Gucci - no more seperation of sexes

05 April 2016

 

 

Backstage at the Gucci fall 2016 women’s show during Milan Fashion Week bt Valerio Mezzanotti for The New York Times.

 

Enligt N.Y. Times så sker ny ytterligare en övergång till blandade könsmodevisningar för ett stort namn - Gucci. I tisdags i New York Times Internationalla Lyxkonferens i Versailles, Frankrike, berättade Marco Bizzarri, vd för varumärket, om slutet på uppdelning av könen, eller åtminstone kollektionerna Från 2017, sade han, kommer varumärket ankare av Kering gruppen inte längre visa olika shower för män- och kvinnor mode, man kommer snarare att kombinera de båda i en enda show, som hålls varje säsong.

"Att ändra till en show varje säsong kommer att avsevärt bidra till att förenkla många aspekter av vår verksamhet", berättade Mr Bizzarri. "Att upprätthålla två separata, osynkroniserade kalendrar har varit ett resultat av traditioner snarare än praktiskt." Visningar för herrkläder och försäljning till grossister hålls nu i januari och juli, och för kvinnor i september / oktober och februari / mars.

Jag älskar denna förändring!

 

According to N.Y. Times the move toward mixed gender fashion shows is getting a big-name boost — from Gucci. On Tuesday at The New York Times International Luxury conference in Versailles, France, Marco Bizzarri, chief executive of the brand, called for an end to separation of the sexes, or at least to their collections. From 2017, he said, the anchor brand of the Kering group will no longer hold different shows for men’s and women’s wear, but will rather combine the two into a single show, to be held each season.

“Moving to one show each season will significantly help to simplify many aspects of our business,” Mr. Bizzarri said. “Maintaining two separate, disconnected calendars has been a result of tradition rather than practicality.” Men’s wear shows and sales to wholesalers are now held in January and July, and the women’s in September/October and February/March.

Simply love this! 

 

 


0 COMMENTS