Glad midsommar!

24 June 2016

 

 

 

 

 

 

Älskade ställe. Nu är det midsommar och snart ska vi till samlingshuset för att hjälpa till och knyta 100tals blad på snören, plocka blommor och binda kransar. Det känns som att föras tillbaka i tiden att vara här, inte bara tillbaka till barndomen, utan genom historien. Det finns alla sorters hus på gården förutom stora boningshuset så finns lillhuset och ett antal sk häbren som fungerar som bl.a rökeri, garage och förvaringshus. Det finns också en enorm lada med stallbyggnad intill, så det syns tydligt var hästarna har haft sina boxar och alla korna sina bås. Gården ligger lite avsides och när man kör vägen mot gården omges man av all utarrenderad mark som det odlas på. Gården ligger ensam i slutet på en liten väg och sluttar vackert ner mot vattnet och bryggan. Älskart

Beloved countryhouse. Now its midsummer and soon we will drive up to the societyhouse and help to tie 100s of small leaves on strings, pick flowers and bind wreaths. It feels like turning back the time to be here, not just to my childhood summers, but thru entire history. There are all kind of houses on the farm, except from the main house, there is also the little livinghouse and many outhouses like one to smoke fish in, garage and a couple of storagehouses. There is also an enormous barn with a stable detached, so one can clearly see where the horses use to have their boxes and the cows their stalls. The farm is situated far away from neighbours and when one drives the road towards the farm it is thru all land that is leased to the local farmers who grow crops on it. In the end of the road one sees the farm on a land that slope beautifully towards the water and the dock. Love it.

 

 

 


0 COMMENTS