remembering amy winehouse

14 September 2016

 

 

 

Amy Winehouse by photographer Hedi Slimane

 

 

Idag, den 14 september, skulle varit Amy Winehouse födelsedag. Tyvärr, dog hon bara 27 år gammal av alkoholmissbruk. Trots att hon inte druckit på flera veckor hittades hon med flera tömda flaskor brevid sig. ;/ Tragiskt! Det är så himla tragiskt när konstnärliga själar och producenter av så mycket vackert musikaliskt går ur tiden alldeles alldeles för tidigt :/ När jag lyssnar på texten i "Alcoholic logic" så blir allt så klart. Hur hon som känd, är på nya platser med nya människor hela tiden och de hon tror och litar runtomkring sig, egentligen bara vill bara ha en bit av kakan och lever blundande i förnekelse. Varför hade hon ingen riktigt vän eller kärlek som tog henne ifrån alla som varit där under alkolist tiden? Jo, jag tror att man inte ser att det är dom runtomkring som gör en till den människa man är. Det är nog precis som kriminalitet, man måste bryta med hela sitt umgänge och våga helt starta om på nytt. Våga släppa det som gjort en sjuk, och våga ta hjälp av familjen och släppa in nya friska personer i sitt liv, människor som inte blundar som det gamla umgänget och är en stor del av problemet! Tragiskt hursom! Saknade spröda Amy Winehouse <3 

 

Today, September 14, would have been Amy Winehouse's birthday. Unfortunately, she died only 27 years old by alcohol addiction. Although she had not been drinking for several weeks she was found with several empty bottles beside herself. ;/ Tragic! It is so very tragic when artistic souls and producers of so much beautiful music leaves this world far too early: / When I listen to the lyrics of "Alcoholic logic" everything becomes so clear. How she being famous, in new places with new people all the time and how she believes and trusts those around here, people who really just want a piece of cake and lives with closed eyes in denial of her health. Why, did she not have one real single friend or lover that took her away from all that has been there for her during her abuse? Well, I believe you can not see that it's the people in your closest enviroment around you that makes yout the person you are. It's probably just as crime, one must break with all close enviroment and to dare to completely start over again. To dare to give that persons and lifestyle that made one sick, and dare to take the help from family and letting new healthy real people into one life, people who do not close their eyes as the old relations did and they have a big part of the problem! Tragic anyway! Missing fragile Amy Winehouse <3

 

 

 

 

 


0 COMMENTS