My Diary

Pucci prefall 2015 goes David Bowie

31 July 2015

När jag såg Puccis pre-fall kollektion 2015 tänkte jag: Det där känner jag igen :) Sedan kom jag på att det påminner mig så starkt om min pappas idol David Bowie! Hur kul som helst och riktigt rockigt chict !!!

When I saw Puccis pre-fall collection 2015 I thought: I recognize that :) Then I understood why and it is because it reminds me strongly about my fathers biggest idol David Bowie! How fun and so rock-chic !!


High on life itself :)

31 July 2015

Är inte livet underbart ? Känner att jag är så lyckligt lottad! Ovanför ser ni min port (5an) på Tysta Gatan i Stockholm där jag växte upp. Mina längtansfyllda promenader till dagiset på Breitenfeldtsgatan till att senare i livet promenera till skolan. Lyckliga barndom :)

Isn´t life wonderful? I feel so blessed! Above you see my home (no 5) at Tysta Gatan in Stockholm where I grow up. I remember walking looking forward to the daycare at Breitenfeldtsgatan and later in life the walks to school. Happy childhood :)

Senare i livet utsattes jag för människors avundsjuka och elakheter. Något som ofta gjorde mig ledsen, men nuförtiden tänker jag knappt på det utan det bara rinner av mig och jag gick lyckligt vidare :)

Later in life mean peoples and their envy affected me. At those days it really hurted me, but nowadays I barley think about it. I just walked on in my life happier then ever :)

Nu har jag kommit till var jag hör hemma ! Lycklig och hög, inte på gräs, utan hög på livet! Flyger i molnen som Karlsson, Karlsson, Världens bästa Karlsson :)

Now I reached where I belong! Happy and high, not on weed, but high on life! Flying thru the cloudes like Karlsson, Karlsson, The worlds greatest Karlsson :)


Would U be Twerkin for a Birkin ?

30 July 2015

 

 

Jag har läst en rolig artikel av Bibby Sowray on-line på brittiska Telegraph. I artikeln står det att vi ska glömma privata jetplan och magnumbuteljer av Cristalchampagne, det är Hermès Birkinväska som är den internationella symbolen för rikedom. Väskan blev påtänkt 1981. "Jag minns det väl. Jag hade uppgraderats av Air France på en flygning till London, och satt bredvid en man," berättade Jane Birkin till Telegraph i mars 2012. "Jag är inte helt säker på vilken typ av väska som jag hade med mig - min make, Jacques Doillon, hade backat över min väska med sin bil och mosat den med flit två dagar innan. Föga anade han vet att den här flygresan, när allt föll ur vilken väska jag än hade att mannen bredvid mig skulle säga: ". Du bör ha en med fickor" Jag svarade: "Den dagen Hermès gör en väska med fickor kommer jag att ha en", och han svarade: "Men jag är Hermès och jag kommer att sätta dit fickor åt dig. " Den "mannen" var ingen annan än Jean-Louis Dumas, den dåvarande verkställande direktörn för Hermès.

Birkin har burit väskan sedan starten, men har nästan alltid "skräddarsytt" den med protestklistermärken, pärlor och andra prydnadssaker så att det "inte ser ut som en ”jävla” Birkin väska!", blundande kring det faktum att hon har en "snobbig bag "uppkallad efter sig. I artikeln finns också exempel på ett antal, enligt mig, riktigt fula Birkin väskor. :P

Aktuellt just nu är att Birkin krävt att Hermes slutar uppkalla väskorna, som görs i krokodil, efter henne. PETA har köpt aktier i Hermes för att kunna påverka tillverkningen av läderartiklar.

