chanel - why oh why?

21 March 2017

 

 

Är det inte så att modet ibland går till ytterlighetern i skapandet av personlig image!? Jag kommer aldrig att förstå dessa "smash and grabs" som lyxmode butikerna utsätts för? Herregud, jag arbetar själv i en lyxmodebutik precis intill i kvarterets hörnor! Som tur var lyckades inte denna kupp eftersom gallret inte gav vika, så idioterna gick därifrån tomhänta! Men jag tänker ett steg längre, vem vill köpa en artikel som är betydligt billigare än direkt i från affären? Varför finns det ens en andrahandsmarknad som stödjer dessa tilltag och är anledningen till dessa kupper?

Min personliga syn är att har du inte råd att handla direkt i affären, acceptera det och att du inte tillhör varumärkets kundkrets och välj något annat som bättre passar just din plånbok. Alla ser ändå igenom en persons smak och image, eftersom den har sin grund i människans praktiker såsom helhet! Pussen

Is it not so that fashion sometimes is going to far in the creation of personal image? I will never understand these "smash and grabs" that hits stores with goods from luxury brands? Omg, I myself work in a luxury segment store just close to this and on a corner in the same blocks! Luckily this attempt was unsuccessful due to that the grid did not give away, so the morons left empty handed! Although I think one step further, who want to buy an article that are so much more cheap then buying in store? Why are there a market second hand that supports this attempts and are the reason for their existance?

My personal view is that if you can not afford to buy items in store, accept that fact and that you are not a brand customer, so choose something else instead that better fits your wallet. Everybody still sees through a persons taste and image, due to that is has its basis in a persons acitivities in a whole! xoxo

 

Picture from www.expressen.se

 

 

 


0 COMMENTS