he´s just not that into you!

06 April 2017

 

 

 

 

”Dumpa honom”! Jag skulle inte kalla den här boken för min Bibel, ändå dyker den upp i mina tankar utefter olika situationer som jag ställs inför. Boken är väldigt enkel egentligen i sitt sätt att ställa upp frågeställningar om relationer och kärlek, samt ge vägledning därefter. Alltför ofta kommer frågor upp i mitt huvud som: Varför ringer han inte? Varför gick han med sina kompisar istället för att stanna med mig? Varför visar han inte hur mycket han tycker om mig inför alla? Svaren är enkla och du ska bara ”Dumpa honom”. Det finns egentligen inget annat universialt svar på dessa frågor annat än att: Han vill inte ha dig tillräckligt mycket! Så, då är det bara att skaka av sig dessa fåniga funderingar och gå vidare, eller hur? Kanske inte för dig, men för mig är det solklart att är inte kärleken djup och ärligt nog, så är det inte för mig! Pussen

 

”He´s just not that into you”! I would not go so far as calling this book my Bible, still it pops up in my memory as I face different situations. The book is very simple in its script as showing showing sceneries in relationships and love, with suggested conclusion and guidance. Too often, questions come into my head as: Why does he not call me? Why did he prefer to walk away with his friends instead of staying with me? Why does he not show how much he is into me in front of others? The answers are simply: ”He´s just not that into you!”. There really does not exist another universial answer to these questions other than that! So, then it is just to shake off those silly thoughts and move on, right? Maybe not for you, but for me it is obvious that if the love is not deep and honest enough, it's not for me at all! xoxo

 

 

 

 

 

 


0 COMMENTS