when you made the right choice - education

10 April 2017

 

 

Stockholm University Fashion Centra is located in Filmhuset

 

När man har valt rätt universitet, då känner man sig riktigt glad! Särskilt när utbildningen, modevetenskap, som tillhör institutionen för media- och kommunikationsvetenskap på Stockholms Universitet är rankad i sig som bäst i hela Sverige vad det gäller forskning och utbildning samt står sig himla bra i jämförelse med övriga Europa och för den delen hela världen.  Det är viktigt att tillhöra ett bra universitet, dels för att erhålla den bästa tillgängliga utbildningen inom sitt studieområde, dels för att hela världen vet att har man klarat den nivån då tillhör man den kretsen av ambitiösa människor som verkligen vill satsa på utbildning och kunskap. När jag funderade på utbildning så gjorde jag vissa överväganden och undersökte noga utbildningar och lärosäten. Från att ursprungligen funderat på modestudier på någon privat högskola i London och Paris, senare förstod jag att dessa högskolor (med sin intagning och utbildning) inte håller riktigt en traditionellt hög akademisk nivå! Därför valde jag utefter punktsatserna: 1. En utbildning som berör ett ämne som jag verkligen är intresserad av (mode/etnologi) 2. Utbildningen skulle kunna användas internationellt, om jag i framtiden flyttar utomlands (därför valde jag bort juridiken). 3. Utbildningen skulle leda till en universitets fil.kand och därefter kunna utvidgas till en magister och ske vid ett ansett universitet med god internationell ranking.

Jag är så himla stolt över att jag, trots allas varningar att mitt uppsatsämne (Kronprinsessan Victoria - klädsel i kunglig ämbetsutövning) inte var genomförbart,  men det verkligen gick att vetenskapligt forska om och lyckades ypperligt. Jag är också nu så himla stolt, när det bara gått drygt en månad sedan jag fick hem mitt examensbevis, att jag klarat av att kombinera heltidstudier med arbete inom lyxmode på hel- och halvfart under hela studietiden :) Nu letar jag efter en plats där jag får använda mina kunskaper och utvecklas! xoxo

 

Crown Princess Victoria working at the congress "Baltic Sea Future" (picture from www.svenskdam.se)

 

After selecting the right university, i do feel soo content! Especially as my field of education, fashionscience, sort under and are a part of the Department of Media and Communication Studies at Stockholm University and being so ranked as the top in Sweden in terms of research and education, and stands up amazingly well compared to the rest of Europe and indeed the world. It is important to belong to a high standard university, and to obtain the best education available in their area of ​​choosen studies, and also that the whole world knows that one has passed the grade while belonging to the circle of ambitious people who really want to invest a lot in education and knowledge. When I first thought about education and career, I did some consideration after research! From originally having thoughts of fashion studies at a private college in London and Paris, I quickly realized that these colleges (with their low admissions test and line of education) is not at a traditionally high academic level! Therefore, I chose like this: 1. An education that involves a subject that I am truly interested in (fashion / ethnology) 2. The education and exame should be able to be used internationally, in case I will in the future move abroad (because of this I did not choose law). 3. The education would result in an university BA and then be expanded to a master and be taken at a university with very good international rankings.

I'm so proud that I, despite everyone's warnings that my essay topic (Crown Princess Victoria - dress in royal duties) was not impracticabel, but it really indeed was possible and I managed a scientific research and succeeded superbly. I am also so proud, as it has yet only been about a month since I got home my diploma, that I managed to combine full time studies with work alongside in the luxury fashion market throughout all my studies:) As for now I am looking for a place where my knowledge can be of use and where I can develop even further! xoxo

 

 


0 COMMENTS