schibsted - the future for media?

05 May 2017

 

 

SCREENSHOT OF SUNDVE FROM THIS YOUTUBE VIDEO.

 

 

Jag läste en himla intressant artikel av Joseph Lichterman på NiemanLab (Harvard Universitet) :) Ofta funderar jag kring kundsegment, personifierad media utifrån kundens intressen. I mitt fall såklart inom specialiseringen, modet, främst! Hur jobbigt är det inte att gå in på nätupplagor med hur mycket pop-up annonser som helst och leta sig vidare i ett ständigt skrollande för att nå just den typen av nyheter som just jag själv är ute efter, eller via helt värdelösa trubbiga sökfunktioner på dessa sidor? Det är därför den här artikeln är så himla intressant! Även om jag är superduktig på att hitta nyheter på nätet, upplärd av min mor som är mästare just på nätsökningar, så är det inte alla som kan just den biten. Jag går aldrig in på modesidor och tittar på allt, utan jag söker via google i en kombination av tid, sökord och teckenkombinationer, efter just det jag vill veta om det kommit några nyheter kring. Det är aldrig så att jag går rakt in på modemagasins nätupplagor och blir serverad, utan jag hittar det jag är ute efter i min egna personliga sökning. Tänk om nyheterna var mer personifierade och levererad tekniskt till kunden på det sätt kunden själv har intresse för, magi! Läs hela artikeln här! Pussen

 

I read an extremely interesting article by Joseph Lichterman on NiemanLab (Harvard University) :) Often I think about customer segments with personalized media based on customer interests. In my case, of course, within the specialization area of fashion, mainly! How tough is not to get online updates with soo many pop-up ads as you are trying to constantly be in search for exactly the kind of news that I am personally in search for, or even trying to use the blunt search function on these online magazines? That's why this article is of such great interest! Although one of my superpowers is finding online news, taught by my mother who is a "master of the google", it's not so many who has learnt this way to search and master it. I never go to fashionpages and look at everything, instead I'm searching through google in a combination of time, keywords and character combinations, mainly after what news I want to know more about and if they exist. I never so that go straight to the fashion magazine's online editions and get served, instead I find what I'm looking for in my own personal search. Imagine in the future if the news was more personalized and delivered technically to the customer in the sense that the customer self had an interest for,  magic! Read the full article here! xoxo

 

 

Picture from article mentioned in post.


0 COMMENTS