friday thoughts

24 February 2017

 

 

 

 

Idag har varit en sådan där dag som har erbjudit tid för reflektion! Det är bra för själen och hjärtat att ibland stanna upp och verkligen tänka kring de val man gör i livet. En sak som alltid hjälper är för mig att göra listor. Listor som högst upp har två rubriker, fördelar och nackdelar eller ibland plus och minus. När jag gör sådana listor blir det snabbt klart för mig, vilka val jag måste göra och varför. Istället för att tänka: om jag gjort si eller så, kan man jag ocksp komma på att jag gjorde mitt absolut bästa, eller hur! En sak under en dag för reflektion är också hur andra uppfattar mig, är det en sann bild de skapar eller är den utifrån deras förutsättningar eller kanske deras brister? Det slår mig ofta hur social, snäll och tillmötesgående jag är. Jag har inga problem med att vara bussig och jag lever också utefter att ge bra energi till de runtomkring mig, alltid! Det kostar faktiskt inget att ge komplimanger, ge en hjälpande hand eller ställa upp på alla sätt som man har möjlighet att göra. Tvärtom! Kanske är det också därför jag ogillar konflikter så starkt. Jag har aldrig förstått idéer som att trycka ner andra för att framhäva sig själv? Inte heller har jag förstått människor som bara tar och tar, dvs energislukare, och i gengäld allt de ger är bara strunt. I situationer med elaka eller beräknande människor ler jag ofta bara, inom mig är jag redan på väg någon annanstans! Vissa kan tro att min tystnad beror på rädsla för konflikter? För mig, är det bara en samling inför allt roligt jag kommer använda min energi på istället på min väg vidare i mitt underbara liv! Pussen

Today has been one of those days that has offered time for reflection! It is so good for both the soul and the heart to sometimes paus and really think about the choices one makes in life. One thing that always helps for me is to make lists. Lists with two top titles, advantages and disadvantages or sometimes pluses and minuses. When I make such lists, it soon becomes clear to me what choices I have to make and why. Instead of thinking: if I had done this or that,  I can also think that I did my absolute best, right! One thing with a day of reflection is also how others perceive me, is it a true picture they create, or is it simply based upon their prospects or perhaps their shortcomings? It strikes me how social, kind and accommodating I am. I have no problem with showing kindness and I also live after the principle of providing good energy to those around me, always! It actually do not cost a thing to give compliments, provide a helping hand, or be there and assist in every way that you are capable to. On the contrary! Perhaps that is also why I dislike conflicts so strongly. I have never understood the actions some take in putting others down in order to putting oneself up? Nor do I understand people who just take and take, ie energy guzzlers, and in return all they provide is just nonsense. In situations of evil or conniving people, I just smile, because within me I'm already on the way somewhere else! Some may believe that my silence is due to the fear of conflicts? For me, it's just a mental strenght building in order to look forward to all the fun things that my energies are going to be used for on my way forward in my lovely life! xoxo

 

 


0 COMMENTS