Princess Diana - rules of royal dressing

15 November 2016

 

 

 

 

 

Jag skriver min filkand uppsats om Kronprinsessan Victoria ur ett modeperspektiv. Eftersom jag kommer jämföra en del av uppsatsen historiskt med det brittiska kungahuset (mest tidigare forskning att tillgå) så känns den här utställningen som något för mig. En utställning om Prinsessan Diana och hennes relation till mode med en uppvisning av hennes kläder.

Eleri Lynn, curator för utställningen Diana: Hennes Mode Story, sade: "Diana, var en av de mest fotograferade kvinnor i världen, och varje modeval hon gjorde blev noga granskat. Vår utställning utforskar historien om en ung kvinna. som var tvungen att snabbt lära sig reglerna för kunglig och diplomatisk klädsel, som i processen sätter fokus på den brittiska modeindustrin och dess formgivare. "Vi ser henne växa i förtroende under hela sitt liv, alltmer ta kontroll över hur hon representerades, och intelligent kommunicerade genom sina kläder. Detta är en berättelse många kvinnor runt om i världen kan relatera till, och vi hoppas att många besökare kommer att besöka oss nästa år, för att få en närmare titt på några av Diana mest ikoniska plagg, visade i hennes forna hem. "

Vill ni läsa mer om utställningen, läs artikel här

I as you already know are currently writing on my BA essay about our Crownprincess Victoria from a fashionscience view. Due to that I will look, in one part of the essay, closer historically at the british royalities thru history (more earlier resarch to look at) this exhibition feels really thrilling. An exhibition about Princess Diana and her relation to fashion with her clothes.

Eleri Lynn, curator of Diana: Her Fashion Story, said, "Diana, Princess of Wales, was one of the most photographed women in the world, and every fashion choice she made was closely scrutinised.  Our exhibition explores the story of a young woman who had to quickly learn the rules of royal and diplomatic dressing, who in the process put the spotlight on the British fashion industry and designers. "We see her growing in confidence throughout her life, increasingly taking control of how she was represented, and intelligently communicating through her clothes.  This is a story many women around the world can relate to, and we hope many visitors will join us next year, to get a closer look at some of Diana’s most iconic outfits, on display in her former home."

Wanna know more about the exhibition, read article here

 

 

 

Picture of Princess Diana by amazing photographer Mario Testino.


0 COMMENTS