Under mina år som universitetsstuderande i mode har diskuterats om uttrycket ”Conspicuous Consumption” myntat av Thorstein Veblen för över 100 år sedan skrivs om i ”The Rise of Fashion” (2004). Veblen, en amerikansk ekonom, myntade en ny term inom den engelska litteraturen "conspicouos comsumption." Veblens tes är att konsumentkulturen blir medel för att enormt rika att konkurrera om status. Genom att offentligt visa upp sin förmåga att spendera pengar, utmanar de varandra i sporten att spendera. Den som kan slösa bort mest pengar öppet framför sina kamrater vinner mest ära. Mode följer nära logiken kring "conspicouos comsumption." Ingen klass i samhället, inte ens den mest fattiga, avstår från "conspicouos comsumption.". Sociologiskt var begreppet tänkt att visa på ett överdrivet konsumerande för de rikaste. Nämnas bör att senare ekonomer som Roussanov och Hurst visat att begreppet finns i alla utvecklade marknadsekonomier och anammas av alla klasser, rika och fattiga.

Jag själv är inte så intresserad av att inneha en Birkin, det finns andra mål i livet! Om vi säger såhär, jag skulle aldrig ”be Twerkin for a Birkin”. :)


I have read a funny article on-line by Bibbi Sowray for british Telegraph. In this article it says that we should forget private jets and magnums of Cristal, the Hermès Birkin is the international symbol of wealth. The bag was conceived in 1981. "I remember it well. I'd been upgraded by Air France on a flight to London, and was sitting next to a man," Jane Birkin told The Telegraph in March 2012. "I'm not quite sure what type of bag I had with me - my husband, Jacques Doillon, had reversed his car over my basket, crushed it on purpose not two days before. Little did he know that on this airplane journey, when everything fell out of whatever bag I had, the man next to me said: 'You should have one with pockets'. I said: 'The day Hermès make one with pockets I will have that', and he said: 'But I am Hermès and I will put pockets in for you'." The 'man' was none other than Jean-Louis Dumas, the then-chief executive of Hermès.
Birkin has carried the bag since its creation, but has almost always 'customised' it with protest stickers, beads and other trinkets so that it "doesn't look like a bloody Birkin bag!", sheepish about the fact that she has a "snobbish bag" named after her. In the article there are many pictures of what I think are really ugly Birkin bags :P

Birkin herself is now trying to get Hermes to not name the Birkin bags made in croc after her. And PETA has buyed stocks in Hermes to be able to influence the process in making products in leather.

During my years with fashionsstudies at the university we have discussed the term "Conspicuous Consumption" coined by Thorstein Veblen over 100 years ago is written about in ”The Rise of Fashion (2004). Veblen, an American economist, coined a new term in English literature "conspicouos comsumption." Veblen's thesis is that consumer culture becomes the means to enormously wealthy to compete for status. By publicly demonstrate their ability to spend money, they challenge each other in sport to spend. Anyone who can waste the most money openly in front of their peers win the most glory. Fashion closely follows the logic surrounding the "conspicouos comsumption." No class of society, even the poorest, to refrain from "conspicouos comsumption.". Sociological concept was meant to show excessively consuming for the richest. It should be mentioned that later economists as Roussanov and Hurst, has shown that the concept exists in all developed market economies and embraced by all classes, rich and poor.

Myself, I am not that interested in owning a Birkin, I have other goals in life! In short, I would never ”be Twerkin for a Birkin”.

The picture of Jane Birkin is copied from the article, please read full article here.


Pippi Longstocking for Vogue Japan in the september issue :)

28 July 2015

Pippi Longstocking @voguejapan styled by @anna_dello_russo and wearing @chanelofficial 

Pippi Longstocking from @voguejapan styled by @anna_dello_russo and wearing @moschino by @itsjeremyscott 

Pippi Longstocking @voguejapan styled by @anna_dello_russo wearing @dior 

 

