when you have the ability to give advices

19 September 2016

 

 

 

 

 

Ibland blir jag så himla trött på bloggare och deras relationsråd. Herregud, ge inga råd förrän du kan visa dig vara ett föredöme och dina råd verkligen fungerar!

Däremot är de här klippen helt underbara, såklart från en person som har djup kunskap om mänskliga relationer och även kan förmedla sina råd på ett trevligt och övertygande sätt. Första klippet är om relationen till sin mor, allt han säger och allt han förmedlar, ren kärlek! Jag älskar min mor och det min mor har givit mig att föra vidare i framtiden till mina barn är den höga graden av etik och moral, samt att få barnet att känna sig älskat no-matter-what! Det andra klippet är lite roligare och om regler kring vem som ska betala när man dejtar. När jag var tonåring hade jag inte så mycket koll, nu har jag gjort klara regler för mig själv. Även om jag nästan aldrig dejtar, så är huvudprincipen att erbjuda sig att betala! Sedan har jag både nära vänner och bekanta som har helt annan ekonomi än jag själv eftersom jag är studerande. Vill de gå ut och spendera en minibit av deras inkomster och tycker jag ska hänga på, varför inte? De vet att vår vänskap inte förändras oavsett vem som betalar.

I mitt unga liv är erfarenheten av dejting att det till största delen varit jag som stått för hela kostnaderna för båda, haha! Pussen

 

Sometimes I get so freakin tired of bloggers giving relationship advices. Omg, do not give any advices before you actually can serve as a good example and your advices actually works!

On the other hand, there are clips like these that are adorable, ofc from a person that have a profound knowledge about human relations and even can express them in a convincing way. The first clip is about the relation between mother and child, all he says and all he shows, is pure love! I love my mum and what I have been given from her to pass on to my children is the high degree of ethic and morality, and ofc to make the child always feel so loved no-matter-what! The other clip is so hilarious and about rules about who should pay the bill while dating. When I was in my teens I had not got a clue, now on the other side I have got my prioritys right. Even though I almost never date, my main principle is to offer to pay for oneself! I do have lots of close friends and aquintances with a different economy in comparision with me studying. If they wanna go out and spend a small promille of their income and want me to join, why not! They all know that our status want change no matter who pays.

In my young life my experience of dating is that I mainly have been paying for both all the time, haha! xoxo

 

 

 

 

 


0 COMMENTS