Wanna live in wonderland - Alice world ?

29 November 2015

 

 

 

Förlåt för den dåliga uppdateringen, men jag har haft alltför lite tid de senaste dagarna :) Vad har hänt sedan sist då? Jag har haft tenta i kursen ”stadsliv”. Jag har varit ute på trevliga middagar och festat på Bubbles and Brunch, V, Hells och WhiteRoom :) Träffat en hel del underbara människor och en del mindre underbara människor! Jag är på topp och superlycklig samtidigt som en ”liten flicka/hålldam i manskropp” har försökt sitt bästa att skapa drama, men misslyckats som vanligt eftersom vi vet sanningen :) Det enda jag kan säga är jag finns här fortfarande och på samma sätt <3 Kommande vecka kommer jag fokusera en hel del på träningen något som är en förutsättning för en god balans och ett hälsosamt liv. Idag är det första advent! Snart ska det det pyntas och ätas pepparkakor och lussebullar och drickas varm och god glögg :) Första advent är som alla vet att man väntar in något. Det är något stort som kommer komma och förändra ens liv! Vad man måste lära sig av livet dock är att förändring kommer inifrån, ibland måste man välja sin väg, sin kärlek, sin överlevnad och för att välja det måste man svänga runt och bryta allt som får en att riskera sin hälsa och till och med sitt liv! Ibland kan det till och med innebära att välja bort den person man tror är sin bästa vän, men i själva verket visar sig bara vara en utnyttjare som hänsynslöst bevakar sin inkomstkälla, utan hänsyn till sin ”väns” behov, nödvändigheter och önskningar i livet genom manipulering, lögner och skitsnack! Förändring kommer inifrån och är det något jag lärt mig av livet så är det att godhet, kärlek och omtanke är den enda rätta vägen att leva sitt liv, och på den vägen fortsätter jag vandra lyckligt :) Love Ya <3

 

Sorry for the bad update, but I had too little time for this the recent days :) What has happened since last time? I have had the exam in the course "city life". I have been out on nice dinners and partied at Bubbles and Brunch, V, Hells and White Room :) I have met a lot of wonderful people and some less wonderful people! I'm at the top, super happy even though a "little girl / female companion in a man's body" has tried his best to create drama, but failed as usual because we know the truth :) The only thing I can say is that I'm here still and in the same way <3 Next week I will focus a lot on training which is essential for a good balance and a healthy life. Today is the first sunday of advent! Soon we will decorate and eat gingerbread and saffron buns sipping on hot and delicious mulled wine :) First sunday of advent is like everyone knows a time of expecting something. That something great will come and change your life! What you have to learn life, however, is that change comes from within, sometimes you have to choose your path, your love, your survival and for choosing that you might have to turn around and break everything that may be a danger to your health and even your life! Sometimes it may even lead to deselect the person you think is your best friend, but in fact turns out to be only a parasite who ruthlessly guard his source of income, without regard to his "friend's" needs, necessities and desires in life by manipulation, lies and bullshit! Change comes from within and if it is something I have learned in life, it is that kindness, love and care is the only right way to live ones life, and this path I continue wandering happy on :) Love ya <3

 

 

 


0 COMMENTS