Pippi Långstrump är en ovanlig flicka. Hon är världens starkaste, har fräknar och röda flätor som står rakt ut, säger emot vuxna och är ouppfostrad. En flicka som spränger alla gränser och konventioner och som gör vad som faller henne in. Hon besegrar polis, skola och samhällsordning med sina ord och sin övernaturliga styrka. Hon sover med fötterna på huvudkudden och går baklänges på gatorna med motiveringen: 'Lever vi kanske inte i ett fritt land? Varför skulle man inte gå baklänges?' Såklart fanns det kritiker mot författaren Astrid Lindgrens figur och på en journalists fråga om kritiken svarade hon bland annat : "Det är många, många flickor, vuxna, som talat om att Pippi hjälpt dem ... Många har sagt att hon givit dem nån sorts kraft. Och det kan man förstå för i alla tider har det varit.. pojkar, pojkar, pojkar - och så kommer det en flicka. Då är det klart att de börjar tänka att kanske kan jag också."

Jag älskar att Vogue Japan har gjort Pippi till en centralfigur i det prestigefyllda septembernumret. Vi svenskar ska vara stolta över mycket Pippi står för: frihet, jämlikhet och rätten att vara sig själv! Det är så kul, Pippi brydde sig inte om vad hon satte på sig alls, och nu kopierar en stylist hennes stil med kläder från Chanel, Dior och Moschino :)

Pippi Lockstocking is an unusual girl. She is the strongest person in the world, has freckles and red pigtails standing straight out, she talks back to adults and is rude A girl who breaks all boundaries and conventions and does whatever she feels like doing. She defeats the police, the school and social orders with her words and her supernatural strength. She sleeps with his feet on the pillow and walk backwards on the streets to make a statement: 'Are we perhaps not in a free country? Why not go backwards? ' Of course, there were criticism directed at the author Astrid Lindgrens figure Pippi and when a journalist asked a question about the criticism the author replied, in part: "There are many, many girls, adults, who has said about Pippi that she helped them ... Many have said that she has given them some sort power. And it can be understood that thru history, it has been the fact that …..boys, boys, boys - and then a girl appears. Then it becomes clear that they start thinking that maybe I can too. "

I love that Vogue Japan has made Pippi a central figure in their prestigious september issue. We Swedes can be proud of a lot that Pippi stands for: Freedom, equality and the right to be yourself! This is so fun, Pippi did not care about what to wear and now a stylist try to copy her style using Chanel, Dior and Moschino :)

 

Pippi as we remember her from tv/movie. In this picture, being directed by the author Astrid Lindgren


Ibiza is the place to be :)

22 July 2015

Jag kom hem från Ibiza inatt, ville egentligen aldrig åka hem men var bokad för jobb ;) Jag hade en helt magisk tid med det bästa folket, ingen nämnd och ingen glömd. Nu fick jag reda på att många av mina jobb ombokats, så egentligen skulle jag kunnat stanna i Ibiza ! Nu är jag iställed bokad för fotojobb i slutet av nästa vecka, och en mode inköpsresa som går Paris, Milano och Rom på samma gång i mitten av august. Så vad ska jag göra nu, kanske flyga ner till Ibiza imorgon ? ;)

I came home last night from Ibiza, did not ever wanna leave but was booked for jobs ;). I had an awesome time with the best people, noone mentioned and noone forgotten. Now I found out my booked jobs changed dates, so in fact I could have stayed in Ibiza! Now I am booked for photoshoot in the end of next week, and a fashionbuyer trip to Paris, Milan and Rome at the same trip in the middle of August. So what to do, maybe fly to Ibiza again tomorrow ? ;)

Här ovan ser ni Ushuaia som var det hotell vi bodde på, helt magiskt med enorm service och uppträdanden varje dag av bl.a. Guetta, Avicii och Aoki.

Above you see Ushuaia our hotel where we stayed, magic with topnotch service, suite and performers everyday like, Guetta, Avicii and Aoik. 

Här ovan ser ni Pacha som blev vårat favoritställe att hänga fram till sen morgon också med uppträdanden varje dag, som slår all jag tidigare sett.

Above you see Pacha which became our favorite spot to hang at until late mornings, also with performers everday that beats everything I seen before.

