having good manners

19 November 2016

 

 

 

 

Igårkväll fick jag ett mail, ett sådant där mail som man tragglar stavningarna i med familj och vänner innan man överhuvudtaget svarar på. När man talas till nedvärderande, hur ska man svara? Ska man vara diplomatisk och tydlig eller kanske rentutav sätta ner foten? Jag rekommenderades att först prova den diplomatiska vägen, dock i skarpa ordalag och visa att jag inte accepterade tonen i mailet. Ibland fungerar ju inte diplomati, tråkigt att därefter få ytterligare ett nedvärderande mail nu är andemeningen, att jag missförstått. Så, i nästa svarsmail blev tonen från min sida starkare och allt annat än diplomatisk. Aldrig har jag förstått hur människor med god utbildning och i ansenlig ålder, inte agerar på ett föredömligt vis. Vad jag dock lärt mig i mitt unga liv är att aldrig tillåta människor att sätta sig på mig, det fick jag nog av som barn i skolan. Jag försöker alltid behandla mina medmänniskor med vänlighet och vara tillmötesgående. Det är enkelt, vissa borde helt enkelt öva lite mer! Pussen

Yesterday evening I received a mail, that type of mail that you have to discuss over and over again with friends and family before responding. When talked down to, how to replay? Should one be diplomatic and distinct or maybe say enough is enough? I was recommended to try the diplomatic course first, even though with words describing that I did not approve of the behaviour. Sometimes diplomacy sadly not workds, so sad to get yet a letter in dispararing me as a person, now it was that I was missunderstanding. I answere that evil very harsh and all but diplomatic. I have never ever understood how people with good education and elderly, do not act accordingly.  One thing I learned in my young life, never let people treat you badly or bully, that I had enough of in school as a child. I always strive to treat everyone with kindness and accomodation. It is quite easy, some people should just excersise some more! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS