International Recycling day - 17th of May

17 May 2016

 

 

 

En dag som denna, International Recycling Day, är jag så himla stolt över Sverige. Inte minst för att re: newcell AB meddelat att de har börjat bygget av deras demonstrationsanläggning i vilken ett helt nytt sätt att återvinna bomull kommer att revolutionera modeindustrin. Bolagets använder en nyutvecklad teknik, där gamla textilier såsom jeans eller t-shirts,  omvandlas till ny textilmassa. Massan används sedan för att producera nya kläder. Fabriken ligger inne i AkzoNobels anläggning i Kristinehamn, Sverige, och förväntas stå klar under första kvartalet 2017 har bolaget berättat i sitt pressmeddelande. I sitt Stockholm laboratorie har re:newcell AB utvecklat en teknik som gör det möjligt att ta avfall från textilindustrin och från den producera ny massa. En sådan massa kallas dissolving massa och är idag tillverkad av träd. Dissolving massa används främst för att tillverka textilfibermaterial såsom viskos eller lyocell. Hittills har det inte varit möjligt att göra nya högkvalitativa textilier från återvunnet material. "Vi är mycket glada över att nu kunna gå vidare och bidra till att förverkliga drömmen om en hållbar textilindustri", säger bolagets styrelseordförande Malcolm Norlin.

Och jag är mycket glad, och stolt, att vårt lilla land återigen visar sin fasta plats på världens modekarta, särskilt en dag som denna :)

 

A day like this, International Recycling Day, makes me so proud of Sweden. Not must due to the face that re:newcell AB has announced that they have started the construction of their demonstration plant, where a completely new way of recycling cotton will revolutionise the fashion industry. With the company's newly developed technology, old textiles such as jeans or t-shirts, can be converted into new textile pulp. Such re:newcell pulp is then used to produce new clothes. The factory is located inside the AkzoNobel facility in Kristinehamn, Sweden, and is expected to be completed during the first quarter of 2017 the company said earlier in a press release. In its Stockholm lab, re:newcell AB has developed a technology that makes it possible to take waste from the textile industry and from it produce new pulp. Such pulp is called dissolving pulp, and is today made from trees. Dissolving pulp is mainly used to manufacture textile fibre materials such as Viscose or Lyocell. Until now, it has not been possible to ma to make new high quality textiles from recycled fabric."We are very pleased to now be able to move forward and contribute to realizing the dream of a sustainable textile industry”said the company's Chairman Malcolm Norlin.

And I am very pleased, and proud, that our little country once again prove its fixed place on the map of fashionworld, especially a day like this :)

 


0 COMMENTS