mulberry - to meet new consumer habits

27 May 2017

 

 

 

 

 

 

Du vet hur jag alltid försöker hålla mig uppdaterad och relevant inom modeindustrin. Även om jag har bara några veckor kvar att arbeta för Mulberry gillar jag att hålla reda på modehusets förändringar och utveckling av varumärket. :)

Jag läste i British Vogue: Mulberry har meddelat att i stället för att ha en show på London Fashion Week i september, kommer varumärket att hålla privata möten med press och köpare i London och Paris för att visa dem kollektionen för våren / sommaren 2018 med sikte på att återvända till schemat nästa februari som ett direkt-till-konsument varumärke - vanligare kallat som, se nu, köp nu. Läs hela artikeln här

Mulberrys CEO Thierry Andretta berättade för British Vogue: "Vi måste vara relevanta! Vi upptäckte att allt fler av våra kunder når oss från internet och de inte ville vänta på produkten, så vi gör förändringar för att specifikt rikta oss mot de digitala konsumenterna på ett strukturerat sätt!" Vidare berättade Andretta att: "Ready-to-wear fungerar precis som lädervaror med bl.a. leveranser. Vi kommer att samordna dem tillsammans eftersom vi har en livsstilsmetod som gör att de måste vara tillgängliga samtidigt", förklarade han . "Det finns mycket samordning att göra av vår marknadschef och Johnny's team, men vi är redo att genomföra det nu. Vi undertecknade ready-to-wear licenser för ett år sedan, så vi behövde ge det tid och nu vet vi hur det fungerar. " Vad tycker den kreativa chef för Mulberry, Johnny Coca, om detta nya tillvägagångssätt? Andretta berättade för Vogue om saken: "Johnny stödjer saken. Från Johnnys synvinkel är det frustrerande att se att kunden vill ha den produkt du har skapat men du kan inte ge den till kunden", sa Andretta. "Han validerade detta beslut och står bakom det." Läs hela artikeln här!

Strax en promenad till jobbet i Mulberry flaggskeppsbutik på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Solen skiner och sommaren är äntligen här, wiiie! Pussen

 

 

 

Mulberry CEO Thierry Andretta

 

 

You know how I always try to stay updated and relevant inside the fashionindustry. Although just a few weeks left working for Mulberry I do like to keep up with the changes and developments of the brand. :)

Accordning to British Vogue: Mulberry has announced that instead of having a show at London Fashion Week this September, the brand will hold private appointments with press and buyers in London and Paris to show them the spring/summer 2018 collection, with the view to returning to the schedule next February as a direct-to-consumer brand - more commonly referred to as see now, buy now. Read full article here!

Mulberry CEO Thierry Andretta told British Vogue: "We have to remain relevant! We were finding that more and more our customer was reaching us from the internet and didn’t want to wait for the product and so we are moving to specifically target the digital consumer in a structured way!" he said. Furthermore Andretta said that: "Ready-to-wear will work exactly the same way as leather goods with drops and deliveries. We will coordinate them together as we have a lifestyle approach and they need to be available at the same time," he explained. "There is a lot of coordination to do by our marketing manager and by Johnny’s team, but we are ready to do it now. We only signed the ready-to-wear licenses a year ago, so we needed to give it time and now we know how that works." What does creative director of Mulberry Johnny Coca think of this new approach? Andretta told Vogue about this: "Johnny is supporting it. From his point of view, it is frustrating when you see your customer wants the product you have created and you’re not able to give it to them," said Andretta. "He validated the decision and is behind it."Read full article here!

Soon, a walk down to work at Mulberry flagshipstore at Birger Jarlsgatan in Stockholm. The sun is shining and summer has finally arrived, wiiie! xoxo

 

 

Mulberry Creative Director Johnny Coca

 

 

All pictures from www.vogue.co.uk. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


0 COMMENTS