Här ovan ser ni Cavalli som vi åt några middagar på, bästa maten och soft stämning med coolt folk att hänga med.

Above you see Cavalli where we had some dinners, the best food and soft atmosphere with the coolest crowd to hang with.


Kate Moss by Mario Testino for Etro, so fab!

21 July 2015

Images from Etro campaign by Mario Testino featuring Kate Moss

Etro startades år 1968 av Gerolamo "Gimmo" Etro som etablerade sitt eget prêt-à-porter- och haute couture textilföretag och än idag är Etro ett familjeföretag. På Etros hemsida kan man läsa om företagets historia och hur de upprätthåller en traditionell kvalitet med mönster. Och att Etro lägger till en modern twist genom sina djärva färgval och innovativa kombinationer.

Mönster och tryck, såsom exempelvis paisley, i en vacker blandning. I Etros kampanj för höst/vinter 2015 har Kate Moss lagt sig på en ängsbädd av paisleytryck. Bilderna är tagna av Mario Testino och även om det finns så många blandade mönster så sticker Kate Moss ut, lysande som den ikoniska skönheten hon är. Kollektionen är en glamorös boho chic kollektion. Kläder och accessoarer i en utmärkt kombination med vackra bilder, erbjuder oss på bästa sätt den snyggaste höstmodekampanjen. Jag älskar den kanske också eftersom jag alltid har älskat Etro och äger några vintage plagg från tidigare kollektioner i min garderob :) Om jag skulle välja en outfit till hösten, eller kanske tre outfits, skulle de alla innefatta något från Etro. Det är bevis på hur mycket jag älskar den här kollektionen. Fab !!!

Etro started up in 1968 by Gerolamo ”Gimmo” Etro who establishes his own pret-a-porter and haute couture textile company and Etro is in fact still a familycompany. On Etros homepage you can read about the companys history and how they are Maintaining a traditional quality through pattern. And that Etro adds a contemporary twist through daring colours and innovative combinations.

Patterns and prints, as for example paisley, in a beautiful mix. In Etro’s Fall/Winter 2015 campaign Kate Moss  lay down on a äng of paisley prints. The pictures are shot by Mario Testino and though so many mixed prints , Kate Moss stands out, glowing like the iconic beauty she is. The collection is a glamorous boho chic one. The clothes and accessoires in combination with beautiful pictures gives us the best fashion campagni this fall. I love it, as I always has loved Etro and own some vintage stuff from earlier years in my wardrobe :) If I would choose an outfit for this fall, or maybe three, they would all have some pieces included from Etro, that is how much I love this collection. Fab!!!

Familypicture of the Etro family from Pinetrest


Ibiza here we come :)

15 July 2015

Imorgon flyger vi ner till Ibiza :) Ska bli så härligt med vänner, sol, bad, god mat och massa party! Eftersom jag inte kommer blogga på ett tag så får ni en liten bildbomb på vårt hotell Ushuaia och vårt bokade rum :) Det blir så awesome med uppträdanden varje kväll av bl.a. Armin van Buren, Axwell och Ingrosso, Avicii och David Guetta. Bye bye Bitchanos !

Tomorrow we fly down to Ibiza :) It is gonna be so nice with friends, sun, bathing, good dining and a lot of party! Due to the fact that I am not gobna be able to blog in a while I show you some pictures of our booked room at hotel Ushuaia :) It gonna be totally awesome with live acts every night with artists like for exemple Armin van Buren, Axwell and Ingrosso, Avicii and David Guetta. Bye Bye Bitchanos !


