What ever will I do?

17 November 2015

 

 

 

Prioriteringar, prioriteringar ! Försöker få kontroll av allt jobb, studier och fritid. Så hektiskt just nu. Idag har jag varit studerat precis hela dagen förutom en tur till biblioteket och en pw med Krispy. Jag har hittills fått ihop material till två seminarier, ett på torsdag om stadsliv och ett på fredag om Skansen. Den stora uppgiften som jag också påbörjat handlar om kollektivtrafiken i Stockholm och den måste vara klar inför vårt studiebesök på Färffabriken på fredag morgon. Herregud, söka efter litterära resonemang som stödjer egna analyser från 6 böcker och skriva ihop ca 10 sidor och bara ha några dagar till förfogande, stress, stress och stress! Men, det är självvalt för att kunna dra ner på studierna i december och under våren :) Nästa vecka hoppas jag ha mer tid för att umgås och träna. Laters <3

Min planering:

Onsdag: Studera hemifrån och eventuellt möte gruppen på kvällen inför uppgift ”Kollektivtrafik”

Torsdag: Seminarium f.m avseende stadsliv Jobba e.m Suit kvällen

Fredag: Seminarium Färgfabriken fm Seminarium Skansen em.

Lördag: Släktträff

Söndag: Vila och ta i tu med planering för måndagens studier.

 

Priorities, priorities! Trying to get control of all the work, study and leisure. So hectic right now. Today I have been studying all day, except for a trip to the library and a pw with Krispy. So far I have gathered material for two seminars, one on Thursday about urbanlife and on Friday Skansen. The great task that I also started today is about public transportation in Stockholm and must be completed prior our visit on Färgfabriken in Friday morning. Oh my god, search for literary reasoning in support of my own analyzes from 6 books and write upto about 10 pages and just having a few days available, stress, stress and stress! However, it is my choice to cut down on the studies in December and in the spring :) Next week I hope to have more time to socialize and train. Laters <3

My plan:

Wednesday: Study from home and possibly meeting the group in the evening before the task "public transportation"

Thursday: Seminar am concerning city life Career pm Suit evening

Friday: Seminar Färgfabriken am Seminar Skansen pm.

Saturday: Family Reunion

Sunday: Rest and planning for Monday's study.


 


0 COMMENTS