iris van herpen - art

23 January 2017

 

 

 

 

Iris Van Herpen ss2017 couture

 

 

Jag är så himla imponerad av Iris Van Herpen som ständigt omtolkar modet och gör modet till en konstform i sig. När jag ser den senaste couture kollektionen så är det för mig tydligt hur designern tolkar vår föränderliga tid i en föränderlig värld. Kanske också genom att ge oss hopp för framtiden. Kanske kommer denna turbulenta tid i världen förändras till det bättre, precis som en larv blir en fjäril. Kanske tolkar jag in för mycket i Iris Van Herpens konst, ändå kan jag inte komma ifrån stylingen av huvud såsom toppen på en larv och kläderna som vackra fjärilar i en utvecklingsprocess. Mode ger inte bara uttryck till vilka vi är eller vill vara. Mode spelar en aktiv roll i skapandet av människans alla olika sammansättningar och begrepp. I denna kollektion är det inga tvivel om att mode är ett sätta att tolka tiden, återleva något nytt och se historien och samtidens påverkan på vår värld. Älskar kollektionen, men det är väl redan uppenbart! Pussen

 

 

 

Iris Van Herpen ss2017 couture

 

 

I am so impressed by how Iris Van Herpen constantly reinterpret fashion and make fashion into an art form in itself. When I see the latest couture collection it is for me clear how the designer interpret our everchanging time in a vibrating world. Perhaps also by the collection is giving us hope for the future. Perhaps this turbulent time the world is changing for the better, just like a caterpillar becomes a butterfly. Maybe I interpret too much into Iris Van Herpens art, yet I can not get away from the styling of the head as the head of a caterpillar and the clothes as beautiful butterflies in the development process. Fashion not only gives expression to who we are or want to be. Fashion plays an active role in the creation of humans all different compositions and concepts. In this collection there is no doubt that fashion is a way to interpret time, relive something new and see the history and the contemporary impact on our world. I adore this collection, a fact already evident I do belive! xoxo

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look. 

 

 


0 COMMENTS