When you look through old stuff in you computer :)

14 July 2015

Photo by Tobias Fischer

På eftermiddagen blev jag kontaktad inför ett bokat fotojobb och de skulle ha lite bilder som skulle mailas till företagets kontor. Hur kul är det inte när man tittar igenom sitt fotobibliotek i datan och hittar bilder man totalt glömt bort :) Här är 2 av alla dessa bilder + ett nerladdat klipp från min första modevisning som var för OnePiece (herregud vilket party det blev efter) :)

This afternoon I was contacted due to a booked photoshoot and the companyoffice needed pictures. How funny it was looking thru my computer and find pictures I totally forgot :) Here is 2 of the forgotten pictures + a videoclip from my very first fashionshow that was for OnePiece (omg what a party it was after the show) :)


Ibiza Ushuaia on thursday :)

13 July 2015

Här svänger det snabbt må jag säga! Vi skulle åkt ner till Visby imorgon och därefter flugit vidare till Båstad, men men det blev inget av i sista minuten. Istället åker vi till Ibiza på torsdag och ska bo på Ushuaia :) Kommer bli helt magiskt!! Vi får väl se hur länge vi blir kvar eller om vi någonsin kommer tillbaka hehe ;)

Here things change rapidly I must say! We should have travelled down to Visby tomorrow and after that directly by flight to Båstad, but that was cancelled in the last minute. Instead we fly down to Ibiza on thursday where we will stay at the awesome hotel Ushuaia :) It will be magic !! Will see for how long we will stay, maybe forever and might never return haha ;)


Summer spells beachfashion :)

12 July 2015

Fortfarande är det Chloes sommarklänningar 2015 som jag älskar mest. Men jag har hittat en hel del godbitar från Etro, Cavalli och Valentino också. Varför sitter jag och går igenom gångna säsongens klänningar? Jo, jag ska till ställen som stavas beach och party :) Först ut så poppar jag troligtvis ner till Visby imorgon eller på tisdag och stannar några dagar, sen har vi ett plan som är beställt med destination Båstad i ytterligare några dagar. Blir så underbart med trevligt folk och förhoppningsvis underbart väder :) Direkt när jag kommer hem så ska jag flyga ner till Paris i 2 dagar för jobb. Resten av sommaren är öppen kanske en sväng till Marbella eller om det blir av med Ibiza dit jag helst vill resa. Jag får se snart :)

Still, Chloes dresses for summer 2015 are the ones I adore the most. But I have found som goodies from Etro, Cavalli and Valentino as well. You might ask yourself: why I am looking at last seasons dresses? Well, the answere is that I am about to travel to places thats spells beach and party :) First on the list is popping down to Visby tomorrow or tuesday and stay a couple of days before the jet that is ordered takes us to Båstad for the rest of the week. So looking forward to spend time with lovely people and hopefully wonderful days and nights :) Directly as I come home I will fly down to Paris for work in 2 days. The rest of the summer is completely open, maybe a turn to Marbella or as I want most, Ibiza were I was invited. I will know soon :)

This is todays tune :)


Memories!!

11 July 2015

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


I am the lucky one :)

09 July 2015

Hela den här sommaren har hittills varit fullkomligt underbar :) Jag fick idag veta att jag kommit in på alla kurser jag sökt till på Stockholms Universitet, men behöver inte bestämma mig ännu. Huvudsaken är att jag tar en modeexamen nästa höst, men jag behöver inte satsa helt på studier detta år. Idag har jag hela dagen arbetat som inköpare av mode för tredje gången, riktigt roligt och mycket att ta in. Snabba beslut eftersom de jag arbetar för är på plats i Paris, medan jag svarar på bilder on-line hela tiden. Nästa gång följer jag med ner till Paris och är på plats för inköpen istället. Så, vad ska jag göra resten av sommaren och till hösten. Har faktiskt inte bestämt mig ännu, det blir troligtvis en hel del resande resten av sommaren, och till hösten kanske jag fortsätter att studera vid sidan av att vara modell och modeinköpa? Kanske provar jag på att flytta utomlands? Allt är möjligt :) Just nu njuter jag av dessa underbara sommardagar och sommarnätter...<3

