Gucci reveals plans to double market average

07 June 2016

 

 

 

 

 

GUCCIs VD Marco Bizzarri berättar nu för Vogue.uk hur GUCCI ska växa och växa fort, särskilt inom internethandeln! Läs artikeln här.

Kapferer J N and Bastien V har i The Luxury Strategy. Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands skrivit om utvecklingen av lyx och hur den minskat från att varit en avskiljd värld bl.a. för att en ständigt växande andel av människor börjar kunna ta del av lyxen. Författarna identifierar 4 olika drivkrafter som orsaker bakom utvecklingen av lyx i världen: 1. demokratisering, 2. ökad köpkraft, 3. globalisering och 4. kommunikation. De menar att när alla dessa komponenter arbetar tillsammans så bidrar de till att få lyxen att öka. Det är alltså just den kombinationen av komponenter som ger ett modemärke inom lyxsegementet möjligheter att växa och ta marknadsandelar.

Som jag ser det, med utvecklingen under de senaste decenniet med den ökade andelen lyxprodukter som når allt fler konsumenter, globalisering och internetköp, så kommer detta ställa stora krav på förändring hos lyxmärkena. Detta är något jag lärt mig tack vare mina modestudier såklart och ett intresse för mode i ett globalt marknadsperspektiv :)

 

GUCCI CEO Marco Bizzarri tells Vogue.uk the plans for GUCCI to grow and grow fast, especially in the field of e-commerce! Read article here.

Kapferer and Bastien has in ”The Luxury Strategy. Break the Rules of Marketing to Build Luxury Brands” written abot the development of luxury and a connection to the ever-growing part of the population which begins to take part of the luxury. The authors identify four different motivations as reasons behind the development of luxury in the world: 1. democratization, 2. increased purchasing power, 3. globalization and 4. communication. They believe that when all these components work together they help to increase the market of luxury. It is precisely this combination of components that provide a fashion brand in luxury segment to find opportunities to grow and gain bigger market shares.

As I see it, with the trend over the past decade with the increased proportion of luxury products that reach more consumers, globalization and internet purchases will place great demands on the change of the luxury market and brands. Thanks to fashionstudies of course and an interest for fashion in a global market perspective :)

 

 

Picture from article in Vogue.uk


0 COMMENTS