hervé pierre

04 January 2018

 

 

 

 

 

Picture of Monsieur Hervé Pierre from article mentioned in post, www.nytimes.com

 

 

 

 

Nu kommer jag bara ha tid för ett litet kort inlägg, ändå känns det viktigt att informera er om Herr Hervé Pierre! Känner ni inte till honom alls, så läs artiklarna av Suzy Menkes och Vanessa Friedman :) Pierre har klätt kvinnor i maktens korridorer genom generationer! Nu är han i mode strålkastarljuset som lyser starkare än någonsin på honom, då han även klär Melania Trump! Inte konstigt att Melania valt Pierre som personlig stylist! Det krävs så ytterst mycket av stylister som klär människor som är så offentliga och där modet de bär ständigt blir föremål för tolkning. Det krävs så mycket mer än, som förr i tiden, att den som hjälpte med kläder/accesoarer kunde knäppa knappar och stryka kläder fint. Det krävs, som jag alltid återkommer till, en väldigt djup kunskap/intresse om samhället, historia, religion och kanske framför allt förståelse för modet som uttryck (image, varumärke och symbolisk) och konstform! Pierre verkar besitta dessa kunskaper till fulländning, vilket jag tycker framgår av några få exempel i det här lilla korta filmklippet nedan! ÄlskarT

 

Now I just have time for a brief post, yet I feel it is important to let you know about Monsieur Hervé Pierre! If you do not know about him at all, read the articles by Suzy Menkes and Vanessa Friedman :) Pierre has dressed women in the centra of power thru generations! Now, he is in the fashion spotlight shining stronger than ever on him, as he also styles Melania Trump! No wonder Melania chose Pierre as a personal stylist! There are so many qualification that needs to be fulfilled by stylists who dress "powerpeople" who are so public and the fashion they wear constantly being subjected to interpretation. This has changed a lot if we look back in history, a  time when the one who helped out with clothes / accesories should for instance snap buttons and iron clothes well. It is vital, as I always return to, for these stylists to have a very deep knowledge / interest in society, history, religion and perhaps above all understanding of fashion as an expression, image/branding and symbolism, and as an art form! Pierre seems to possess all these skills into perfection, which I especially think examples from this little short movie clip below shows! Love it

 

 

 

 

 

 

 


0 COMMENTS