Tennis - a big part of my childhood

22 October 2015

 

Älskade TSK Malmen! Här är huset med banorna jag spelade mest på som barn, även utomhusbanorna användes flitigt för att variera underlag <3 Beloved Tennisclub Malmen! Here is the house with the courts I played most on as a child, even the outdoor courts was often used in order to vary surface <3

 

Jag träffade en tennisspelare igår som ville dra med mig ner till Monte Carlo idag haha! Då kom jag på en sak som inte många vet om mig idag, vilket är att jag spelade väldigt mycket tennis som barn. Det började lite lätt när jag var 6år med spel i grupp. Jag blev snabbt för bra för min grupp och bytte mot äldre barn. Samtidigt så spelade jag tennis på asfaltsplanen till en skolgård i närheten där jag bodde nästan varje kväll. Det var min och min pappas egna dagliga stund att när mörkret föll, ta våra tennisrack och gå till skolgården och slå bollar mot en hög trävägg. Till slut räckte det inte för mig att spela i grupp och på skolgården, så när jag var 9 år började jag anlita en privattränare Johan Kareld. Herregud vad han fick mig att springa haha! Jag spelade med Johan väldigt ofta och på loven kunde det bli att vi anlitade honom dagligen. Ibland fick jag ta små uppehåll på Johans inrådan, pga en handled som blev lite överarbetad några gånger som han brukade linda på mig. När jag var 11 år bestämde Johan att jag måste välja att satsa eller inte. Med satsa berättade han kommer flera tester kring hjärta och sånt + en hel del bl.a konditionsträning. Hemma var det stora diskussioner, eftersom jag parallellt med tennisen också hade ridsport som ett stort intresse. Mina föräldrar sa att jag skulle välja själv och välja med hjärtat, antingen satsa fullt ut på tennisen eller satsa fullt ut på ridsporten. Jag valde att önska mig en egen ponny, vilken jag sedan fick på min 12-års dag. Tennisen fortsatte jag med några år efter, med lite matcher med min far. Men min vinnarinstinkt och att jag är så dålig förlorare, gjorde att trots att jag redan som 11åring ofta ledde matcher mot min far, så vann han kanske en boll vilket gjorde att jag förlorade tempramentet helt, la mig på banan, skrek och kastade racket ….. Herregud, John McEnroe har inget på mig haha. Minnen, underbara minnen <3

I met a tennis player yesterday who wanted me to fly down with him to Monte Carlo today, haha! Then I remembered one thing that not many people know about me nowadays, which is that I played a lot of tennis as a child. It started a little easy when I was 6 years old with games in a tennis group. I quickly became too good for my group and switched to a group with older children. At the same time, I played tennis on asphaltpitch on a schoolyard near where I lived almost every night. It was my and my father's own daily moment when darkness fell, taking our tennis racket and go to the schoolyard and hit balls against a high wooden wall. Later it was not enough for me to play in a group and in the playground, so when I was 9 years old I began to hire a privatecoach Johan Kareld. God, how he got me running haha! I played with Johan very often and on holidays it could be that we hired him daily. Sometimes I took small breaks by Johan's advice, because of a wrist that was a little overworked a few times that he used to wrap. When I was 11 years Johan decided that I must choose to go for tennis in whole or not. With going for it Johan told us that several tests as the heart and stuff had to be done + a lot of cardio training, among others. At home we the many discussions, because I, parallel to tennis, also had the equestrian sport as a major intrest. My parents said that I should choose for myself and choose with my heart, either vigorously tennis or invest fully in equestrianism. I chose to wish for a pony, which I also got on my 12th birthday. Tennis, I continued with a few years, with some matches with my father. But my winner instinct and due to that I am an awful loser, I already as 11 years old often had outbursts in matches against my father. He won maybe one ball, which resulted in that I lost my temper completely, laid down on the court, screamed and threw the racket away... .. My God, John McEnroe has nothing on me haha. Memories, wonderful memories <3

 

Min favorittränare som helt enkelt var den bästa tennistränaren jag kunde fått, Johan Kareld :) My favorite coach that simply was the best tenniscoach I ever could have had, Johan Kareld. :)

 

 


0 COMMENTS