Fashionweek Stockholm - Virtual Reality - Ida Klamborn

20 January 2016

 

 

Swedish designer Ida Klamborn (Picture from www.forbes.com)

 

Fashion Week Stockholm är snart här :) 1–3 februari visas höstens mode och säsongens tema är ”Teknik & Mode” vilket bl.a märks genom en interaktiv front row, laserinstallation och en paneldiskussion på temat.

På onsdagen demokratiserar Ida Klamborn sin front row där man för första gången livestreamar en modevisning i interaktiv virtual reality. Till visningen har kändisar som Rebecca & Fiona, Little Jinder, Michel Dida och Bea Åkerlund ställt sig bakom initiativet och givit bort sina platser på front row till förmån för allmänheten där interaktiva robotinstallationer utrustade med virtual reality-kameror istället kommer att ta plats. Genom en specialutvecklad app kommer modeintresserade kunna se visningen live i virtual reality och ge realtidsfeedback på visningen som manifesteras i robotinstallationen.

– Min inspiration kommer från unga personer som inte alltid får ta plats i modevärlden. Jag ger därför en del av min front row till dem för att visa att vi kan bryta traditioner i modevärlden och att framtiden är fylld av nya möjligheter, säger Ida Klamborn, nominerad till Årets Designer 2015

Vem som helst har möjlighet att ge realtidsfeedback under Ida Klamborns visning den 3 februari med hjälp av en Cardboard eller via appen ”Front Row”. Publiken kan tycka till om och hylla plaggen genom att trycka på en ”like” knapp i appen eller på Cardboarden, som då signalerar ett starkare ljusflöde på robotinstallationen. Engagemanget och åsikterna från allmänheten kommer sedan Ida Klamborn använda i sin utvärdering av visningen.

– Säsongens tema på Fashion Week är Teknik & Mode, något vi tar fasta på i Democratic Front Row där vi visar att den svenska modeindustrin inte är rädd för att bryta invanda mönster genom nya tekniker. Vi låter virtual reality- tekniken bli ett verktyg för att nå konsument i ett så pass tidigt skede och skapar ett direkt engagemang både på och utanför visningsarenan, säger Emma Ohlson, generalsekreterare på ASFB, arrangör till Fashion Week i sitt pressmeddelande.

– Med Democratic Front Row vill vi på ett annorlunda sätt visa hur man med hjälp av uppkoppling kan upptäcka användbar och ny teknik. Sen tycker vi om att bryta normer. Modescenen är begränsad till några få, vi vill ta det till allmänheten och låt dem komma till tals, säger Karl Skoog, Brand Engagement Manager på Tele2.

Även Forbes har uppmärksammat modehändelsen och skriver bl.a om Ida Klamborns moderna drag.

Från och med den 20 januari finns det möjlighet att beställa hem ett par Cardboards, designade av Ida Klamborn, på democraticfrontrow.com. Det finns totalt 1 000 Cardboards och det är först till kvarn som gäller. Visningen går också att se live i appen ”Front Row” den 3 februari kl 17.15.

Länk till sajten finner du här !

 

Stockholm Fashion Week is almost here :) February 1-3 is the a/w 2016 displayed and the season's theme is "Technology and Fashion", which among others include an interactive front row,  a laser installation and a panel discussion on the theme.

On Wednesday Ida Klamborn democratize the front row where for the first time live streaming of a fashion show in interactive virtual reality will take place. To make it happen celebrities like Rebecca & Fiona, Little Jinder, Michel Dida and Bea Åkerlund endorsed the initiative and gave away their seats on the front row for the benefit of the general public where interactive robot installations equipped with virtual reality cameras instead will take place. Through a specially developed app fashion aficionados will be able to see live view in virtual reality and provide real-time feedback on the display as manifested in the robot installation.

- My inspiration comes from young people that are not always allowed to take place in the fashion world. I therefore give a part of my front row to them in order to show that we can break the traditions of the fashion world and the future is full of new opportunities, says Ida Klamborn, nominated for the Designer of the Year award 2015

Anyone is able to provide real-time feedback during Ida Klamborns display Feb. 3 with a Cardboard or via the app "Front Row". The audience can speak up on and celebrate the garments by pressing the "like" button in the app or on Cardboard, which then signals a stronger light output of the robot installation. The commitment and the views of the public will then Ida Klamborn use in an evaluation of the display.

- This season's theme at Fashion Week, Technology & Fashion, is something we can take show with the Democratic Front Row where we show that the Swedish fashion industry is not afraid to break old patterns with new technologies. We allow virtual reality technology to become a tool to reach consumers in a sufficiently early stage, creating a direct commitment both on and off the display arena, says Emma Ohlson, Secretary General of ASFB, organizer of Fashion Week in a pressrelease.

- With the Democratic Front Row, we want a different way to show how, with the help of connectivity may discover useful and new technology. Then we like to break the rules. Fashion scene is limited to a few, we want to take it to the public and let them be heard, says Karl Skoog, Brand Engagement Manager at Tele2.

Even Forbes has drawn attention to the fashion event and the review takes up Ida Klamborns modern ideas.

As of January 20, it is possible to order a pair of cardboards, designed by Ida Klamborn, on democraticfrontrow.com. There are a total of 1,000 cardboards and it is first come first served basis. The display also is able to be seen live thru app 'Front Row' on 3 February at 17.15.

Link to the site can be found here !

 

 


0 COMMENTS