Erika Linder answere questions @ NEXT

01 September 2015

 

Erika Linder for Tom Ford.

 

När jag tänker på gårdagens svar på frågan kring mitt modellande så finns det, enligt mig, ett utseende som svenska modellagenturer letar efter, som t.ex Erika Linders.  Igår publicerades detta på NEXT via youtube.
-- Biologi är sådan att oavsett hur många fotograferingar Erika Linder gör som en kvinna, som den svenska modellen med säkerhet är,  är det hennes framträdanden i tryck som den manliga arten, som alltid kommer att få huvudrubriker. Nyligen gjorde hon några smashing jobb för ELLE och Marie Claire som har gjort att tanken att Erika repertoar är enbart manlig,  är en lögn. "I år har jag velat fotas i mer feminina saker, så jag inte fastnar i att bara göra de manliga fotojobben", säger Erika om 2015 än så länge. "Hur man än ser på det,  jag är en tjej. Jag vill inte vara en kille. Jag är helt bekväm med vem jag är, det är bara jobbet. "Denna sista punkt i synnerhet är något Erika klargjorde mer än en gång under intervjun, hon är en flicka och glad att vara en tjej oavsett vad som är den senaste trenden i tidsandan kring köns-politik. Mångsidigheten hos Erika sutseende är en del av det som har gjort henne till en favorit hos Nicolas Ghesquière, på catwalken för Louis Vuitton samt den nyaste castingen för Tom Ford. Så exceptionell som Erikas CV är, är också hennes stora ambitioner, vilket framgår genom den beundran hon har för modehus som hon ännu inte har arbetat för, inklusive Saint Laurent. "Det finns något som talar till mig [om Saint Laurent] ... hela musikscenen och undergroundrörelsen." I slutet av dan är Erika villig att ha ett skratta om det, vare sig det handlar om Sveriges export av brudar eller vem som är den bästa Batman någonsin. Och om någon läsare undrar, det är Michael Keaton!

"NEXT question" - Erika Linder"; Intervju och video, Damien Neva; Modell, Erika Linder.

 

When I think about my answere yesterday about my modelling there is, I think, a look that swedish modelagency seeks for example Erika Linders. yeterday this was publiced at NEXTs youtube channel.

— Biology is such that no matter how many shoots Erika Linder does as a woman, which the Swedish model most certainly is, her appearances in print as the male of the species will always grab headlines. Recently a pair of smashing editorials for ELLE and Marie Claire have given lie to the idea that Erika’s repertoire is strictly male. “This year I wanted to shoot more feminine stuff just so I don’t get caught up in just doing the men’s stuff,” says Erika about her year to date. “At the end of the day I am a girl. I don’t want to be a guy. I am perfectly comfortable with who I am, it’s just work.” This last point in particular is something Erika made clear more than once during the interview, she is a girl and happy being a girl no matter what is lately trending in the gender-politics zeitgeist. The versatility of Erika’s look are part of what have made her a favorite of Nicolas Ghesquière on the runway for Louis Vuitton as well as the stealthiest casting for Tom Ford advertising in recent memory. As exceptional as Erika’s CV reads, her ambitions are immense as evidenced in the admiration she holds for houses for which she has yet to work including Saint Laurent. “There is something that speaks to me [about Saint Laurent]…the whole music scene and underground.” At the bottom of it all, though Erika is willing to have a laugh whether it concerns Sweden’s export of babes or who is the greatest Batman of all time. And if readers are wondering, Michael Keaton!

“Next Questions — Erika Linder”; Interview and video, Damien Neva; Model, Erika Linder.

 

 

 

 

 

 

 


0 COMMENTS