fashion science and I

25 December 2016

 

 

Picture featuring the Crown Princess Victoria. Image from www.kungahuset.se

 

 

Nu ramlar poletten ner! Det är under mitt uppsatsarbete om Kronprinsessan Victoria och mode, som jag verkligen förstår vilken djup kunskap om mode jag fått under dessa alla års universitetsstudier i modevetenskap. men även i etnologi. Nu förstår jag att jag ligger steget före, eller kanske rätteligen uttryckt, rätt i tiden för att i detta supermediala samhälle kunna analysera, planera, marknadsföra och individualisera modet i min framtida karriär. Jag inser hur djupt jag kan betraka människan som kulturvarelser utefter modet och även hur omgivningen betraktar människans yttre och på vilka grunder. Herregud, idag känns det som jag kommer ha utmärkta förutsättningar att jobba med mode och/eller kläder. Drömmen vore ju att få använda historien för framtiden, att få använda all den kunskap jag förvärvat! Nu känner jag mig stolt faktiskt. Ofta är jag väldigt självkritiskt, men idag känner jag att attans vad du kan Alice!!! Pussen

 

Finally I do understand! It is during my essaywriting about the Crown Princess Victoria and fashion, that I now really am sure about the deep knowledge about fashion I have obtained thru all these years of fashion science studying, and also with the ethnology studying. Now I do understand that I am one step ahead, or I might say, right in this age of supermedia communities to analyze, plan, market and individualize fashion in my future career. I see how deep I can look at humans as culturefigures and in fashion how the audience look upon the person surface and based on what grounds. Omg, today I feel I have achieved perfect factors for working within fashion or/and garments. The dream would be to get the opportunity to use my history knowledge for the future, to be able to use all my obtained knowledge! Today, I acually feel proud. I am usually my own worst criticizer, but I must say that today I feel like, you rock Alice!!! xoxo

 

 


0 COMMENTS