Instagram - for who?

28 July 2016

 

 

 

 

 

Kanske är det några som uppmärksammat att mitt instagramkonto numer är privat. Anledningen är enkel! Efter mycket dividerande och tänkande fram och tillbaka är det kopplingen till google som är mindre bra. Mitt instagramkonto är, och har alltid varit, en helt privat historia. Med det menar jag att det är enkla bilder från mitt vardagliga liv som fungerar som en kludder i en dagbok nästan. Kontot har aldrig haft ambitionen att lägga upp vackra och stilistiska bilder eller fungera som marknadsföring av mig som person. Jag har aldrig jagat följare som vissa med att ständigt öppna/stänga kontot, följa flera hundra människor i förhoppningen att få fler följare själv innan jag tar bort dem igen eller som det sista exemplet lägga upp sexiga poser och utmanande bilder. Nu har jag valt att ha det privat! Kanske inte för alltid? Eller förresten, kanske det? Pussen

 

Maybe some of you has discovered that my instagramaccont has been made private. The reason is simple! After much discussion and thinkning about plus and minus, it is the connection to google that feels not so food. My instagramaccount is, and has always been, a completely private story. With this I mean that I show simple pictures from my everyday life almost like a doodle in a diary. The account has never had ambitions to provide stylistic and beautiful pictures or function as marketing for me as a person. I have never chased followers like some by frequently opening/closening the account, start following hundreds of people with a hope they will follow me back before I unfollow them again or as my last example to produce sexy pictures in sexy poses. Now my choice is to have it private! Maybe not forever? But then again, maybe so? XOXO

 

 

 

 


0 COMMENTS