lifechange - when all is black

12 February 2017

 

 

 

 

 

När allt känns som om det inte är jag som medverkar i historien av mitt liv! När det känns som allt är svart och jag finns under fortfarande vit som snö och helt oförstörd. Det är då det är dags att med egen kraft vända det svarta och göra livsnödvändiga förändringar i livet. Är det inte det som brukar kallas den inre styrkan? Det är nu jag måste ta fram den, använda den och ändra på en hel del saker i mitt liv av det jag själv kan påverka! Pussen

When it feels like I myself is not interacting in the history of my own life! When it feel like all is black and still underneath there is me still white as snow and totally intact. That is the time to, using the power inside, change all the black in order to make livechanging decisions. Is it not that this is what usually is called innerstrength? It is now I need to find it, use it and change a whole lotta things I can be in charge of in my life! xoxo

 

 


0 COMMENTS