Trying to breathe

11 September 2016

 

 

 

 

 

 

Idag har jag så himla mycket! Nästa vecka ser också alldeles fullbokad ut. Det är inte bara att jag studerar för att ta min första universitets examen i höst, utan även för att jag jobbar en hel del för Imagegroup. Förra veckan arbetade jag 3 dagar, men den här veckan har jag faktiskt bara tid 2 dagar, resten går åt till studierna, dag som natt.  Stockhlms universitet testar verkligen oss kandidater. Tempot är orimligt hårt, kanske därför det slutar människor i klassen vid varje lektion, och nya reserver kommer in. Vi är ju inte ens 20 i klassen, men det är hela tiden nya ansikten. Jag tror att de hoppar av pga den enorma pressen och tidshetsen. Kanske är det en sorts urvalsprocedur? Imorgon har jag muntlig bildanalys 1700-talet på förmiddagen, eftermiddagen går åt till 25 frågor om 1800-talet kring Baudelaire, Veblen, Simmel som ska diskuteras ihop efter förberedelse hemma. Onsdag, först filmvisning"Age of Innocence" hela förmiddagen och eftermiddagen hela 1900-talet. Torsdag en skriftlig inlämning av en bildanalys enligt konstens alla regler. Fredag litteratursökning inför uppsatsskrivningen. Så, sammanfattningsvis varannan dag ett helt århundrande med 100-150s engelsk text med franska modeuttryck som ska förstås, analyseras, diskuteras och sammanfattas + diverse olika saker som muntliga presentationer och skriftliga inlämningar. Herregud, nästintill omänskligt. Nu gäller det verkligen och hålla näsan ovanför vattenytan! Det här klarar jag! Pussen

 

Today I have so much to do! Next week looks completely full booked. It is not just because I study to get my first BA degree this fall, it is also due to working part time for Imagegroup. Last week I worked for 3 days, but this week I just have time for 2 days, the rest of my time will go to studies day as night. Stockholm University really tests us BAstudents. The tempo is inhuman, maybe that is why there always is new faces in the class, new reserves coming in. We are not even 20 students in the class, but the faces changes constantly. I think the reason is the enormously pressure. Maybe, it is a selection procedure? Tomorrow I have an oral analys of a 18th century picture in the morning, during the afternoon I have prepered answers, analyzis for 25 questions about 19th century and litteratur by Baudelaire, Veblen, Simmel and more, for a class discussion. Wednesday, first movie "Age of Innocence" the entire morning and in the afternoon, all has to be prepared for the litterature concerning the 20th century. Thursday, a written portrait analys accorning to formality. Friday, search for litterature to the essay. So, in all every each day a whole centurey with 100-150 p of english text and french expressions to translate, be understood, analyzed, discussed and to do a summery of + different things like oral examinations and written submissions. Omg, unhuman! It is now all about keeping the nose above water. I will manage this! XOXO

 

 

 

 

 


0 COMMENTS