a true swedish girl - or?

16 February 2017

 

 

 

Shhhhh! Jag är inte precis den svenska flicka alla tror, haha! Vad alla kanske inte vet är att jag är en fullständig mix av olika länder, så för att göra en matematisk uträkning så är mitt ursprung 25% Schweiz, 25% Irland, 25% Åland, 12,5% Tyskland och 12,5% Sverige. Min nationalitet är svensk för närvarande. Nu har jag ju även fått schweiziskt medborgarskap nyligen, därför kommer jag inom någon månad både ha schweiziskt och svenskt medborgarskap samt följdaktligen två olika pass att välja mellan :) 

Hur ser min familj ut i övrigt då? Herregud, mina närmsta släktingar och ingifta har ursprung i en mängd olika länder såsom Spaninen, Kina, Ryssland, Syrien, Senegal och Kanada. Likadant med religion i min familj: ortodox kristna, judar, katoliker, muslimer och protestanter. 

Är inte det himla fiffigt på något sätt att få vara nära och uppleva så många olika religioner, kulturer och traditioner. Jag tycker det får mig verkligen att växa som människa! Pussen

 

Shhhhh! I'm not exactly the typical all swedish girl everybody think I am, ha ha! What everyone may not know is that I am a complete mix with origini from different countries, so to do a mathematical calculation my heritage is 25% Switzerland 25% Ireland 25% Åland, Germany 12.5% ​​and 12.5%  Sweden . My nationality is just Swedish at this moment. I have also received Swiss citizenship recently, therefore I will within a month have both Swiss and Swedish citizenship, and consequently two different passeportes to choose from :)

How do my extended family look like then? My God, my closest relatives and in-laws originate from a variety of countries such as Spain, China, Russia, Syria, Senegal and Canada. Mix in religions to in my family: Jews, Orthodox Christians, Catholics, Muslims and Protestants.

Is not it so wonderful in so many ways to have a close connection and have the opportunity to in first hand experience so many different religions, cultures and traditions? I truly belive this face really makes me grow as a person! xoxo

 

 

 


0 COMMENTS