Coca 4 Mulberry, maybe a turning point ?

22 June 2015

Även om jag ligger vid poolen i varma Florida så finns mode i mina tankar, så lägger in lite sporadiska inlägg även under semestern :)

Jag läste på Vogue UK:s hemsida om Mulberrys nya tillskott Johnny Coca. Mulberry har saknat en creative director under de senaste två tumultartade åren (Emma Hills avgång tillkännagavs för två år sedan) senare utan en VD och har sett en betydande vinstnedgång. Men, i stället för att se till dystra förflutna ser Mulberry nu fram emot att det är mindre än en månad kvar tills den nya creative directorm Johnny Coca tillträder sin tjänst.

"Johnny Coca är en enormt begåvad designer, och var ansvarig för alla Céline mest framgångsrika väskor under de senaste åren...Under de senaste två åren har vi ständigt kontaktats för att hitta creative directors som är kapabla att komma med nästa It-väskor för lyxmodehusen " sagt av Lewis Alexander - grundare av Lewis Alexander Executive Search, som headhuntar både kreativa och management talanger till modeindustrin.

"I lyxens högsta liga, tenderar VD:n att ge sin stjärna lite längre tid än bara en säsong för att få till det rätt," berättade Chris Sanderson, en av grundarna av trendprognos konsultföretag The Future Laboratory. "Men då marginalerna blir allt mindre och viktiga tillväxtmarknader som Kina inte förvandlas till de gyllene äggen som förväntats, förutspår vi att lyx marknaden kommer att" hantera "designers som tidigare varit skyddade i sina kreativa bubblor, lyckligt ovetande om marknadskrafterna."

Huruvida Coca kommer att kunna fokusera på att skapa väskor som konsumenter slåss om, utan att påverkas av allt som hänger på hans utnämning, återstår att se. Men över hela landet väntar Mulberrys fans på att se vad han kommer att åstadkomma! :)

As I am chilling by the poolside in sunny Florida I can´t get fashion out of my head, so I will blog whenever I feel for it even during my vacation :)

I read an article on-line at Vouge UK about Mulberry hiring Johnny Coca. Mulberry has been missing a creative director over the past two tumultuous years ( Emma Hill's departure was announced two years ago) and latterly without a CEO, has seen a sizable drop in profits. But, rather than look to the gloomy recent past Mulberry is now looking forward with less than a month to go until new creative director Johnny Coca takes up his post.

"Johnny Coca is a hugely talented designer, and was responsible for all of Céline's most successful bags over the past few years...Over the last two years, we have constantly been approwched to hire creative directors who are capable to come up with the next It-bags for luxury fashion houses" said Lewis Alexander - founder of Lewis Alexander Executive Search, which headhunts both creative and management talents for the fashion industry.

"In the luxury premiership, the CEOs tends to give their star turns a little longer than just one season to get it right," Chris Sanderson, co-founder of trend-forecasting consultancy The Future Laboratory, told us. "But as margins become ever tighter and key growth markets such as China fail to turn into the golden eggs anticipated, we predict that the luxury conglomerates will increasingly 'manage' designers previously protected in creative ivory towers, blissfully unaware of market forces."

Whether Coca will able to focus on creating bags that consumers are fighting over without being influenced by all that is riding on his appointment remains to be seen. But across the country, the brand's fans are waiting to see what he will do! :)

Please read full article that this post is based upon on-line att vogue.co.uk


0 COMMENTS