personal shopper - kristen stewart

10 March 2017

 

 

 

 

Har man en "passion for fashion" som jag har så är kommande filmen "Personal Shopper" med Kristen Stewart i huvudrollen ett måste. En stor del av min fil.kand uppsats om Kronprinsessan Victoria och hennes klädval var också baserad på intervjuer med hennes stylist Tina Törnqvist om hur hon skapar Kronprinsessans image och varumärke. Därefter så kom ju min akademiska analys med lite andra och utvecklade linjer i att när man skapar kunglighet kräver det djupare kunskap i allt från historia till etnologi och kräver mer hänsynstaganden än det som behövs för andra kända personer utan samma krav som är baserade på traditioner. Nu ser jag iaf fram mot den här filmen och även då det skrivs i recensionen av filmen, läs här, att den svenska målaren Hilma af Klint får plats i filmen: "Hon skapade abstrakt konst innan någon annan och hävdade att det var dikterat från andar från en annan värld". En film att längta till, särskilt när det är spöken och oförklarliga ting involverade, haha Pussen

If one has a "passion for fashion" as I do have the up-coming movie "Personal Shopper" with Kristen Stewart is a must to watch. A mayor part of my BA essay about the Crown Princess Victoria and her fashion choices was as you know based upon interviews with her stylist Tina Tornqvist about how she creats the image and brand of the Crown Princess. After her inputs my academic analysis proved different and developped ideas about the need for deeper knowledge of history and ethnology to create royalty and also the need for extended considerations based upon traditions, that other celebs do not have to live up to. Now, I do look forward to this movie and extra so as in the moviereview, read here, the Swedish painter Hilma af Klint has an impact in it: She was doing wild abstract art before anybody else and claimed it was being dictated by spirits from the great beyond". A movie to loong for, according to me as there are ghost and unexplainable things involved, haha! xoxo

 

 

 

 

Image of Kristen Stewart in the movie "Personal Shopper" from article mentioned in this post.


0 COMMENTS