what color represents you?

08 January 2017

 

 

 

 

Mulberry creative director Johnny Coca. Favourite colour - Red. Photography by Toby Coulson

 

Eftersom jag är modevetare så är alla uttryck i olika konstformer, såsom mode, så himla viktiga för hur vi uppfattar andra och andra uppfattar oss. De är också centrala för självkänslan. Fanny Ambjörnssons bok "Rosa - den farliga färgen" fängslade mig totalt. Nu har jag precis läst en artikel om ett samarbete kring färgtolkningar där bl.a. Mulberrys Johnny Coca ingår. Läs artikeln här! Pussen

 

Due to being a fashion scientist all expression in all artforms, as fashion, are so important for how we interpreting others and how others interpret ourselves. They are also central for wellbeing. Fanny Ambjörnssons book " Pink - den dangerous color" really hit me hard. Now I just read an article about a project concerning color where amongst others Mulberrys Johnny Coca is active. Read article here! XOXO

 

 

 

 

 


0 COMMENTS