goals in life - my bucketlist

25 July 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Är inte de här bilderna av Annie Leibovitz fullkomligen magiska? Så inspirerande och lockande! Så livfulla och kärleksfulla! Älskar dom.

Kanske lite dumt, men jag gjorde en sådan där bucket-list när jag fyllde 20 år. Även om allt kanske inte kommer att ske inom den tid jag önskade så är jag helt övertygad att framtiden för lilla Alice ser väldigt ljus ut, precis som livet hittills varit :) Några delar i min lista är redan avbockade som t.ex. en akademisk examen innan jag fyller 22 år och prova på olika modejobb samt få en första heltidsanställning innan 24 år! De andra lite kluriga sakerna var att gifta mig med någon som jag älskar över allt annat och vill spendera hela mitt liv med, innan jag fyllde 25 år. Lite knepigt kanske, jag har ju fyllt 23 nu, haha? En annan sak var också att föda mitt första barn innan 26 och därefter skapa en jättestor familj med flera barn, hästar och hundar? Hmmm, kanske måste justera lite i årtalen, även om målen är desamma fortfarande? Ingen stress alls egentligen, kanske är jag mer mogen nu än när jag skrev listan?  :) Allt gott kommer till den som väntar, eller hur! Huvudsaken är ändå att finna den rätta platsen i livet och med det också dela sitt hjärta med den bästa personen! Pussen

 

 

 

 

 

 

 

Are not these pictures by Annie Leibovitz completely magical? So inspiring and enticing! So vibrant and loving! Love them.

Maybe a little stupid, but I created a bucket list when I was 20 years old. Even though everything may not happen within the time I then wished for, I'm completely convinced that the future for little Alice looks very bright, just as life so far has been so far :) Some parts of my list are already completed in time, as for example, an academic degree before 22 years old and try on different types of fashion jobs and get my first fulltime fashionjob before 24! Other goals were things as, marrying someone I was so head over heels completey in love with and wanting to spend the rest of my life with, before reachin 25 years. Might be a bit tricky as I already turned 23, haha? Another thing was also to give birth to my first child before 26 and then create a huge family with several children, horses and dogs? Hmmm, maybe I do have to adjust the goals a little bit, even though the bucketlist in the big picture remains the same? There is actually no stress at all, maybe I'm more mature now than when I wrote the list? :) Everything good comes to the one that waits, right! The main thing is to find the right place in life and share it with the best person! xoxo

 

 

 

 

All pictures by amazing photographer Annie Leibovitz.

 


0 COMMENTS