not a dramaqueen

23 September 2016

 

 

 

 

 

Alldeles nyss var jag på studiebesök med Universitetet på Dansens Hus. Något som inte har hänt mig på 10år hände, jag svimmade. Helt borta och blev buren av mina kurskamrater som ordnade ambulans. Efter en check av blodvärde, blodtryck och puls konstaterades att jag hade alldeles för lågt blodtryck. Bra å ena sidan att ha lågt blodtryck istället för högt. Problemet är att lågt blodtryck har ingeting med livsstil att göra. Det är inget man kan riktigt kan göra som att äta eller motionera bort, tyvärr. Det är ofta ärftligt, min mor hade det som ung och svimmade ofta. Eftersom blodvärdet var bra, så behövde jag inte åka till sjukhuset utan pappsen kom och hämtade mig. Nästa vecka måste jag checka upp alla värden, så att det inte finns något annat än just blodtrycket som orsakade svimningen. Tack alla kära kurskamrater för all hjälp! Herregud, vilket drama! Pussen

 

Just an hour ago I was at Dansens Hus with my class at the University. Something that have not occured in about 10 years happen, I fainted. Out of cold and got carried by my classmates who also fixed an ambulance. After a check of my bloodstatus, blodpressure and pulse they said that I had a way to low bloodpressure. Good on one hand to have a low bloodpressure instead of a high one. The problem with low bloodpressure it that it has nothing to do with ones lifestyle. So there is nothing really to do like eat more or less or exercise more or less, unfortunatly. It is often inherited, my mother had they same when she was young and she fainted constantly. Due to that the bloodstatus was perfect I did not need to follow to the hosiptal, so my dad came and helped me home. Next week I got to check me out more firmly, to make sure there is nothing else that caused the faint. Thanks all my lovely classmates for all help! Omg, what drama! XOXO

 

 

 


0 COMMENTS