GUCCI - Alessandro Michele - Guccify yourself

01 June 2017

 

 

 

 

 

 

 

Ni vet ju redan hur mycket jag fullkomligen ääälskar magikern Alessandro Michele och hans tolkning av tiden i modet. Just för att hans moderna tolkning är utav respekt för historia och med ett öga för framtiden i en underbar mix. Nu har kollektionen ss2018 Resort kommit ut och han gör mig verkligen inte besviken trots mina höga förväntningar. Denna gång har han han, tillsammans med de ååå så klara referenserna till italiensk renässans, även lyckats inkorperera antikens Grekland och Egyptien. Jag förstår verkligen inte hur han kan få det att fungera på så sätt, att när jag ser en underbar outfit, så blir det en sorts process start i mig: Först ser jag helheten och avgör direkt hur den tilltalar mig estetiskt, därefter så gör jag en tvärtom-process mot hur designers bygger upp och konstruerar looker och plagg, jag dissekrerar. Plagg för plagg, accessoar för accessoar, smink och hår allt får gå igenom en identifikations process av igenkännande i min hjärna. Jag finner referenser till historia och nutid, jag finner referenser till porträttkonst, arkitektur och poesi. Kort sagt, kollektionen stimulerar inte bara min hjärna utan den fyller också mitt hjärta med kärlek! xoxo

 

 

 

 

You already know how much I absolutely adore the magician Alessandro Michele and his interpretation of time in fashion. Must be as his modern interpretation is created out of respect for history and with an eye for the future in a wonderful mix. Now the ss2018 Resort collection has come out and he does not make me disappointed although high expectations. This time he has, together with those ooh so clear references to the Italian Renaissance, also succeeded in incorrigating the ancient Greek and Egyptian history. I really do not understand how he can make it work? In my head, as I experience a wonderful outfit,  a process starts off inside me: First, I see the whole and decide directly how the look appeals to me aesthetically, then I do a reverse process towards how designers build and construct looks and garments, I dissect. Garments for garments, accessories for accessories, makeup and hair, everything dissects through an identification process of recognition in my mind. I find references to history and the idea of the future and interpretation of today, I find references to portraiture, architecture and poetry. In short, the collection not only stimulates my brain but it also fills my heart with love! xoxo

 

 

 

 

All pictures from www.vogue.com. Please click on image of your choice for a closer look.

 

 


0 COMMENTS