This whole summer has so far been absolutely wonderful :) I got answer today that I have been accepted to all courses I applied for at the University of Stockholm, but no need to decide yet. The main thing is that I am taking a BA in fashionscience next fall, but I do not need to invest so much time on studies upcoming terms. Today I have been working the entire day as a fashion buyer for the third time, really fun and a lot to take in. Fast decisions, because the ones I work for is in Paris, while I study pictures on-line all the time. Next time I'm going down to Paris with them and work there instead. So, what will I do the rest of the summer and early autumn? I have not decided yet, it will probably be a lot of traveling the rest of the summer, and when autumn comes I might continue study alongside with working as a model and buyer of fashion? Maybe I will try on living abroad? Anything is possible :) Right now, I just enjoy these wonderful summer days and summer nights....<3

Please click on picture


Double F for Fendi stands for Fun and Fur, but not Fun for everybody ....

09 July 2015

Click on picture for closer look. All photos from Imaxtree

Jag läste på fashionista.com att igår i Paris presenterade Karl Lagerfeld sin första någonsin couture kollektion för Fendi som bestod nästan uteslutande av päls.

Fendi lanserades 1925 av Edoardo och Adele Fendi, som en päls- och läderbutik på Via del Plebiscito i Rom

- "Du vet, när jag uppfann den dubbla "F," stod det för "Fun Fur'"! lär Karl Lagerfeld ha sagt, med hänvisning till den numera berömda logotypen. Karl Lagerfeld gick med Fendi år 1965 och blev creative director för päls- och damkollektionen ready-to-wear.

De 36 olika lookerna bestod av hellånga minkar, flerfärgade stolar, intarsia rockar och strukturerade kappor i olika nyanser av brunt, grått, grädde och rosa - några hade även applikationer i fjädrar och blommor applikationer.Onsdagens show var Fendis mest extravaganta visning av päls ännu och djurrättsaktivisterna hade högsta beredskap. Utanför showen fanns demonstranter som välkomnade showens besökerare med hemska skyltar och aggressiva skrik. Men, med tanke på hantverket och den långvariga rykte Fendi har för sina fina rockar tvivlar jag på att couture köpare kommer att avskräckas.

I read at fashionista.com (and quote) that yesterday in Paris the designer Karl Lagerfeld presented his  first-ever couture collection for the house of Fendi, which consisted almost entirely of fur. 

The house of Fendi was launched in 1925 by Edoardo and Adele Fendi,[2] as a fur and leather shop in Via del Plebiscito, Rome

-"You know, when I invented the double ‘F,’ it stood for ‘fun fur’,” ! Karl Lagerfeld has said, referring to the now famous logo. Karl Lagerfeld joined Fendi in 1965 and became the creative director for fur and also for womens ready-to-wear.

The 36-look range featured floor-length minks, multi-colored stoles, intarsia coats and textured capes in shades of brown, grey, cream and pink — some even had feathers and floral appliques.Wednesday's show was the house's most extravagant display of fur yet, and animal rights activists were on high alert. Outside the show, protesters greeted showgoers with gruesome signage and aggressive shouting. But, considering the craftsmanship and the longstanding reputation Fendi has for its exquisite coats, I doubt that the couture buyers in attendance will be deterred.

 


Versace couture fashion show in Paris

06 July 2015

Italian fashion designer Donatella Versace during the Haute Couture Fall-Winter 2015/2016 collection show in Paris. Photograph: Kamil Zihnioglu/AP and Photograph: Miguel Medina/AFP/Getty Images

 

Donatella Versaces couture modevisning var extravagant. Catwalken var en 30 meter lång glasmonter som innehöll 25.000 nyskurna orkidéer och ett gigantisk Medusa huvud (Versaces emblem)

Oavsett vilka trenderna som gäller inom mode kan Donatella Versace inte kan låta bli att visa upp en kvinnas kropp maximalt. Klänningar var duvgrå, ljusturkosa och babyrosa och tillverkade i lager av utsökta material som georgette, spets och sliten chiffong. Korsett toppar översållade med Swarovski kristaller - och en övergripande medeltida känsla med ärmar som änglars vingar. Detta ljuva bröts av då alla modeller hade sju-tums platåskor eller knähöga stövlar samt ringbrynja klänningar och korsettklänning vilket gav en känsla av krigarkvinna kanske från drottningarna i Game of Thrones. "För mig representerar en korsett segheten hos en kvinna", sade Donatella Versace.

Korsetter har diskuterats mycket inom modestudierna på Stockholms Universitet, dels i egenskap av fashion med även djupare i den påverkan den haft kvinnans fysik. I ”The fashioned body” av Joanne Entwistle menar författaren att korsetten behållit sin styrka som erotisk plagg och fortfarande är ett av de mest betydande fetischobjekten idag. Hon tar också upp att författarna Kunzle och Steele båda erkänner ambivalens kring korsetten och faktiskt, alla kläder, som uttrycker två så motsatta önskningar: plagg ska täcka kroppen och samtidigt smickra och visa den. Kunzle har uttryckt följande: ”The history of tight-lacing, is part of the history of the struggle for sexual expression, male and female”

Privat för mig så är Versace speciellt, en väska från Gianni Versace (som på den tiden var dyrare än en samtida Hermes Birkin) finns I min hylla. Gianni Versace arbetade i Florens dit min gudmor flyttade, efter att ha arbetat som toppmodell för Mikas I många år.

Donatella Versace’s couture fashion show was extravagant. The runway was a 30-metre long glass case housing 25,000 freshly cut orchid and a giant Medusa head.(Versace trademark)

Regardless of trends in fashion Donatella Versace really show off a woman’s entire body. Dresses were dove grey, light turquoise and baby pink and made from layers of exquisite material like threaded georgette, cobwebby lace and frayed chiffon. Corset tops were studded with Swarovski crystals that gave an overall medieval feeling with sleeves that looked like angels’ wings.  But softness change as all the models wore seven-inch platform shoes or knee high boots, and the chain mail dresses and corseted gown gave the feeling of a warriorwomen or a fairtale queen from Game of Thrones. “For me a corset represents the toughness of a woman,” said Donatella Versace.

Corsets have been a subject of many discussions during my fashion studies at Stockholm University, as well as the corset as a fashionitem but also the impact it has had for womens physique and health. In "The fashioned body" by Joanne Entwistle the author claims that the corset has maintained its strength as erotic garment and still is one of the most significant fetish objects of today. She also mentions that the authors Kunzle and Steele both acknowledge an ambivalence about the corset and indeed, all the clothes that express two such opposing desires: garments to cover your body and simultaneously flatter and show it. Kunzle has expressed the following: "The history of tight-lacing, is part of the history of the struggle for sexual expression, male and female"

Private for me is Versace is speciak, a bag of Gianni Versace (which at the time was more expensive than a contemporary Hermes Birkin) has a place in my shelf. Gianni Versace was working in Florence where my godmother moved, after working as one of Mikas top models for many years.

 


Vogue like a painting - now at Thyssen in Madrid until 12th Oct

03 July 2015

 

Den här utställningen, som nu finns på konstmuseet Thyssen i Madrid (se här), samlar sextio modefotografier inspirerade av målning. Fotografierna, från Vogues arkiv, är verk av stora fotografer under de senaste tre decennierna.

Spanska guldålderns målning, holländska porträtt, bilder från den viktorianska perioden och prerafaeliterna, liksom de olika skolorna inom måleriet representerade i de europeiska kungliga samlingarna, har gett en modell för fotografer som,med fokus på kvinnlig skönhet, har format bilden av Vogue under åren och har också varit en förebild för många samtida konstnärer. Fotografer som finns representerade är bl.a. Irving Penn, Annie Leibovitz, Paolo Roversi, Steven Klein, Mario Testino,Peter Lindbergh och Camilla Åkrans.

Jag har upptäckt att modestudierna vid Stockholms Universitet och särskilt kursen som behandlade fotografiska bildanalyser verkligen förändrat mitt sätt att se på ett modefotografi. Att analysera en bild, speciellt en modebild, tar oändligt mycket längre tid för mig nu än innan mina modestudier. Det var Roland Barthes som utvecklade ett system för att analysera en bild..Kärnan i Barthes teori är hans föreställningar om två ordningar av beteckning. Dessa kallar han denotation och konotation. I andra ordningen, konotation, tillkommer också myter och symboler. En myt i Barthes mening en berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av verkligheten eller naturen. Barthes menar att en myt är kulturens sätt att tänka om någonting; ett sätt att förklara något. Myten är den betecknade betydelsen av andra ordningen och myter är människans behov av att sätta etikett på saker och ting för att förstå dem. Det tredje sättet för beteckning av andra graden kallar Barthes för symboler. Ett tecken blir en symbol när det genom konvention och användning erhålls en betydelse som gör att det står för något annat.

Teoretikern Hall förklarade att Barthes denotation är den enkla, grundläggande, beskrivande nivån, där konsensus är bred och de flesta människor skulle komma överens om innebörden. På den andra nivån - konotation – finns dessa signaler/tecken som vi har kunnat "avkoda" på ett enkelt sätt med hjälp av våra konventionella begreppsklassificeringar för att läsa deras innebörd, ge ett bredare perspektiv genom andra typer av koder - "modespråket" - som binder dem till bredare teman och betydelser. Dessa binder dem med vad, kan vi kalla det bredare semantiska fält i vår kultur: idéer om "elegans", "formalitet", "enkelhet" och "romantik". Denna andra, vidare betydelse är inte längre en beskrivande nivå av uppenbar tolkning. Här börjar vi tolka de kompletterade tecknen när det gäller social ideologi - de allmänna övertygelser, konceptuella ramar och värderingar som finns i samhället.

This exhibition, now at the artmuseum Thyssen in Madrid (see more here), brings together sixty fashion photos inspired by painting. The photos, from the Vogue Archive, are the work of great photographers of the past three decades.

Spanish Golden Age painting, Dutch portraiture, pictures from the Victorian period and the Pre-Raphaelites, as well as the various schools of painting represented in the European royal collections, have provided a model for the photographers who, focusing on female beauty, have shaped the image of Vogue magazine over the years and have also been an example for many contemporary artists. Photographers that is represented are among others Irving Penn, Annie Leibovitz, Paolo Roversi, Steven Klein, Mario Testino, Peter Lindbergh and Camilla Akrans.

I have discovered that my fashion studies at Stockholm University and specially the course about photographic image analysis, really changed my way of looking at a fashion photography. To analyze an image, especially a fashion image, takes infinitely longer for me now than before my fashion studies. It was Roland Barthes who developed a system to analyze a picture. In Barthes' theory is his notions about two orders of designation. These he calls denotation and connotation. In the second scheme, connotation, also includes myths and symbols. A myth in Barthes' sense is a story which within a culture explains or perceive any aspect of reality or nature. Barthes argues that a myth is culture's way of thinking about something; a way of explain something. The myth is denoted the importance of the second order, and the myths is the human need to put labels on things to understand them. The third way for the designation of the second degree Barthes calls for symbols. A sign becomes a symbol in the Convention and use obtained a significance that makes it stand for something else.

Theorist Hall explained that Barthes denotation is the simple, basic, descriptive level, where consensus is wide and most people would agree on the meaning. On the second level - connotation - are these signals / signs that we have been able to "decode" in a simple way by using our conventional conceptual classifications to read their meaning, giving a broader perspective through other types of codes - "fashion language" - which connects them to broader themes and meanings. These bind them with what we can call the wider semantic field in our culture: ideas about the "elegance", "formality", "simplicity" and "romance". This second, wider meaning is no longer a descriptive level of obvious interpretation. Here we begin to interpret the completed signs in terms of social ideology - the general beliefs, conceptual frameworks and values ​​in society.

All pictures from El Museo de Art Thyssen website.