my current career

05 February 2017

 

 

 

 

 

Nu, har jag precis slutat på Stockholms Universitet och har min akademiska fil.kand i mode, så är det dags att ta nya steg ut i världen och då menar jag främst karriärmässigt. Jag tror pusselbitarna kommer falla på plats de närmaste månaderna :) Erbjudanden av olika slag har kommit in, dock är jag väldigt lojal så det måste kännas absolut rätt val. I veckan blev jag bl.a. kontaktad av ett stort vintagemode företag i U.S. som erbjöd mig en plattform för delvis bloggande och marknadsföring. De hade kollat in min hemsida och uttryckte lovord för min djupa kunskap om mode och även modets plats i historien och tolkningen av modets framtid. Jättepositivt, särskilt från ett sådant företag! Tyvärr, var jag tvungen att tacka nej i nuläget. Min hemsida är mitt uttrycksmedel och följer mig där jag finner plats i livet! Jag kan inte tänka mig att separera hemsidan från både mig själv privat med den enorma friheten det innebär, utan att den följer mig yrkesmässigt. Känner ni mig, så förstår ni varför! Pussen

 

 

 

 

Now, as I just finished attending Stockholm University and got my academic bachelor's degree in fashion theory, it's time to take new steps out into the world and with that I primarily mean career choices. I do think all the pieces will fall into place in the up-coming months :) Offers of various kinds have been received, but I'm very loyal so it must feel absolutely as the right choice for me to make a change. This week, among others that contacted me, I was offerered by a large vintage fashion company in the U.S a platform for partial blogging and marketing. They had checked out my website and expressed praise for my deep knowledge of fashion and fashion's place in history and interpretation of fashion's future. Very positive, especially from such a company! Unfortunately, I had to decline at present. My website is my means of expression, and follow me whereever my current place careerwise in life is! I can not imagine to separate the site from both myself privately with the immense freedom that means, but also professionally. If you know me, you understand why! xoxo

 

 

 

 

 


0 COMMENTS