Crown Princess Victoria at Nobel - success!

11 December 2016

 

 

 

 

 

Vad kan man egentligen såsom blivande modevetare säga om Kronprinsessan Victorias klänning under Nobelbanketten annat än succé! :) Den blivande regenten gör allt rätt enligt mig. Kronprinsessan väljer svensk design och hon väljer också att visa miljömedvetenhet genom att klä sig i en klänning i ett material av en blandning av lyocell och ekologiskt siden. Alla rätt!!! Hon företräder och marknadsför såsom blivande regent sitt land på ett ypperligt sätt för att visa Sverige inte bara på modekartan men också såsom ett land som ligger i framkanten på miljöområdet. Medvetna val, och korrekta val! Dessa val ser man nu dagen efter har rönt stor uppmärksamhet i media, inte bara i Sverige utan även utomlands. Alla svenska sessorna valde svensk design, det är något som till och med tas med i rubrikerna dagen efter banketten! Vad det gäller Prinsessorna som helhet älskar jag valet av design och utvecklingen från föregående års val är enorm, inte minst med lovorden medialt. Medvetet, smart och ansvarsfullt! Men framförallt, hur vacker och kunglig är inte vår Kronprinsessa Victoria? 

Eftersom jag skriver en uppsats om Kronprinsessan Victoria ur ett modeperspektiv, så var alla kommentarer också underbara. Inte minst när min lärare och modeförebild modedoktorn Philip Warkander i en diskussion räddar upp nivån på mode i sina resonemang kring kläderna och vad som är mode!

(Lite överraskning när jag såg val av kommentatorer eftersom jag inte trodde inte ELLE skulle vara intresserad att bevaka Kronprinsessans klänningar och Nobelbanketten eftersom ELLE inte ens svarat på alla förfrågningar till att medverka med underlag till uppsatsen) Pussen

 

 

 

What can you really as a future fashioscientist tell about Crown Princess Victoria's dress during the Nobel Banquet else than huge success! :) The future regent has done everything right according to me. The Crown Princess choose Swedish design and she also choosed to show environmental awareness by wearing a dress in a material of a mixture of lyocell and organic silk. So correct!!! She represents and markets as being the future regent in our country in a great way to show that Sweden does not only has a fixed place on the global fashion map, but also that our country is in the front of caring for our planet in the environmental area. Conscious choices, and the correct choices as well! These choices we now witness the day after has attracted much media attention, not only in Sweden but also abroad. All Swedish princesses chose Swedish design, that facit is something which even gets included in the headlines the day after the banquet! As for the princesses as a whole, I love the choice of design and development from the previous year's selection is huge, not least with praise medially. Consciously, smart and responsible! But above all, how beautiful and regal is not our Crown Princess Victoria?

As I am currently writing an fashionscience essay about Crown Princess Victoria for fashion, all the verbal comments was wonderful to hear. Not least when my teacher and fashioninspiration the Fashion Dr. Philip Warkander showed the level of true knowledge in what fashion really is in the discussions)

(A bit suprised with the choice of fashion commentator because I did not think not ELLE would be interested and monitor the Crown Princess dresses and Nobel Banquet due to not even respond to my repeated requests to be of some light assist with data for my thesis) xoxo

 

 

 

 

All images from www.damernasvarld.se


0 COMMENTS