silk - innovations

10 January 2017

 

 

 

 

Artificial spider silk fibers on spools. (Credit: Marlene Andersson)

 

 

Det finns alltid en mängd intressanta artiklar på nätet för en modefreak som jag själv. Jag botaniserar dagligen i allt från artiklar om svenskt mode, miljömode, mode som konstform och ny teknik inom modeindustrin. Kanske mest av allt det jag tittar på är nya kollektioner om jag ska vara riktigt ärlig, hehe :) Den här artikeln från Forbes om tillverkning av siden på ett innovativt sätt, med svenska vetenskapsmän och uppfinnare, är väldigt spännande.Visar tekniken ge framsteg på detta område, så kan siden bli en billig tygvara och tillgänglig för så många fler i framtiden! Genialt! Pussen

 

 

A nest of artificial spider silk fibers (Credit: Lena Holm)

 

There is always a lot of interesting articles on the web for a fashion freak like myself. I botanize daily in everything from articles on Swedish fashion, sustainability, fashion as an art form and new technology in the fashion industry. Perhaps most of all I look at the new collections if I am truly honest, hehe :) This article from Forbes about production of silk in an innovative way, with Swedish inventors and scientists,  is very exciting. If new technique provide progress in this area,  silk can be a cheap fabric and available for everyone in the future! Ingenious! XOXO

 

 

Pictures from article mentioned in post at www.forbes.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 


0 COMMENTS