Fashionshoot and gender

02 August 2015

Jag såg ett klipp på hur barn uppfattar modebilder. Barn är ärliga och vissa modefotografier förmedlar ett budskap som jag inte kan ställa mig bakom !

I saw a clip about how children interpret fashionphotos. Children are honest and some fashionphotos sadly tells a story I can not relate to at all!


0 COMMENTS