wednesdays @ mulberry

11 January 2017

 

 

Igår så bloggade jag inte av olika anledningar! 1. Jag var på opponerings seminarium hela dagen 2. Kvällen gick till att justera olika småsaker i min godkända uppsats. Uppsatsen är godkänd, men betyg får vi först veta när den justerade uppsatsen, efter opponering, granskats efter inlämningen på måndag. Idag, så är det full fart! Nu, är jag på väg till arbetet på Mulberry! Titta gärna in, dels har vi mycket nytt och del har vi vinter rea i affären! Pussen

Yesterday I did not post anything due to different reasons! 1. I was at my seminarie as opponent 2. The evening was spent doing small adjustments in my passed essay. The essay has passed, but our grades will be know after the essay has been adjusted after opponent views, so the mentor will set her degrees after the final draft is submitted on monday. Today, full speed ahead! Now, on my way to work at Mulberry! Why not stop by and check out the new fashion and also our ongoing sale in store! XOXO

 

Pictures from www.instagram.com/mulberryengland. Please click on image of your choice for a closer look.

 


0 COMMENTS