Fashion grand lady Iris Apfel and Bracelets That Tracks Health

14 January 2016

 

 

Jag läste att nyligen avslutade studier visar att 1/3 av alla människor skulle känna det pinsamt att bära idrotts teknik som accessorar och nu vill Apfel ändra på det. Apel som medverkar till en kollektion med armband i samarbete med WiseWear menar att: ""Om teknik finns som kan komma att rädda mitt liv, så kan åtminstone ett steg vara att tekniken ser bra ut medan den gör det."

Dessa smarta smycken innehåller också standardfunktioner som hjälper användare att använda e-post och skicka påminnelser för händelser och möten. En rad hälsobefrämjande funktioner finns även sådana som att kunna mäta kroppens vätskenivåer och brända kalorier.

Apfel fortsätter: "Jag tycker att det är en lysande idé. Jag glömmer ofta att dricka tillräckligt med vatten, så jag torkar ur och har erfarenhet av att bli mycket yr. Jag känner folk som har fallit och att det har haft katastrofala följder, alltifrån ett ont knä till döden Detta gör att du vet om det och blir medveten så att du kan t.ex. stanna och tanka." Apfel säger sig gilla idén av att medverka genom att skapa smycken "som hjälper kvinnor hålla sig friska på ett attraktivt sätt ".

Som vanligt, även i denna high-tech teknik värld, ligger modets grand lady Iris Apfel som vanligt helt rätt i tiden! :)

I read that new studies has shown that 1/3 of all people would be embarrased to wear sporting wearable tech as accessoires, but now Apfel want to change this. Apfel collaborates to make bracelets with WiseWear and says: "If a technology is going to strive to save my life; then at least take the next step to make me look good while doing it."

The smart jewelry also includes standard features that help users emails and send calendar reminders for events and appointments. If that weren't enough a longe row of healthdata can be checked including stuff like tracking hydration levels and burned calories.

Apfel continues: "I think it's a brilliant idea. I forget often to drink enough water, so I dehydrate and I have had the experience of getting very woozy. I know people who have fallen and have had disastrous results, ranging from a bang in the knee to death, It lets you know that and makes you aware of it so you can stop and tank up." Apfel tells that she likes the idea of contributing by designen jewellery "that help women stay healthy in an attractive way,"

As usual, even in this high-tech world, fashions grand lady Iris Apfel is leading the way in fashion. :)

 

Pictures from WiseWear

 


0 COMMENTS