netflix and chill

06 April 2017

 

 

 

 

Jag erkänner! Det är roligt att titta på både ”Paradise Hotel” och ”Ex on the Beach” :) Precis lika roligt som att titta på ”En annan del av Köping”. Det som slår mig är att det är precis samma upplägg, en dokusåpa med människor som ska interagera med varandra. Vad som är mest slående är att det i alla serier finns frestelser, svartsjuka och ex. Skillnaderna är hur man hanterar förändrade relationer i gruppen när dessa uppstår! En slående skillnad är i att de förstnämnda programmen går allt ut på att utesluta en eller flera personer av de mest bisarra anledningarna, emedan det i det sistnämnda programmet är det viktigast för gruppen att vara vänliga och stötta varandra. Vilken grupp skulle du vilja tillhöra om du måste välja, och varför? Pussen

 

 

 

I confess! It's great fun to watch both "Paradise Hotel" and "Ex on the Beach" :) Just as much fun as watching "En annan del av Köping". What strikes me is that it's exactly the same plot, a reality show with people who interact with each other. What is most striking is all these series contains temptation, jealousy and exes. The differences are how they handle the changing relationships in the group when they arise: A striking difference is that the former programs go all-in to exclude a person or persons of the most bizarre reasons, while in the latter program, it is most important for the group to be friendly and support each other. Which group would you like to belong to if you had to make that choice,  and why that one? xoxo

 

 


0 COMMENTS