the fountain - amazing

19 April 2017

 

 

 

 

 

 

Igår tittade jag vilka filmer som fanns nedladdade på ett USB hemma. Min morbror Jesse älskar science fiction, så det fanns en film nedladdad som hette "The Fountain". Herregud, vilken film! En film som för mig allt djupare i tankar kring vår existens. Såklart, tolkar jag filmens budskap på mitt eget sätt och andra tolkar det på sitt sätt. Kanske är också det en del av tanken bakom filmen, att idén var att skapa en film som fick tittare att inte bara matas med det som visas på filmduken, utan faktiskt börja tänka djupare kring existentiella frågor. För mig är tolkningen att filmen, och de tre dimensionerna i tid, är ett kvitto på att döden inte är något att vara rädd för eller möjlig att förhindra för evigt. Däremot den stora kärleken, som följs i de tre dimensionerna, är det som är odödligt och följer själen i evighet. Sanningen är för mig att strävan efter att möta den sanna kärleken, den odödliga kärleken, är så mycket starkare än tron på evigt kroppsligt liv! Att få uppleva den sanna kärleken, är målet med livet! Se filmen, pronto! Pussen

 

Yesterday I checked out what movies that were downloaded to a USB in my home. My uncle Jesse loves science fiction, so there was a movie downloaded, "The Fountain." My God, what movie! A movie that for me offers a deeper insight in thoughts about our existence. Of course, I interpret the plot of the film in my own way and others interpret it their waya. Perhaps this is also a part of the idea behind making the film, an idea to create a film that made viewers to not only look on the screen, but actually begin to think more deeply about existential issues. For me the interpretation of the film, and the plot with three dimensions of time, is proof that death is not something to be afraid of or preventable as being able to live forever. However the true love, which we see in all the three dimensions,  is immortal and follows the soul into eternity. The truth is for me that to endeavor the finding of ones  true love, the immortal love, is so much stronger than the belief in an eternal physical life! To be blessed to experience that one true love, is the meaning of life! See the movie, pronto! xoxo

 

 


0 COMMENTS