Answere to question and todays plans

30 August 2015

 

 

Först ska jag försöka svara på frågan kring mitt modellande. Jag är inte ansluten till någon agentur nu. För en månad sedan trodde jag, efter diskussioner med chefen på en av de tre stora agenturerna i Stockholm att allt var klart, men det "rann ut i sanden". Såklart det är jobbig att vara frilans, och det största problemet är att det är svårt att "nosa upp" castingar. Jag har svårt att få en stor agentur i Sverige, de menar på att jag är för kort 173 cm och jag vill inte tillhöra någon "peopleavdelning", utan en agentur som satsar på mig (i USA och London har jag kontraktförslag). Det roliga är att när jag kommer på en casting med modeller från de stora agenturerna (oftast visningar) får jag oftast jobben i konkurrens med dom haha. Och svar på fråga 2. Jag har aldrig varit på omslag eller ett tidningsspread, då de alltid anlitar någon kändis eller någon från de stora agenturerna. 

Nu ska jag hoppa in i duschen och därefter är det dags för en brunch med min mor på älskade Nybrogatan 38. Senare ska jag på fölsis hos min "lille" kusin Massar som fyller 18 år, Hurra Hurra Hurra !

 

First, I'll try to answer the question about my modelling, I am not connected to any agency now. A month ago, I thought, after discussions with the boss at one of the three major agencies in Stockholm that everything was fixed, but it "fizzled out". Of course it's tough to be a freelance, and the biggest problem is that it is difficult to "find" castings. I find it hard to get a big agency in Sweden, they think that I'm too short with 173 cm and I do not want to belong to any "people department", but an agency which challenge me (in the US and London I have contract proposals). The funny thing is that when I go to a casting among models from the major agencies (usually catwalks) I almost always get the jobs in competition with them haha. And the answer to question 2. I have never been on the cover or a fashion spread, as they always hire someone famous or someone from the big agencies.

Now I have to take a shower and after it's time for a brunch with my mother at beloved Nybrogatan 38. Later birthday celebration due to that my "little" cousin, Massar, turns 18 years old, Hooray Hooray Hooray!

 

My father and Massar at our beloved countryplace in the archipelago

 

 


0 COMMENTS