who are you?

10 November 2016

 

 

 

 

 

 

Underbara Jessica Rabbit! Jag kunde inte sagt det bättre själv. Självklart, det är mänskligt att bilda sig en uppfattning om någon baserat på dennes utseende. Däremot, är det inte mänskligt att döma en person baserat på dennes utseende. Det är två helt skilda saker! I mitt unga liv har jag märkt, och märker ofta än idag, att bland tjejer/kvinnor är det inte tillåtet att se föör bra ut och därigenom få uppmärksamhet. Gör man det, då ska man frysas ut, attackeras, igonereras eller elakt skvallras och ljugas om. Oavsett om hur trevlig, snäll och tillmötesgående man är som person! Tyvärr! Pussen

Wonderful Jessica Rabbit! I could not have said it better myself. Of course it is human to form an opinion about someone by the way they look. On the other hand, it is not human to judge someone based on looks. That is two entire different approaches! In my young life I have clearly notived, and notices still every day, that girls/women do not approve with someone looking tooo good and getting attention accordingly. If one does, one should be a subject to freeze out, be attacked, ignored and trashed down and lied about. No matter if you are nice, kind and friendly as a person. Sadly! XOXO

 

 

 

 


0 COMMENTS