FBF - Flash Back Friday - Good friday

25 March 2016

 

 

 

Även om jag är riktigt höjdrädd, så kände jag mig alltid så trygg och hemma uppe på det där hustaket under sommaren 2015 <3

Idag är det verkligen FBF (Flash Back Friday) eftersom det är långfredag :) Vad hände på långfredagen enligt historien? Världens mest kända man blev sviken och dödad av sina närmaste för deras egen vinning! Så, min uppmaning idag är att vara snälla och goda mot varann! Var glada för varandras lycka och framförallt stå inte i vägen och förstör din ”bästa väns” lycka av dina egna egoistiska skäl, då är du värre än en fiende och en riktigt falsk vän! Peace out <3

 

Although I'm really afraid of heights, I felt so safe and right at home up there on that roof in the summer of 2015 <3

Today it is really FBF (Flash Back Friday) because it's Good Friday (good as in holy) What happened on Good Friday according to history? The world's most famous man was betrayed and killed by his closest for their own benefit! So, my shout out today is: be kind and good to each other! Be happy for each other's happiness, and above all, do not stand in the way and destroy your "best friend's" happiness because of your own selfish reasons, then you are worse than an enemy and a really false friend! Peace out <3

 


0 COMMENTS