Mondays in bed

05 December 2016

 

 

 

 

 

Måndagen kommer att spenderas till största del i sängen med laptopen och ständigt skrivande och skrivande. Inte på min egen uppsats just nu, utan jag håller på och opponerar på en kurskamrats. Det är faktiskt himla jobbig för man vill vara så snäll och så konstruktiv som möjligt och när man ser att eleven inte lagt ner många timmar på sin uppsats och för resonemang uppåt väggarna, då blir det så svårt. Jag vill ju inte uppfattas som petig, samtidigt är det mitt ansvar och ingår i kandidatkursen att opponera korrekt i enlighet med skriftliga riktlinjer och inom vissa ramar. Suuck, well  nu har jag skrivit ihop en kort summering som komplettering och kommer att ta med mig hela opponeringsdokumentet och lämna över det dokumentet efter seminariet i morgon. Tror det blir bäst så! :) 

Annars idag så har jag tagit en kort pw med lilla Krispy och senare i eftermiddag är det dags för en ny frisyr och färg hos bästa Tito! Pussen

 

This monday will be spent mostly in bed with my laptop constantly typing and typing. Not on my own essay at this moment, but I am being an opponent to a classmate. It is actually quite hard because I want to be friendly, nice and constructive but when the student did not put in many hours on her essay and writes so strange stuff, my work gets more difficult. I do not wanna seem like a besserweisser, at the same time it is my responsibility and is a part of the BAcourse to be an opponent by rules and regelations from the university. Omg, well I have put together a short summery as a complement and will bring my opponentdocument to hand over after the seminar tomorrow. I think that will be the best way to face this! :)

Besides studies, I took a short pw with Krispy this morning and later this afternoon it is time for a new hair color and cut at Tito the master! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS