An ex for a reason

02 May 2016

 

 

 

 

Varför har jag helt fastnat på förnedrings tv och då menar jag måndagarnas ”Ex on the Beach”? Finns det människor som beter sig på sådant sätt de gör i programmet i verkligheten? Så, kan det väl ändå inte vara? Alla i programmet borde läsa boken ”Dumpad” och förstå att killen faktiskt inte bryr sig alls! Kan faktiskt vara veckans boktips till alla som accepterar att ens ”kärlek” inte behandlar en som man förtjänar!

Ofta funderar jag kring ex överhuvudtaget. Vad jag absolut inte tror på är att träffa någon och genast se framför sig saker som man vill ska förändras. Vem blev man då kär i? Fast jag är så ung så har jag sedan länge insett att en gång ett ex, alltid ett ex! Det tog slut av en anledning och den anledningen försvinner inte när man letar sig tillbaka i ren desperation i ett försök återigen att bli älskad.

Jag tror på vikten av glädje i attraktionen från början. Att känna hur det pirrar i kroppen. Att softa med ens bästa vän och ha så roligt att man garvar sig harmynt åt samma saker. Kanske är det så att lika barn leka bäst? Jag är typen som snarare faller för insidan istället för utsidan, så det är lite mer klurigt för mig kanske, haha? Men när jag faller då följer jag kärleken var den än tar mig, sån är jag :)

 

Why am I completely hooked on television serie made of humiliation on Mondays, namely"Ex on the Beach"? Do really people exist who behave in such a manner they do in the program in real life? No, it can surely not be so? All participants in the program should read the book "He is not just that into you" and understand that the guy actually does not care at all! This might actually be the reading tip of this week to all you who accept that your "love" does not treat you as you deserve to be treated!

Often I wonder about ex in general. What I absolutely do not believe in is to meet someone and immediately see things that needs to be changed. Who was it the you fell in love with in the first place? Even though I'm so young I have long ago recognized that once an ex, always an ex! It ended for a reason and that reason does not disappear when looking back in desperation in an attempt to once again be loved.

I believe in the importance of joy and attraction from the beginning. Feeling how it tingles in the body. Feeling of chilling out with one's best friend and have so much fun that you ”laugh yourself hare-lipped”(swedish expression) at the same things. Perhaps it true that people a-like are right together? I'm the type who falls for the inside instead of the surface, so it is a little more tricky for me maybe, haha? But when I fall I follow the love anywere it takes me, that is just how I am :)

 

 


0 COMMENTS