Social media - faking life

30 July 2016

 

 

 

 

Me in work for Martina Bonniers book "Martinas Modevärld", wearing haute couture by Lars Wallin and hat from modist Malinda Damgaard.

 

 

Sociala media, nutidens gissel? Ibland känns det verkligen så. Varför blir jag dömd för utefter vilka bilder jag lägger upp på FB, instagram och snapchat? Jo, för det är den bild av mig själv som jag förmedlar och som andra människor såklart lägger till grund för sin uppfattning av mig som person. Precis som jag själv bildar mig en uppfattning av andras liv utefter vad de väljer att visa upp via sociala media. Ytligt, javisst! Realitet, inte mycket!

I det här inlägget bortser jag från offentliga personer som byggt upp en karriär och som i karriären använder sig av sociala media som marknadsföring. Jag pratar inte alltså om människor som har under fler hundratusen följare, utan helt randoms.

Det är egentligen ganska fräckt att bilda sig en uppfattning om en människa som person utefter fragmentariska ögonblick i den personens liv. Mitt liv är egentligen allt annat än löshår, smink och festande. Den delen av mitt liv är såklart himla rolig, annars skulle jag inte dela med mig av den :) Men den delen är endast en minimal del av mitt vardagliga liv och mig själv som person.

Av en vanlig veckas alla timmar, så är mina snap/instagram bilder och videos bara ett fragmentariskt kludder av några fåtal timmar. När jag tänker efter så är det jag väljer att dela med mig av totalt annorlunda än vem jag är egentligen som person. Det är det annorlunda i mitt liv som jag lägger upp, även om jag är medveten om att den ger fel bild i sin helhet. Kanske ställer jag höga krav på andra att inse att livet är så mycket mer som inte visas upp, kanske dömer jag andra alltför hårt utefter vad de väljer att lägga upp?

Mitt liv de senaste åren har varit att studera heltid på Stockholms Universitet samtidigt som jag jobbar halvtid parallellt med studierna och tränar regelbundet och ansvarar för mitt hemmet och min hund. Inte lägger jag upp bilder på hur mycket jag umgås med mina stora familj och alla vänner, inte lägger jag upp bilder som visar att jag lägger ner timmar dagligen på att laga mat från grunden och inte lägger jag upp bilder på alla timmar av studier, timmar av arbete och timmar nedlagda på att gå igenom världens modetidningar och modenyheter.

Jag ska verkligen tänka mer på att inte döma andra pga det de lägger upp på sociala medier och samtidigt acceptera hur andra dömer mig för vad jag valt att lägga upp. Världen och livet är så mycket mer, varför bry sig egentligen? Pussen

 

Social media, the modern scourge? Sometimes it feels really like that. Why am I being judged for what kind of pictures I post on FB, Instagram and Snapchat? Well, it is the image of myself that I convey and that other people obviously lay as basis for their opinion of me as a person. Just like I myself form an idea of ​​the lives of others besed on what they choose to show via social media. Superficially, yes! Reality, not much!

In this post I disregard public figures who has these careers using social media marketing. I'm not talking then about people who have more a couple of hundred thousand followers. I am talking about randoms.

It's really pretty harsh to form an opinion about a person as a person on fragmentary moment in that person's life. My life is really everythin but false hair, makeup and partying. That part of my life is of course amazingly fun, otherwise I would not share it :) But that part is only a minimal part of my everyday life and myself as a person.

As for a regular week at and all its hours, my snap / instagram pictures and videos are only a fragmentary doodle of some few hours. When I think about it is, what I choose to share with you is totally different than who I really am as a person. It is ”not everyday stuff” in my life that I post although I am aware that it gives the wrong picture as a whole. Maybe I set high standards for others to realize that life is so much more than shown in posts, maybe I judge others too harsh too based on what they choose to post?

My life the last few years has been studying full time at the University of Stockholm along with working half-time and at the same time exercise regularly and be responsible for my home and my dog. I do not post pictures of how much time I spend with my large family and all my friends, I do not post pictures that show how I spend hours daily on cooking from scratch and I do not upload images of all hours of study or hours of work as for hours spent going thru fashion magazines and fashion news.

I should really think more about not judging others based ofn what they post on social media and at the same time accepting how others judge me for what I have chosen to post and show the world. The world and life is sooo much more, why bother at all?  XOXO

 

 

 

 


0 COMMENTS