own, to name a few are:Plymouth Road Runner 68, Dodge Charger RT 69 , Chevrolet Impala 63! Fast cars and beautiful women has been a well-used combo for a long time. I believe that the combination of these is quite ok, especially when the women are clothed rather than nearly naked. Especially fun is it that this time the cars are promoted by real fashionmodels instead of "glamor girls".

According to autoevolution.com three beautiful models will drive three Dodge Viper SRTs for Guess at Gumball 3000. They took three of America’s favorite sportscars, wrapped them like crazy and asked three gorgeous models to drive them at this year’s Gumball 3000 rally. Autoevolution says that they knew the glossy event was all about outshining the others competitors with your automobile, but to add beautiful models to that it's just not fair play. They ask themselves the question; What is the most important thing next to good looking vehicles you need for such an event to stay alive for 16 years? Beautiful women, of course. You can have the best DJs in the world throwing the craziest parties if you lack fashionmodels there is no party. Anyway, this has to be the reason they also asked the upscale clothing brand and retailer to get three of their best models to participate in this year’s rally. 

This year the cars will be displayed at Norrbro in Stockholm and the event is open to public, free of admission. According to the schedule, event opens up on Saturday 23 May at 10.00. On Sunday May 24th the cars are flagged off by 12 pm. Then 120 teams drivs away to the first milestone of the Gumball 3000, Oslo, Norway.

See you there? ;)

Pictures @ instagram.com/guess @ instagram.com/brando_ep @ instagram.com/guess @ instagram.com/giinc


0 COMMENTS